Czy otrzymałeś już list, czy nadal masz pytania bez odpowiedzi?

Wiele odpowiedzi na temat parkowania znajdziecie Państwo w naszym FAQ. Na naszej platformie www.ticket.park-depot.pl mogą Państwo zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi parkowania a także znaleźć formularz kontaktowy. Dane dostępowe znajdziesz na przesłanym do Ciebie piśmie.