Zdjęcie przedstawia kwestionariusze

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące parkowania. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem miejsca parkingowego, czy zmotoryzowanym - chętnie pomożemy.

Ogólne

Kto to jest Parkdepot?

Jesteśmy firmą z Monachium i specjalistą w cyfrowym zarządzaniu parkingami. Dzięki naszej technologii optymalizujemy komercyjne miejsca parkingowe. Analizujemy wykorzystanie miejsc parkingowych i wykrywamy m.in. rzeczywiste wykroczenia parkingowe.

Jaka jest własność parkingu?

Poprzez wjazd na zarządzany przez nas parking dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie z parkingu pomiędzy kierowcą pojazdu a ParkDepot Sp. z o.o.. Jesteśmy firmą zewnętrzną i nasze upoważnienie wynika z zezwolenia operatora parkingu i oznakowania na miejscu.

Zapłaciłem już karę umowną, dlaczego otrzymałem przypomnienie o płatności?

Aby sprawdzić otrzymanie płatności, wyślij nam swoje żądanie z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej. Nasz dział księgowy natychmiast sprawdzi Twoją prośbę i skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie przelałeś żądanej całkowitej kwoty, otrzymasz również przypomnienie, a następnie poprosimy Cię o przelanie pozostałej kwoty.

Aby sprawdzić otrzymanie płatności, wyślij nam swoje żądanie z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej. Nasz dział księgowy natychmiast sprawdzi Twoją prośbę i skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie przelałeś żądanej całkowitej kwoty, otrzymasz również przypomnienie, a następnie poprosimy Cię o przelanie pozostałej kwoty.

Aby sprawdzić otrzymanie płatności, wyślij nam swoje żądanie z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej. Nasz dział księgowy natychmiast sprawdzi Twoją prośbę i skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie przelałeś żądanej całkowitej kwoty, otrzymasz również przypomnienie, a następnie poprosimy Cię o przelanie pozostałej kwoty.

Aby sprawdzić otrzymanie płatności, wyślij nam swoje żądanie z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej. Nasz dział księgowy natychmiast sprawdzi Twoją prośbę i skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie przelałeś żądanej całkowitej kwoty, otrzymasz również przypomnienie, a następnie poprosimy Cię o przelanie pozostałej kwoty.

Aby sprawdzić otrzymanie płatności, wyślij nam swoje żądanie z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej. Nasz dział księgowy natychmiast sprawdzi Twoją prośbę i skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie przelałeś żądanej całkowitej kwoty, otrzymasz również przypomnienie, a następnie poprosimy Cię o przelanie pozostałej kwoty.

Aby sprawdzić otrzymanie płatności, wyślij nam swoje żądanie z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej. Nasz dział księgowy natychmiast sprawdzi Twoją prośbę i skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie przelałeś żądanej całkowitej kwoty, otrzymasz również przypomnienie, a następnie poprosimy Cię o przelanie pozostałej kwoty.

Aby sprawdzić otrzymanie płatności, wyślij nam swoje żądanie z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej. Nasz dział księgowy natychmiast sprawdzi Twoją prośbę i skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie przelałeś żądanej całkowitej kwoty, otrzymasz również przypomnienie, a następnie poprosimy Cię o przelanie pozostałej kwoty.

Aby sprawdzić otrzymanie płatności, wyślij nam swoje żądanie z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej. Nasz dział księgowy natychmiast sprawdzi Twoją prośbę i skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie przelałeś żądanej całkowitej kwoty, otrzymasz również przypomnienie, a następnie poprosimy Cię o przelanie pozostałej kwoty.

Aby sprawdzić otrzymanie płatności, wyślij nam swoje żądanie z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej. Nasz dział księgowy natychmiast sprawdzi Twoją prośbę i skontaktuje się z Tobą. Jeśli nie przelałeś żądanej całkowitej kwoty, otrzymasz również przypomnienie, a następnie poprosimy Cię o przelanie pozostałej kwoty.

Co odróżnia karę umowną od mandatu na parkingu publicznym?

Policja ma prawo do wyszukiwania danych dotyczących naruszeń parkowania w miejscach publicznych, ale nie na terenie prywatnym. W tym celu otrzymaliśmy zlecenie od naszego klienta i tym samym jesteśmy uprawnieni do wyszukiwania danych użytkowników strefy parkingowej w przypadku naruszenia parkowania na terenie prywatnym w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Nie ma regulacji prawnej, która określałaby wysokość odpowiedniej kary umownej w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu parkowania zatwierdzonego w prywatnym obrocie prawnym. Wysokość kary umownej można znaleźć w ogólnych warunkach na miejscu.

Jestem właścicielem pojazdu, ale nie prowadziłem go w tym dniu. Co mogę zrobić?

Na właścicielu pojazdu spoczywa drugorzędny ciężar dowodu co do tego, kto konkretnie był brany pod uwagę jako użytkownik na jego miejscu w danym dniu. Jeśli chcesz podać nam inne dane kierowcy, zrób to za pośrednictwem naszej platformy biletowej. Można tam wpisać, który kierowca (imię i nazwisko oraz adres) był odpowiedzialny za naruszenie zasad parkowania w danym dniu. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę na proceduralny obowiązek mówienia prawdy. Przekażemy informację o naruszeniu zasad parkowania kierowcy.

Sprzedałem swój samochód i nie jestem już jego właścicielem, co mogę zrobić?

Sprzedałeś swój pojazd? Zaloguj się do naszej platformy biletowej, a następnie wypełnij formularz kontaktowy. Podaj nam imię i nazwisko, ulicę i numer domu oraz kod pocztowy wraz z miejscowością nowego właściciela. Niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą i po sprawdzeniu faktów przekażemy informację o naruszeniu zasad parkowania nowemu właścicielowi. Zasadniczo jednak to Ty ponosisz ryzyko, jeśli nabywca popełnia wykroczenia parkingowe, gdy pojazd jest nadal zarejestrowany na Ciebie.

Czy moja płatność może zostać odroczona?

Z przyjemnością dostosujemy się do Ciebie i przedłużymy termin płatności, prosimy o wysłanie wiadomości za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej z numerem pliku.

Mój samochód się zepsuł i prawdopodobnie przekroczę maksymalny czas parkowania. Co mogę zrobić?

Prosimy o wysłanie wiadomości za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej z numerem sprawy oraz pisemnym dowodem awarii pokazującym lokalizację, datę i dokładny czas w celu dalszego zbadania sprawy.

Czy macie dowód na moją obecność tego dnia na parkingu?

Z przyjemnością wyślemy Ci dowód, po prostu wyślij nam wiadomość z numerem pliku za pośrednictwem naszej platformy biletowej.

Gdzie mogę p[obrać bilet? Dlaczego nie miałem zawiadomienia o karze na szybie?

Nasze zarządzanie parkingiem opiera się na cyfrowym zapisie numeru rejestracyjnego przy wjeździe i wyjeździe, dzięki czemu nie ma potrzeby pobierania biletów ani angażowania kontrolerów parkingowych.

Dlaczego dostaję karę za parkowanie mimo tego, że jestem osobą niepełnosprawną?

Niestety, nasz system nie może rejestrować dokumentów złożonych w przedniej szybie. Szczególnie zależy nam jednak na tym, aby klienci ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich bliscy również mogli zrobić zakupy, np. bez presji czasu. Dlatego w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu parkowania przyznajemy dodatkowy okres dobrej woli. Można to sprawdzić za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej.

Jak działa ten system?

Miejsca parkingowe naszych klientów są wyposażone w skanery tablic rejestracyjnych, które fotograficznie rejestrują numer rejestracyjny danego pojazdu zarówno w momencie wjazdu, jak i wyjazdu z miejsca parkingowego. W ten sposób automatycznie określany jest dokładny czas parkowania pojazdu, dzięki czemu nie jest konieczne pobieranie biletów ani wysyłanie kontrolerów.

Gdzie są zamontowane skanery tablic rejestracyjnych?

W pobliżu podjazdu warunki są różne w zależności od lokalizacji. Nasze skanery tablic rejestracyjnych mają zasięg do 100 m i mogą wykryć szerokość ok. 12 m. Elewacja, dach, latarnia - to przykładowe miejsca położenia skanerów.

Jak oznakowane są parkingi?

Na parkingu znajdują się tablice z ogólnymi warunkami oraz tablice informujące, że jest to parking dla klientów z odpowiednim maksymalnym czasem parkowania. Znaki te są duże i dobrze widoczne przy wjazdach i na terenie parkingu. Właściciele samochodów zgadzają się na warunki wjeżdżając na parking.

W jakim stopniu przechowywanie numeru tablicy rejestracyjnej przez dłuższy okres czasu jest zgodne z prawem ochrony danych osobowych?

Nasz system opiera się na zasadach RODO i obowiązujących w danym kraju przepisach prawa ochrony danych. Jest on regularnie kontrolowany i certyfikowany przez DEKRA w zakresie wdrażania i przestrzegania wymogów ochrony danych. Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, dlatego tablice rejestracyjne transakcji parkingowych, które są zgodne z przepisami, są automatycznie usuwane natychmiast po ocenie (maksymalnie w ciągu 48 godzin). Jednak w przypadku naruszenia warunków umowy i regulaminu parkowania dane będą przez nas przechowywane do czasu rozwiązania sprawy.

Czy Wasz monitoring wizyjny nie narusza ochrony danych osobowych?

Stosowana przez nas technologia nie jest systemem nadzoru wideo, a jedynie systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych opartym na technologii wideo. Wyświetlane są jedynie nieruchome obrazy przychodzących i wychodzących tablic rejestracyjnych, które są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dlaczego na Waszych zdjęciach dowodowych częściowo widać ludzi lub inne pojazdy?

Nie da się uniknąć sytuacji, w której osoby przebywające na terenie prywatnym wchodzą w obszar skanowania tablic rejestracyjnych. Dzięki wstępnie ustawionemu filtrowi rozmycia nasze skanery zapewniają, że od początku nie można wykryć żadnego obrazu osoby. W przypadku stosowania skanerów tablic rejestracyjnych na terenie prywatnym, dla wymogów ochrony danych wystarczy, że części pojazdu, które nie są wymagane, zostaną automatycznie nierozpoznawalne. W pełni przestrzegamy tych wymogów.

Czy macie dowody na wypadek/kradzież na nadzorowanym parkingu?

Niestety nie, gdyż nasz system kamer nie jest systemem monitoringu wizyjnego w konwencjonalnym tego słowa znaczeniu, a jedynie rejestrowany jest nieruchomy obraz tablicy rejestracyjnej wraz z przednią lub tylną częścią pojazdu (wraz z oznaczeniem czasu), który jest natychmiast kasowany po przekroczeniu maksymalnego czasu parkowania. Oprócz wjazdu i wyjazdu pojazdów nasz system nie rejestruje żadnych zdarzeń na danym miejscu parkingowym. Dlatego niestety nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu informacji o ewentualnych wypadkach lub podobnych zdarzeniach.

Jakie są zalety koncepcji wynajmu?

Dodatkowy potencjał obrotu poza rzeczywistą działalnością podstawową, dodatkowy obrót w działalności podstawowej, ponieważ najemcy parkingów są również bardzo skłonni do robienia zakupów w obiekcie, jeśli pojazd już tam jest, a ponadto bezobsługowość - przejmujemy działania marketingowe, a także zapewniamy obsługę klienta.

Chciałbym wynająć miejsce parkingowe, jak to zrobić?

Miejsce parkingowe można zarezerwować elastycznie poprzez naszą stronę internetową rent.park-depot.de. Tam masz indywidualną możliwość rezerwacji miejsca parkingowego na godziny, dni i miesiące. Płatności dokonuje się również bezgotówkowo na stronie internetowej. Prosimy pamiętać, że nie w każdym miejscu możemy zaoferować wynajem miejsc parkingowych. Aktualną ofertę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Z kim muszę się skontaktować, jeśli jestem pracownikiem lub usługodawcą?

Prosimy o kontakt z naszym klientem (np. supermarketem, w którym pracowałeś), aby mógł on zająć się bezpośrednio Twoją sprawą. Aby sprawdzić aktualny status swojej sprawy, zaloguj się na naszej platformie reklamacyjnej . Jeśli status to "anulowany", możesz uznać sprawę za zamkniętą. Jeśli Twoja sprawa jest nadal "otwarta", prosimy o ponowny kontakt z naszym klientem.

Co muszę zrobić, jeśli podczas procesu ładowania przekroczyłem maksymalny czas parkowania?

Niestety, nie zastosowali się Państwo do oznakowanego na miejscu regulaminu (przesłanie paragonu z ładowarki w ciągu 24 godzin na adres elektro@park-depot.de lub przestrzeganie maksymalnego czasu parkowania), w związku z czym otrzymali Państwo karę umowną. W celu sprawdzenia ewentualnej możliwości anulacji, prosimy o przesłanie dowodu za pośrednictwem naszej platformy reklamacyjnej.