Jesteśmy Product

Dążymy do opracowywania najlepszych możliwych produktów dla naszych użytkowników. Chcemy inspirować naszych klientów i ułatwiać im życie poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów. Naszą codzienną działalnością jest zmiana sposobu parkowania i korzystania z przestrzeni miejskiej.

Zespoły

Jesteśmy ambitnym zespołem składającym się z menedżerów produktu i projektu, projektantów, programistów i twórców przyszłości. Pracujemy w wyspecjalizowanych zespołach produktowych i spotykamy się regularnie, aby wymieniać się pomysłami i kwestionować status quo.

Nadzór
Nasz zespół nadzoru składa się zarówno z menedżerów produktu, jak i inżynierów oprogramowania, aby przenieść nasz produkt nadzoru na wyższy poziom.
Płatny parking
W zespole ds. płatnego parkowania nasi menedżerowie produktu i inżynierowie oprogramowania dbają o sprawne działanie naszego produktu Carpay.
Projekt
Nasz zespół projektantów zapewnia płynne doświadczenie marki korporacyjnej. Od projektowania UX/UI po tworzenie naszych towarów Parkdepot.
Sprzedaż
Dział sprzedaży składa się z menedżerów ds. klientów i przedstawicieli ds. rozwoju sprzedaży. Są oni odpowiedzialni za prezentacje produktów, negocjacje i zamykanie transakcji.
Marketing
Nasz zespół marketingowy pomaga w tworzeniu rynków i zawsze poszukuje nowych strategii marketingowych. Zespół jest odpowiedzialny za reklamę i promocję Parkdepot, w celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia naszemu zespołowi sprzedaży.
Przychody Operations
Zespół Revenue Operations napędza wzrost przychodów poprzez optymalizację procesów, wykorzystywanie danych i technologii oraz tworzenie zgodności między marketingiem, sprzedażą i Operations.
Strategia
Nasz zespół ds. strategii wdraża wizję Parkdepot. Poprzez ciągłą analizę rynku, konkurencji i oczekiwań klientów, identyfikują trendy i opracowują skuteczne strategie korporacyjne. W ten sposób założyciele i zarząd podejmują właściwe decyzje w perspektywie długoterminowej.
Ludzie Operations & Rozwój
Zespół People Operations & Development tworzy ramy dla rozwoju osobistego i zawodowego naszych pracowników oraz jest ich kontaktem i wsparciem na ich drodze!
Prawne
Nasz zespół prawny to nie biurokraci, ale filary naszego modelu biznesowego. Są absolutnymi ekspertami w zakresie prawnego wdrażania produktów cyfrowych, ochrony danych, sporządzania umów i zgodności - dla nas i naszych klientów.
Pozyskiwanie talentów i employer branding
Zespół Talent Acquisition & Employer Branding postawił sobie za cel znalezienie najlepszych talentów dla Parkdepot i pozyskanie ich dzięki silnej marce pracodawcy oraz silnemu i pozytywnemu doświadczeniu kandydata.
Analiza osób
Misją naszego zespołu People Analytics jest gromadzenie, ocena i interpretacja danych związanych z HR. W ten sposób zespół tworzy podstawę do podejmowania właściwych strategicznych decyzji HR i optymalizacji procesów w perspektywie długoterminowej.
Łańcuch dostaw
Nasz zespół ds. łańcucha dostaw zapewnia wszystkie niezbędne zasoby operacyjne do instalacji parkingów i gwarantuje, że wszystkie komponenty można uruchomić bez żadnych problemów.
Zarządzanie projektem i instalacja
Zespół ds. zarządzania projektami i instalacji tworzy idealną konfigurację produktu dla indywidualnych wymagań naszych klientów, a następnie zapewnia sprawne wdrożenie.
Wydajność systemu
Nasz zespół ds. wydajności systemu pracuje nad zminimalizowaniem poziomu błędów w obszarach parkingowych. Dzięki dogłębnej analizie identyfikują oni ukierunkowane środki umożliwiające ciągłe doskonalenie.
Finanse
Nasz zespół finansowy jest odpowiedzialny za raportowanie do naszych interesariuszy, ilościowe zarządzanie korporacyjne, budżetowanie i zarządzanie gotówką.
Dane i analityka
Zespół ds. danych dba o to, aby nasza struktura operacyjna działała wydajnie, a przyszłościowa infrastruktura danych operacyjnych była utrzymywana i rozwijana.
Księgowość
Nasz zespół księgowy jest odpowiedzialny za przeglądanie i rejestrowanie wszystkich istotnych finansowo transakcji biznesowych na stronie Parkdepot . Zapewnia on, że wymogi prawne są spełnione, a nasze finanse są zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron.
Sukces klienta
W Parkdepot nasz dedykowany zespół ds. obsługi klienta dba o to, aby każda interakcja z klientem była pozytywnym doświadczeniem. Są ekspertami w rozwiązywaniu problemów, odpowiadaniu na pytania i zapewnianiu satysfakcji klientów.
Obsługa klienta
Nasi agenci obsługi klienta zajmują się wszystkimi przychodzącymi zapytaniami dotyczącymi wydarzeń w parku i przetwarzają je zgodnie z potrzebami naszych klientów.
Miejsce pracy i wsparcie IT
Nasz zespół Workplace & IT Support dąży do stworzenia pozytywnego środowiska pracy, które inspiruje nas do pełnego wykorzystania naszego potencjału. Projektują miejsce pracy, które zachęca do innowacyjnego myślenia, współpracy i przedsiębiorczej energii.

Zespoły

Jesteśmy ambitnym zespołem składającym się z menedżerów produktu i projektu, projektantów, programistów i twórców przyszłości. Pracujemy w wyspecjalizowanych zespołach produktowych i spotykamy się regularnie, aby wymieniać się pomysłami i kwestionować status quo.

Nadzór
Nasz zespół nadzoru składa się zarówno z menedżerów produktu, jak i inżynierów oprogramowania, aby przenieść nasz produkt nadzoru na wyższy poziom.
Płatny parking
W zespole ds. płatnego parkowania nasi menedżerowie produktu i inżynierowie oprogramowania dbają o sprawne działanie naszego produktu Carpay.
Projekt
Nasz zespół projektantów zapewnia płynne doświadczenie marki korporacyjnej. Od projektowania UX/UI po tworzenie naszych towarów Parkdepot.

Poznaj swoich pilotów

Henri

Matthias

Florian

Alexander

Pytania dotyczące zespołu Product ? Skontaktuj się z nami

Chiara Laumann

Talent Acquisition Manager
karriere@park-depot.com
Połączmy się na LinkedIn!