Informacje o firmie

Informacje 

ParkDepot GmbH

St. Martin-Straße 72

81541 Monachium

Niemcy

info@park-depot.de

Tel.: +49 (0) 89 356477 60

Strona internetowa: www.park-depot.com/de-de

Reprezentowani przez dyrektorów zarządzających: Jakob Bodenmüller, Yukio Iwamoto

Siedziba główna: Monachium

Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Monachium

Numer rejestracyjny: HRB 250653

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży: DE325788012

Uwaga: Te informacje o firmie dotyczą wszystkich stron internetowych prowadzonych przez ParkDepot , w szczególności wyżej wymienionej strony, jak również bloga i centrum pomocy Parkdepot oraz oprogramowania internetowego.

Odpowiedzialność za zawartość

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność tych treści. Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na podstawie § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o odpowiednich naruszeniach, usuniemy te treści natychmiast.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie ich podlinkowania. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych oznak naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Copyright

Zawartość tej strony internetowej jest przedmiotem praw autorskich, chyba że wskazano inaczej, i nie może być rozpowszechniana, modyfikowana lub kopiowana w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Parkdepot . Obrazy zawarte na tej stronie nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Parkdepot . Niektóre z obrazów zawartych na stronie internetowej podlegają prawom autorskim osób trzecich. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialny w rozumieniu § 55 ust. 2 RStV

Jakob Bodenmüller (dyrektor zarządzający)

St. Martin-Straße 72

81541 Monachium, Niemcy

Tel.: +49 (0) 89 356477 60

E-mail: info@park-depot.de

Właściwy organ nadzorczy dla skarg dotyczących ochrony danych

Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych

PO Box 1349

91504 Ansbach, Niemcy

Informacje 

ParkDepot GmbH

Siezenheimerstrasse 35

5020 Salzburg

Austria

info@park-depot.at

Tel.: +43 72 088 12 64

Strona internetowa: www.park-depot.com/at-de

Reprezentowani przez dyrektorów zarządzających: Jakob Bodenmüller, Yukio Iwamoto

Siedziba główna: Monachium

Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Monachium

Numer rejestracyjny: HRB 250653

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży: DE325788012

Uwaga: Te informacje o firmie dotyczą wszystkich stron internetowych prowadzonych przez ParkDepot , w szczególności wyżej wymienionej strony, jak również bloga i centrum pomocy Parkdepot oraz oprogramowania internetowego.

Odpowiedzialność za zawartość

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność tych treści. Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na podstawie § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o odpowiednich naruszeniach, usuniemy te treści natychmiast.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie ich podlinkowania. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych oznak naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Copyright

Zawartość tej strony internetowej jest przedmiotem praw autorskich, chyba że wskazano inaczej, i nie może być rozpowszechniana, modyfikowana lub kopiowana w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Parkdepot . Obrazy zawarte na tej stronie nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Parkdepot . Niektóre z obrazów zawartych na stronie internetowej podlegają prawom autorskim osób trzecich. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialny w rozumieniu § 55 ust. 2 RStV

Jakob Bodenmüller (dyrektor zarządzający)

St. Martin-Straße 72

81541 Monachium, Niemcy

Tel.: +49 (0) 89 356477 60

E-mail: info@park-depot.de

Właściwy organ nadzorczy dla skarg dotyczących ochrony danych

Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych

PO Box 1349

91504 Ansbach, Niemcy

Informacje 

ParkDepot GmbH

Richtistrasse 2/6

8304 Wallisellen

Szwajcaria

info@park-depot.ch

Tel.: +41 43 508 01 81

Strona internetowa: www.park-depot.com/ch-de

Reprezentowani przez dyrektorów zarządzających: Jakob Bodenmüller, Yukio Iwamoto

Siedziba główna: Monachium

Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Monachium

Numer rejestracyjny: HRB 250653

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży: DE325788012

Uwaga: Te informacje o firmie dotyczą wszystkich stron internetowych prowadzonych przez ParkDepot , w szczególności wyżej wymienionej strony, jak również bloga i centrum pomocy Parkdepot oraz oprogramowania internetowego.

Odpowiedzialność za zawartość

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność tych treści. Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na podstawie § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o odpowiednich naruszeniach, usuniemy te treści natychmiast.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie ich podlinkowania. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych oznak naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Copyright

Zawartość tej strony internetowej jest przedmiotem praw autorskich, chyba że wskazano inaczej, i nie może być rozpowszechniana, modyfikowana lub kopiowana w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Parkdepot . Obrazy zawarte na tej stronie nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Parkdepot . Niektóre z obrazów zawartych na stronie internetowej podlegają prawom autorskim osób trzecich. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialny w rozumieniu § 55 ust. 2 RStV

Jakob Bodenmüller (dyrektor zarządzający)

St. Martin-Straße 72

81541 Monachium, Niemcy

Tel.: +49 (0) 89 356477 60

E-mail: info@park-depot.de

Właściwy organ nadzorczy dla skarg dotyczących ochrony danych

Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych

PO Box 1349

91504 Ansbach, Niemcy

Informacje

PARKDEPOT SRL

Via Dr. Josef Streiter 32

39100 Bolzano

Italia

info@park-depot.it

Tel.: +39 011 1962 0373

Strona internetowa: www.park-depot.com/it-it

Rappresentato dagli amministratori delegati: Jakob Bodenmüller, Yukio Iwamoto, Bastian Pieper

Sede centrale: Monaco di Baviera

Tribunale del registro: Tribunale locale di Monaco

Numero di registrazione: HRB 250653

Numero di identificazione IVA: DE325788012

Uwaga: Ten znak ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych zarządzanych przez ParkDepot, w szczególności do strony internetowej, o której mowa powyżej, jak również do bloga, centrum pomocy Parkdepot i oprogramowania opartego na sieci.

Odpowiedzialność za treści

Treści na naszych stronach są tworzone z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treści są aktualne, kompletne i aktualne. Jako dostawca usług, odpowiadamy za nasze treści na tych stronach zgodnie z przepisami ogólnymi w rozumieniu sekcji 7 (1) ustawy tedeskiej o mediach telematycznych (TMG). Na podstawie §§ 8 i 10 TMG, nie jesteśmy zobowiązani jako dostawcy usług do kontrolowania informacji o tercetach przesyłanych lub zapamiętywanych lub do wskazania na kręgi, które wskazują na działania nielegalne. Gli obblighi di rimuovere o bloccare l'uso di informazioni in conformità con le leggi generali rimangono inalterati da questo. Odpowiedzialność w tym sensie jest możliwa tylko od momentu, w którym zauważono konkretne naruszenie prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, należy niezwłocznie usunąć te treści.

Odpowiedzialność za link

Nasza oferta zawiera linki do innych stron internetowych, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te treści. Odpowiedzialność za treść stron powiązanych ponosi zawsze właściwy dostawca lub operator tych stron. Strony dołączone są kontrolowane pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie dołączenia. I contenuti illegali non erano riconoscibili al momento del collegamento. Dlatego też, stałe monitorowanie zawartości podłączonych stron nie jest celowe bez konkretnych informacji o naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, należy niezwłocznie usunąć te linki.

Copyright

Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim, o ile nie jest to inaczej określone, i nie może być rozpowszechniana, modyfikowana lub kopiowana w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Parkdepot. Zdjęcia zamieszczone na tej stronie nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody udzielonej przez Parkdepot. Zdjęcia zamieszczone na stronach internetowych są częściowo objęte prawami autorskimi osób trzecich. W przypadku, gdy zawartość tej strony nie została stworzona przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są zachowane. W szczególności, treści innych osób są chronione jako takie. Jeśli jednak dojdzie do naruszenia praw autorskich, prosimy o poinformowanie o tym fakcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, należy niezwłocznie usunąć te treści.

Responsabile ai sensi del § 55 comma 2 RStV

Jakob Bodenmüller (Amministratore Delegato)

St. Martin-Straße 72

81541 Monachium, Niemcy

Tel.: +49 (0) 89 356477 60

E-mail: info@park-depot.de

Organ kontroli właściwy dla wniosków o zabezpieczenie danych

Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych

PO Box 1349

91504 Ansbach, Niemcy

Informacje 

Parkdepot Sp. z o.o.

Rynek 35
50-102 Wrocław
Polska

zapytanie@park-depot.pl

Tel.: +48 22 307 12 98

Strona internetowa: www.park-depot.com/pl-pl

Reprezentowani przez dyrektorów zarządzających: Jakob Bodenmüller, Yukio Iwamoto

Siedziba główna: Monachium

Sąd Rejestrowy: Sąd lokalny w Monachium

Numer rejestracyjny: HRB 250653

Numer identyfikacyjny VAT: DE325788012

Uwaga: Te informacje o firmie dotyczą wszystkich stron internetowych prowadzonych przez ParkDepot, w szczególności wspomnianej wyżej strony internetowej, a także bloga i centrum pomocy Parkdepot oraz oprogramowania internetowego.

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została przygotowana z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie ma to wpływu na obowiązek usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z przepisami ogólnymi. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu tych zasad, treści te zostaną natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za łącza

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze ich operator lub dostawca. Strony, do których prowadzą łącza, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania łącza. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania łącza. Jednak stałe monitorowanie zawartości stron, do których prowadzą odnośniki, nie jest uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeżeli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te łącza.

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest objęta prawami autorskimi, o ile nie wskazano inaczej, i nie może być rozpowszechniana, modyfikowana ani kopiowana w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Parkdepot. Obrazy zamieszczone na tej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Parkdepot. Obrazy zawarte na stronach internetowych są częściowo objęte prawami autorskimi osób trzecich. O ile zawartość niniejszej witryny nie została stworzona przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Odpowiedzialny zgodnie z § 55 ust. 2 RStV

Jakob Bodenmüller (Dyrektor Zarządzający)

St. Martin-Straße 72

81541 Monachium, Niemcy

Tel.: +49 (0) 89 356477 60

E-mail: info@park-depot.de

Organ nadzorczy odpowiedzialny za skargi dotyczące ochrony danych

Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych

PO Box 1349

91504 Ansbach, Niemcy

Oplysninger i henhold til § 5 TMG

ParkDepot ApS

Vandtårnsvej 77

2860 Søborg

Dania

info@park-depot.dk

Tel: +45 89 88 55 23

Strona internetowa: www.park-depot.com/dk-dk

Reprezentowani przez dyrektorów administracyjnych: Jakob Bodenmüller, Yukio Iwamoto

Hovedkontor: Monachium

Registreringsdomstol: byretten i München

Numer rejestracyjny: HRB 250653

Momsregistreringsnummer: DE325788012

Uwaga: Ta strona jest przeznaczona dla wszystkich witryn internetowych, które działają pod adresem ParkDepot, czyli dla wszystkich witryn internetowych, a także dla Parkdepot-bloggen i -hjælpecentret oraz oprogramowania do tworzenia stron internetowych.

Ansvar dla indholdet

Posiadanie własnego komputera jest ściśle powiązane z najwyższym poziomem usług. Vi kan dog ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt og aktuelt. W związku z tym, użytkownik jest zobowiązany do przekazania informacji o tym, co dzieje się w danym przypadku, z uwzględnieniem ogólnego prawa do prywatności, zgodnie z § 7, ust. 1, w przypadku tyskiego telemarketingu (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelserne til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med de generelle love forbliver upåvirket af dette. W tym przypadku chodzi o to, że w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, co dzieje się w danym momencie, a mianowicie na to, że miłość jest konkretnie przeciążona. Jeśli nie jesteś w stanie poradzić sobie z tym problemem, nie będziesz w stanie go rozwiązać.

Ansvar dla linków

Na stronie internetowej znajdują się linki do stron internetowych o tematyce ekologicznej, na których nie ma żadnych informacji. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Za treść linkowanego serwisu odpowiada zawsze dany użytkownik lub operator serwisu. De linkede sider blev controlet for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkingen. A permanent overvågning af indholdet af linke sider er dog ikke rimelig, hvis der ikke er konkrete tegn på en lovovertrædelse. Jeśli nie jesteś gotowy do współpracy z innymi użytkownikami, możesz skorzystać z tych linków.

Ophavsret

Indholdet på dette websted er omfattet af ophavsret, medmindre andet er angivet, og må ikke distribueres,ændres eller kopieres helt eller delvist uden forudgående skriftligt samtykke fra Parkdepot. Billeder på dette websted må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Parkdepot. Rachunki wystawione na hjemmesiderne są wystawione na podstawie informacji uzyskanych od dystrybutorów. I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Navnlig er tredjeparters indhold markeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.

Ansvarlig i henhold til § 55, stk. 2, i RStV

Jakob Bodenmüller (dyrektor zarządzający)

St. Martin-Straße 72

81541 Monachium, Niemcy

Tel.: +49 (0) 89 356477 60

E-mail: info@park-depot.de

Tilsynsmyndighed med ansvar for klager over databeskyttelse

Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych

PO Box 1349

91504 Ansbach, Niemcy