Wszystko cyfrowe w jednym systemie

Za pomocą systemu Parkdepot możesz kontrolować i zarządzać wszystkimi procesami związanymi z zarządzaniem Twoim parkingiem.

Odtwórz wideo

Cyfrowy nadzór parkingu

Nasz system chroni Twój parking przed zatłoczeniem, bez szlabanów i dozorców parkingowych. Twoi klienci mogą szybko znaleźć miejsce parkingowe i bez obaw robić zakupy.

01

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Wszystkie tablice rejestracyjne samochodów są rejestrowane przez nasze skanery parkingowe przy wjeździe i wyjeździe.

Określenie czasu parkowania

Nasz system porównuje czas parkowania z ustawionym przez Ciebie maksymalnym czasem parkowania.

02
03

Rozpoznawaj zewnętrznych użytkowników parkingu

Pojazdy, które korzystają z miejsca parkingowego dłużej niż dozwolony maksymalny czas parkowania, są automatycznie filtrowane i informowane o tym procesie pocztą.

Państwa zalety

Nie ma potrzeby instalowania kosztownych szlabanów
Bez konfliktów z dozorcami parkingowymi na miejscu
Bezproblemowe zarządzanie 24/7

Analiza danych

Podejmuj lepsze decyzje na podstawie danych w czasie rzeczywistym. Nasza tablica rozdzielcza daje Ci szybki przegląd wszystkich istotnych danych kluczowych Twojego parkingu - w każdej chwili i z każdego miejsca.

WGLĄD W DANE

System pokazuje dane o
pochodzeniu pojazdów oraz czasie parkowania Twoich klientów. Dodatkowo pozwala na przegląd
wykorzystania parkingu w skali dziennej, tygodniowej i miesięcznej.

E-MOBILNOŚĆ

Chętnie doradzimy Ci w zakresie możliwości optymalizacji. Ocena ilości e-pojazdów na Twoim parkingu pozwala na wyciągnięcie wniosków o zapotrzebowaniu na stacje do ładowania e-pojazdów. Daje to Ci możliwość dostosowania parkingu do najnowszego stanu techniki.

Wynajem miejsc parkingowych

System daje możliwość pełnego wykorzystani miejsc parkingowych. Nocne i weekendowe miejsca parkingowe często pozostają niewykorzystane i mogą być łatwo wynajęte mieszkańcom oraz klientom. Dzięki systemowi Parkdepot i platformie Parkdepot umożliwiamy Ci efektywne i bezstresowe wynajęcie Twoich miejsc parkingowych, całkowicie cyfrowo.

01. Analiza

Poprzez szczegółową analizę wykorzystania Twoich miejsc parkingowych sprawdzamy, czy miejsca parkingowe posiadają zdolność do wynajęcia.

02. Oferta

Oferujemy wolne miejsca parkingowe do stałego lub czasowego wynajęcia za pośrednictwem naszego portalu www.rent.park-depot.de.

03. Komunikacja

Parkdepot zajmuje się całym procesem, od marketingu po podpisanie umowy najmu.

04. Zalety

Wynajem wolnych miejsc parkingowych pozwala Ci uzyskać dodatkowe przychody oraz dodatkową
sprzedaż w Twojej działalności podstawowej. Dzieje się tak, ponieważ najemcy są również bardzo
skłonni do skorzystania z usług, które oferujesz. Poza tym nie musisz zajmować się koordynacją – my
przejmujemy działania marketingowe i zapewniamy obsługę klienta.

01. Analyse

Durch eine detaillierte Analyse der Nutzung Ihres Parkplatzes prüfen wir, ob der Parkplatz eine Mietkapazität hat.

02. Angebot

Über unser Portal www.rent.park-depot.de bieten wir kostenlose Parkplätze zur dauerhaften oder vorübergehenden Anmietung an.

03. Kommunikation

Parkdepot kümmert sich um den gesamten Prozess, von der Vermarktung bis zum unterschriebenen Mietvertrag.

04. Vorteile

Die Vermietung ermöglicht zusätzliches Umsatzpotential außerhalb Ihres eigentlichen Kerngeschäfts und Mehrumsatz im Kerngeschäft, da Parkplatzmieter auch sehr wahrscheinlich in der Filiale einkaufen werden. Zusätzlich haben Märkte keinen Koordinationsaufwand - wir übernehmen Marketingmaßnahmen und stellen den Kundensupport.

Pozwolenia na parkowanie i anulowanie

Zachowaj pełną kontrolę nad swoim parkingiem. Możesz sam kontrolować i zarządzać wszystkimi procesami poprzez dostęp do pulpitu nawigacyjnego. Wydawaj upoważnienia do parkowania dla pracowników i dostawców poprzez białą listę. Jeżeli bilet musi zostać anulowany, możesz to zrobić w każdej chwili i bezpłatnie za pośrednictwem naszego portalu.

Twoja osobista obsługa klienta

Jako kompetentny partner u Twojego boku, spełniamy wszystkie wymagania dotyczące przyjaznego dla klienta i efektywnego zarządzania parkingiem. Czy to onboarding, zarządzanie whitelistą, czy też szczegółowe pytania dotyczące miejsc parkingowych, Twój osobisty kontakt jest do dyspozycji.

Czy masz jakieś pytania lub sugestie?
Skontaktuj się z nami

Ochrona danych

Nasz system jest zgodny z DSGVO

System opiera się na rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, a gromadzenie danych jest adekwatne do celu i ograniczone do tego, co konieczne (minimalizacja danych zgodnie z art. 5 DSGVO).

Wypełniamy obowiązek informacyjny

Zapewniamy jasne i wyczerpujące informacje o celach przetwarzania danych i podstawach prawnych.

Nie ma nadzoru wideo

System rejestruje nieruchome obrazy pojazdów z tablicami rejestracyjnymi (wraz z oznaczeniem czasu). Nie ma stałego nadzoru wideo poprzez przechowywanie nagrań wideo i nie ma rejestracji ścieżek dźwiękowych.

Przestrzegamy terminów usuwania danych

System oblicza lokalnie czas parkowania pojazdów. Zapisywane i przetwarzane są tylko zdjęcia osób parkujących długoterminowo. Dane klientów są nieodwracalnie usuwane w terminach usuwania DSGVO (maks. 48 godzin).

Certyfikacja ochrony danych

System jest certyfikowany pieczęcią ochrony danych DEKRA. Ponadto został on skontrolowany przez urzędy ochrony danych i departamenty ochrony danych.

Masz więcej pytań dotyczących ochrony danych?
Skontaktuj się z nami

Alles digital mit einem einzigen System

Mit dem Parkdepot System können Sie alle Prozesse für die Bewirtschaftung Ihrer Parkfläche steuern und verwalten.

Video abspielen

Digitale Parkaufsicht

Unser System schützt Ihren Parkplatz vor einer Überlastung, ohne Schranken und Parkscheiben. Ihre Kunden finden schnell einen Parkplatz und können sorgenfrei einkaufen.

01

Kennzeichenerfassung

Alle PKW-Kennzeichen werden bei Einfahrt & Ausfahrt durch unsere Parkdepot Scanner erfasst.

Parkdauer ermitteln

Unser System gleicht die Parkdauer mit der von Ihnen festgelegten erlaubten Höchstparkdauer ab.

02
03

Nichtkunden erkennen

Fahrzeuge die über die erlaubte Höchstparkdauer einen Parkplatz in Anspruch nehmen, werden automatisiert herausgefiltert und postalisch über den Vorgang informiert.

Ihre Vorteile

Kein Einlegen einer Parkscheibe mehr notwendig
Keine Auseinandersetzungen mit Kontrolleuren vor Ort
Lückenlose Bewirtschaftung 24/7

Datenanalyse

Treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis von Echtzeitdaten. Unser Dashboard ermöglicht Ihnen eine schnelle Übersicht über alle relevanten Kennzahlen Ihrer Parkfläche - jederzeit und von überall.

Insights

Erhalten Sie Einblicke über das Einzugsgebiet & die Parkdauer Ihrer Kunden und eine Übersicht über die Auslastung der Parkfläche auf Tages, Wochen und Monatsbasis.

E-Mobility

Gerne beraten wir Sie bezüglich Optimierungspotentialen. Eine Auswertung der Anzahl an E-Fahrzeuge auf Ihrer Parkfläche ermöglicht ein Rückschluss über die Nachfrage an E-Ladesäulen. So haben Sie die Möglichkeit Ihre Parkfläche sinnvoll auf den neusten Stand der Technik zu bringen.

Vermietung

Schöpfen Sie das volle Potential Ihrer Parkfläche aus. Über Nacht und am Wochenende bleiben Parkplätze oftmals ungenutzt und können problemlos an Anwohner und Kunden vermietet werden. Durch das Parkdepot System und die Parkdepot Plattform ermöglichen wir Ihnen eine effiziente und stressfreie Vermietung die komplett digital abgewickelt wird.

01. Analyse

Durch eine detaillierte Analyse der Nutzung Ihres Parkplatzes prüfen wir, ob der Parkplatz eine Mietkapazität hat.

02. Angebot

Über unser Portal www.rent.park-depot.de bieten wir kostenlose Parkplätze zur dauerhaften oder vorübergehenden Anmietung an.

03. Kommunikation

Parkdepot kümmert sich um den gesamten Prozess, von der Vermarktung bis zum unterschriebenen Mietvertrag.

04. Vorteile

Die Vermietung ermöglicht zusätzliches Umsatzpotential außerhalb Ihres eigentlichen Kerngeschäfts und Mehrumsatz im Kerngeschäft, da Parkplatzmieter auch sehr wahrscheinlich in der Filiale einkaufen werden. Zusätzlich haben Märkte keinen Koordinationsaufwand - wir übernehmen Marketingmaßnahmen und stellen den Kundensupport.

01. Analyse

Durch eine detaillierte Analyse der Nutzung Ihres Parkplatzes prüfen wir, ob der Parkplatz eine Mietkapazität hat.

02. Angebot

Über unser Portal www.rent.park-depot.de bieten wir kostenlose Parkplätze zur dauerhaften oder vorübergehenden Anmietung an.

03. Kommunikation

Parkdepot kümmert sich um den gesamten Prozess, von der Vermarktung bis zum unterschriebenen Mietvertrag.

04. Vorteile

Die Vermietung ermöglicht zusätzliches Umsatzpotential außerhalb Ihres eigentlichen Kerngeschäfts und Mehrumsatz im Kerngeschäft, da Parkplatzmieter auch sehr wahrscheinlich in der Filiale einkaufen werden. Zusätzlich haben Märkte keinen Koordinationsaufwand - wir übernehmen Marketingmaßnahmen und stellen den Kundensupport.

Parkberechtigungen & Stornierung

Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Parkfläche. Über Ihren Dashboard Zugang könne Sie alle Vorgänge selbst steuern und verwalten. Erteilen Sie über die Whitelist Parkberechtigungen für Mitarbeiter & Lieferanten. Muss doch mal ein Ticket storniert werden, haben Sie jederzeit die Möglichkeit dies kostenfrei über unser Portal zu tun.

Ihr persönlicher Kundenservice

Als kompetenter Ansprechpartner an Ihrer Seite, stellen wir uns allen Anforderungen einer kundenfreundlichen und effizienten Parkraumbewirtschaftung. Ob Onboarding, Verwaltung der Whitelist oder spezifischen Fragen rund um Ihren Parkplatz, Ihr persönlicher Ansprechpartner ist für Sie da.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns

Datenschutz

Unser System ist DSGVO-Konform

Das System baut auf der Datenschutz Grundverordnung auf.Die Datenerfassung ist dem Zweck angemessen und auf das notwendige Maß beschränkt (Datenminimierung gemäß Art. 5 DSGVO).

Wir erfüllen die Informationspflicht

Wir gewährleisten eine deutliche und umfassende Hinweisbeschilderung über Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage.

Es findet keine Videoüberwachung statt

Das System erfasst Standbilder von Fahrzeugen mit Kennzeichen (inkl. Zeitstempel). Es findet keine laufende Videoüberwachung durch Speicherung von Videomaterial und keine Erfassung von Audiospuren statt.

Wir halten die Löschfristen ein

Das System berechnet lokal die Parkdauer von Fahrzeugen. Ausschließlich die Bilder von Dauerparkern werden gespeichert und verarbeitet.Die Datensätze von Kunden werden innerhalb der DSGVO-Löschfristen unwiderruflich gelöscht (max. 48 Stunden).

Datenschutzzertifizierung

Das System ist durch ein Datenschutzsiegel der DEKRA zertifiziert. Zusätzlich wurde es durch Datenschutzbehörden und Datenschutzabteilungen geprüft.

Weitere Fragen zum Datenschutz?
Kontaktieren Sie uns

Alles digital mit einem einzigen System

Mit dem Parkdepot System können Sie alle Prozesse für die Bewirtschaftung Ihrer Parkfläche steuern und verwalten.

Video abspielen

Digitale Parkaufsicht

Unser System schützt Ihren Parkplatz vor einer Überlastung, ohne Schranken und Parkscheiben. Ihre Kunden finden schnell einen Parkplatz und können sorgenfrei einkaufen.

01

Kennzeichenerfassung

Alle PKW-Kennzeichen werden bei Einfahrt & Ausfahrt durch unsere Parkdepot Scanner erfasst.

Parkdauer ermitteln

Unser System gleicht die Parkdauer mit der von Ihnen festgelegten erlaubten Höchstparkdauer ab.

02
03

Nichtkunden erkennen

Fahrzeuge die über die erlaubte Höchstparkdauer einen Parkplatz in Anspruch nehmen, werden automatisiert herausgefiltert und postalisch über den Vorgang informiert.

Ihre Vorteile

Kein Einlegen einer Parkscheibe mehr notwendig
Keine Auseinandersetzungen mit Kontrolleuren vor Ort
Lückenlose Bewirtschaftung 24/7

Datenanalyse

Treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis von Echtzeitdaten. Unser Dashboard ermöglicht Ihnen eine schnelle Übersicht über alle relevanten Kennzahlen Ihrer Parkfläche - jederzeit und von überall.

Insights

Erhalten Sie Einblicke über das Einzugsgebiet & die Parkdauer Ihrer Kunden und eine Übersicht über die Auslastung der Parkfläche auf Tages, Wochen und Monatsbasis.

E-Mobility

Gerne beraten wir Sie bezüglich Optimierungspotentialen. Eine Auswertung der Anzahl an E-Fahrzeuge auf Ihrer Parkfläche ermöglicht ein Rückschluss über die Nachfrage an E-Ladesäulen. So haben Sie die Möglichkeit Ihre Parkfläche sinnvoll auf den neusten Stand der Technik zu bringen.

Vermietung

Schöpfen Sie das volle Potential Ihrer Parkfläche aus. Über Nacht und am Wochenende bleiben Parkplätze oftmals ungenutzt und können problemlos an Anwohner und Kunden vermietet werden. Durch das Parkdepot System und die Parkdepot Plattform ermöglichen wir Ihnen eine effiziente und stressfreie Vermietung die komplett digital abgewickelt wird.

01. Analyse

Durch eine detaillierte Analyse der Nutzung Ihres Parkplatzes prüfen wir, ob der Parkplatz eine Mietkapazität hat.

02. Angebot

Über unser Portal www.rent.park-depot.de bieten wir kostenlose Parkplätze zur dauerhaften oder vorübergehenden Anmietung an.

03. Kommunikation

Parkdepot kümmert sich um den gesamten Prozess, von der Vermarktung bis zum unterschriebenen Mietvertrag.

04. Vorteile

Die Vermietung ermöglicht zusätzliches Umsatzpotential außerhalb Ihres eigentlichen Kerngeschäfts und Mehrumsatz im Kerngeschäft, da Parkplatzmieter auch sehr wahrscheinlich in der Filiale einkaufen werden. Zusätzlich haben Märkte keinen Koordinationsaufwand - wir übernehmen Marketingmaßnahmen und stellen den Kundensupport.

01. Analyse

Durch eine detaillierte Analyse der Nutzung Ihres Parkplatzes prüfen wir, ob der Parkplatz eine Mietkapazität hat.

02. Angebot

Über unser Portal www.rent.park-depot.de bieten wir kostenlose Parkplätze zur dauerhaften oder vorübergehenden Anmietung an.

03. Kommunikation

Parkdepot kümmert sich um den gesamten Prozess, von der Vermarktung bis zum unterschriebenen Mietvertrag.

04. Vorteile

Die Vermietung ermöglicht zusätzliches Umsatzpotential außerhalb Ihres eigentlichen Kerngeschäfts und Mehrumsatz im Kerngeschäft, da Parkplatzmieter auch sehr wahrscheinlich in der Filiale einkaufen werden. Zusätzlich haben Märkte keinen Koordinationsaufwand - wir übernehmen Marketingmaßnahmen und stellen den Kundensupport.

Parkberechtigungen & Stornierung

Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Parkfläche. Über Ihren Dashboard Zugang könne Sie alle Vorgänge selbst steuern und verwalten. Erteilen Sie über die Whitelist Parkberechtigungen für Mitarbeiter & Lieferanten. Muss doch mal ein Ticket storniert werden, haben Sie jederzeit die Möglichkeit dies kostenfrei über unser Portal zu tun.

Ihr persönlicher Kundenservice

Als kompetenter Ansprechpartner an Ihrer Seite, stellen wir uns allen Anforderungen einer kundenfreundlichen und effizienten Parkraumbewirtschaftung. Ob Onboarding, Verwaltung der Whitelist oder spezifischen Fragen rund um Ihren Parkplatz, Ihr persönlicher Ansprechpartner ist für Sie da.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns

Datenschutz

Unser System ist DSGVO-Konform

Das System baut auf der Datenschutz Grundverordnung auf.Die Datenerfassung ist dem Zweck angemessen und auf das notwendige Maß beschränkt (Datenminimierung gemäß Art. 5 DSGVO).

Wir erfüllen die Informationspflicht

Wir gewährleisten eine deutliche und umfassende Hinweisbeschilderung über Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage.

Es findet keine Videoüberwachung statt

Das System erfasst Standbilder von Fahrzeugen mit Kennzeichen (inkl. Zeitstempel). Es findet keine laufende Videoüberwachung durch Speicherung von Videomaterial und keine Erfassung von Audiospuren statt.

Wir halten die Löschfristen ein

Das System berechnet lokal die Parkdauer von Fahrzeugen. Ausschließlich die Bilder von Dauerparkern werden gespeichert und verarbeitet.Die Datensätze von Kunden werden innerhalb der DSGVO-Löschfristen unwiderruflich gelöscht (max. 48 Stunden).

Datenschutzzertifizierung

Das System ist durch ein Datenschutzsiegel der DEKRA zertifiziert. Zusätzlich wurde es durch Datenschutzbehörden und Datenschutzabteilungen geprüft.

Weitere Fragen zum Datenschutz?
Kontaktieren Sie uns