Udlej gratis parkeringspladser til kunder og beboere

Parkdepot styrer udlejningsprocessen på din parkeringsplads fra A-Z ved at udleje gratis parkeringspladser til private kunder. Sammen med dig aftaler vi den udlejningsmodel, der passer bedst til din parkeringsplads.

Udlejning

Udnyt parkeringspladsens fulde potentiale. Overnatningspladser og weekendparkeringspladser står ofte ubenyttede og kan let udlejes til beboere og kunder. Med Parkdepot-systemet og Parkdepot-platformen giver vi dig mulighed for at udleje dine parkeringspladser effektivt og stressfrit, helt digitalt.

01. Analyse

Gennem en detaljeret analyse af brugen af din parkeringsplads vurdere vi om din parkeringsplads har kapacitet til udlejning.

02. Tilbud

Vi tilbyder gratis parkeringspladser til permanent eller midlertidig leje via vores portal www.rent.park-depot.de.

03. Kommunikation

Parkdepot tager sig af hele processen, fra markedsføring til den underskrevne lejekontrakt.

04. Fordele

Leasing giver mulighed for yderligere salgspotentiale uden for din egentlige kerneforretning og yderligere omsætning i din kerneforretning, da parkeringslejere også med stor sandsynlighed handler i butikken. Desuden har butikkerne ingen koordineringsindsats - vi overtager markedsføringsforanstaltninger og yder kundesupport.

01. Analyse

Durch eine detaillierte Analyse der Nutzung Ihres Parkplatzes prüfen wir, ob der Parkplatz eine Mietkapazität hat.

02. Angebot

Über unser Portal www.rent.park-depot.de bieten wir kostenlose Parkplätze zur dauerhaften oder vorübergehenden Anmietung an.

03. Kommunikation

Parkdepot kümmert sich um den gesamten Prozess, von der Vermarktung bis zum unterschriebenen Mietvertrag.

04. Vorteile

Die Vermietung ermöglicht zusätzliches Umsatzpotential außerhalb Ihres eigentlichen Kerngeschäfts und Mehrumsatz im Kerngeschäft, da Parkplatzmieter auch sehr wahrscheinlich in der Filiale einkaufen werden. Zusätzlich haben Märkte keinen Koordinationsaufwand - wir übernehmen Marketingmaßnahmen und stellen den Kundensupport.

Sådan kan kunderne bestille en parkeringsplads

Kommunikation

Ved hjælp af skiltning på din parkeringsplads og lokal reklame på sociale medier og andre kanaler bliver kunden gjort opmærksom på udlejningsproduktet.

Kundeportal

Via vores portal kan kunden booke sin parkeringsplads for en time, en dag eller direkte for en hel måned.

Betaling

Kontantløst kan kunden gennemføre sin reservation på få sekunder på vores lejeplatform.

Er du ejer af en parkerings-plads?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Ofte stillede spørgsmål

Se de hyppigst stillede spørgsmål fra vores kunder her.