Databeskyttelse

Indholdsfortegnelse

1. Emne og omfang

2. ansvarlig person og databeskyttelsesrådgiver

3. Besøg vores hjemmeside

4. potentielle kunder, kunder og serviceudbydere (CRM)

5. Udnævnelse

6. cookies og tredjepartsværktøjer/-funktionaliteter

7. Sociale medier

8. applikationer

9. Videokonferencer og webinarer

10 Fusioner og opkøb (M&A)

11. Aldersbegrænsning

12. Modtagere af data

13 Dine rettigheder

14. Obligatoriske oplysninger og profilering

15. lagring/opbevaring og sletning

16. Informationssikkerhed

17 Ændring af privatlivspolitikken

Status: 20. september 2023

1. emne og omfang

Vi tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Med denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om, hvilke personlige data vi indsamler, og hvordan og til hvilke formål de behandles. Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

2. ansvarlig person og databeskyttelsesrådgiver

Den ansvarlige part er ParkDepot GmbH, St. Martin-Straße 72, 81541 München, Tyskland, e-mail: info@park-depot.de, Tlf.: +49 (0) 89 356477 60 (herefter "Parkdepot").

Vores databeskyttelsesansvarlige er Christian Schmoll, e-mail: schmoll@lucid-compliance.com. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

3. Besøg vores hjemmeside

3.1 Logfiler

Hver gang vores hjemmeside kaldes op, registrerer vores system automatisk data og information fra computersystemet på den kaldende slutenhed. Følgende data bliver logget:

- IP-adresse på den kaldende terminal

- Operativsystem på den kaldende terminal

- Browserversion på den kaldende slutenhed

- Navnet på den hentede fil eller hjemmeside

- Dato og klokkeslæt for hentningen

- Overført datamængde

- Henvisende URL

Disse data behandles for at kunne præsentere hjemmesiden, for at sikre hjemmesidens sikkerhed, tilgængelighed og integritet (f.eks. detektering og forsvar mod DoS-angreb eller adgang for bots), for at forbedre kvaliteten og præsentationen af hjemmesiden, for at kunne identificere og rette fejl og til statistiske formål.

Disse data slettes regelmæssigt efter senest 7 dage.

Vores hjemmeside hostes af en tjenesteudbyder i EU på grundlag af en kontraktbehandlingsaftale i henhold til art. 28 DSGVO.

Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f) DSGVO. Vores altoverskyggende legitime interesse er de ovennævnte formål.

3.2 Indholdsleveringsnetværk til hjemmesiden

Vi bruger et Content Delivery Network (CDN) til at øge sikkerheden og leveringshastigheden på hjemmesiden. Et CDN er et netværk af servere fordelt over hele verden, som er i stand til at levere optimeret indhold til brugerne. Til dette formål kan personoplysninger blive behandlet i serverlogfiler hos udbyderen af CDN.

Udbyderen af CDN fungerer for os som databehandler på grundlag af en bestilt behandlingsaftale i henhold til art. 28 DSGVO.

Da et CDN er et netværk af servere, der er fordelt over hele verden, kan brugen af et CDN indebære overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for tredjelandet i henhold til artikel 45 i GDPR, sikrer vi, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende garantier til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse i henhold til Art. 6 para. 1lit. f) DSGVO. Vores altoverskyggende legitime interesse er at øge sikkerheden og leveringshastigheden på hjemmesiden.

4. potentielle kunder, kunder og serviceudbydere (CRM)

Hvis du kontakter os, f.eks. pr. e-mail eller via en kontaktformular, vil de oplysninger, du giver, blive behandlet med det formål at håndtere forespørgslen.

Vi har brug for de oplysninger, der anmodes om i en kontaktformular, for at kunne behandle din forespørgsel, adressere dig korrekt og sende dig et svar.

Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f) i DSGVO. Vores altoverskyggende legitime interesse er kommunikation med interesserede parter, besøgende og kunder. Hvis kommunikationen finder sted inden for rammerne af et kontraktforhold eller har til formål at indgå en kontrakt, er retsgrundlaget for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b) i DSGVO.

Vi behandler data fra vores kunder, tjenesteudbydere og leverandører som en del af leveringen af vores kontraktlige tjenester. I denne sammenhæng kan der behandles lagerdata (f.eks. efternavn og fornavn på kontaktperson(er), adresse), kontaktdata (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer), kontraktdata (f.eks. kontraktens genstand, løbetid), betalingsdata og data, der indsamles i forbindelse med levering af tjenester og/eller er nødvendige for levering af tjenester.

Forespørgsler og kunderelationer gemmes og behandles regelmæssigt i vores CRM-system. De data, der behandles i processen (efternavn, fornavn, titel, postadresse, fødselsdato, hvis relevant, din specifikke interesse med hensyn til vores produkter og tjenester og dine interaktioner med os), kan også bruges af os til direkte markedsføringsformål, især til postreklame, i overensstemmelse med de juridiske krav.

Retsgrundlaget for denne opbevaring og behandling er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i DSGVO. Vores overordnede legitime interesse er markedsføring af vores produkter og tjenester og vedligeholdelse af vores forhold til interesserede parter, kunder og tjenesteudbydere.

5. Udnævnelse

Vi bruger værktøjet Calendly til at lave aftaler nemt, hurtigt og uden komplikationer. Calendly leveres af Calendly LLC i USA (herefter "Calendly").

Når du laver en aftale ved hjælp af Calendly-værktøjet, behandles de oplysninger, du giver, med det formål at lave en aftale med os.

Calendly fungerer som databehandler for os på grundlag af en aftale om bestilt behandling i henhold til art. 28 DSGVO.

Når du bruger Calendlys aftaleplanlægningsfunktion, kan der ske en overførsel af personlige data til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis tredjelandet ikke har en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR, sikrer vi, at der gives passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR for denne overførsel. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende garantier til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f) i DSGVO. Vores altoverskyggende legitime interesse er kommunikation med interesserede parter og kunder. Hvis udnævnelsen har til formål at indgå en kontrakt eller sker inden for rammerne af et eksisterende kontraktforhold, er retsgrundlaget for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b) DSGVO.

6. cookies og tredjepartsværktøjer/-funktionaliteter

Cookies og lokale lagringsteknologier bruges på vores hjemmeside, og tredjepartsværktøjer og -funktionaliteter er integreret.

Cookies er informationer, der overføres fra vores webserver eller tredjeparts webservere til din browser og gemmes der, så de kan hentes senere. Cookies kan være små filer eller andre former for informationslagring. I cookies gemmes oplysninger, der opstår i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med den specifikke slutenhed, der bruges. Cookies indeholder en karakteristisk streng af tegn, der gør det muligt at identificere browseren entydigt, når hjemmesiden kaldes op igen. En cookie indeholder også oplysninger om dens oprindelse og opbevaringsperiode. Det betyder dog ikke, at vi får direkte kendskab til din identitet.

Vi bruger også tredjepartsværktøjer og -funktionaliteter, f.eks. til at udvide hjemmesidens funktionelle omfang, til at analysere brugen af hjemmesiden og til at optimere indholdet i overensstemmelse hermed.

Ved integration af værktøjer og funktionaliteter fra tredjepartsudbydere kan personoplysninger blive overført til udbyderne af de integrerede værktøjer og funktionaliteter for at kunne levere værktøjerne og funktionaliteterne.

Cookies, lokale lagringsteknikker og tredjepartsværktøjer og -funktionaliteter omtales i det følgende konsekvent som "cookies" af forenklingshensyn.

Når du besøger vores hjemmeside, sættes der essentielle cookies, som er absolut nødvendige for driften af hjemmesiden. Disse essentielle cookies kan f.eks. være cookies, der er nødvendige for at vise hjemmesiden med et indholdsstyringssystem, der bruges til at genkende sprogindstillinger, eller som bruges til at dokumentere, om du har givet samtykke til indstillingen af yderligere (ikke-essentielle) cookies, eller om du har afvist dem.

De teknisk nødvendige cookies, herunder deres formål og opbevaringsperiode eller sletningsperiode, forklares for dig nedenfor og i detaljer i vores cookiebanner, som vises, når du går ind på hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hjælp af essentielle cookies er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i DSGVO. Vores overordnede legitime interesser er drift og levering af vores hjemmeside.

Vi bruger også valgfrie, ikke-væsentlige cookies, for eksempel til at indsamle yderligere oplysninger om de besøgendes interesser på vores hjemmeside eller om deres brugsadfærd, for at analysere og optimere vores hjemmeside og generelt vores kundeinteraktioner på dette grundlag.

Ikke-væsentlige cookies, herunder deres formål og opbevaringsperiode eller sletningsperiode, forklares også for dig i vores cookiebanner, som vises, når du går ind på hjemmesiden.

Ikke-væsentlige cookies indstilles kun, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til indstillingen af ikke-væsentlige cookies. Du kan også vælge forskellige kategorier af ikke-væsentlige cookies, som du vil tillade i cookie-banneret.

Ved brug af ikke-essentielle cookies er retsgrundlaget for lagring og læsning af oplysninger § 25, stk. 1 TTDSG (eller i Østrig § 96, stk. 3 TKG) og med hensyn til behandling af personoplysninger art. 6, stk. 1, litra a) DSGVO.

6.1 Vigtige cookies

6.1.1 Administration af samtykke ("CMP")

På vores hjemmeside bruger vi tjenesten Usercentrics, som leveres af Usercentrics A/S i Danmark. Vi bruger Usercentrics til at informere dig om de cookies, der bruges på vores hjemmeside, og til at indhente dit samtykke til brugen af ikke-væsentlige cookies. En permanent cookie gemmes i din browser for at gemme samtykket.

Følgende data logges automatisk: IP-adresse i anonymiseret form (de sidste tre cifre er sat til "0"), dato og tidspunkt for samtykke, brugeragent (information om slutenheden), URL, hvor samtykket blev indsamlet, status for samtykke (hvilke cookies der blev givet samtykke til).

De data, der indsamles og behandles i forbindelse med brugen af Usercentrics, behandles af Usercentrics A/S som databehandler på grundlag af en kontraktbehandlingsaftale i henhold til artikel 28 DSGVO i Den Europæiske Union.

Retsgrundlaget for denne databehandling er i første omgang art. 6, stk. 1, litra f) DSGVO, levering af vores hjemmeside og sikring af muligheden for at indhente samtykke til ikke-væsentlige cookies. Hvis du giver dit samtykke, er retsgrundlaget for behandling af data til samtykke Art. 7. para. 1 iVm. 6 para. 1 lit c) DSGVO.

6.1.2 Oversættelser (Weglot)

På vores hjemmeside bruger vi oversættelsestjenesten Weglot fra Weglot SAS i Frankrig. Weglot indlæses, når hjemmesiden åbnes, og gør det muligt at indstille sproget på hjemmesiden. Gennem integrationen af Weglot-oversættelsestjenesten oprettes der en forbindelse mellem din browser og Weglot-serverne, når du besøger vores websted, og din IP-adresse og enhedsoplysninger overføres til Weglot. De overførte data er nødvendige for, at Weglot kan fungere.

De data, der behandles i forbindelse med brugen af Weglot, behandles af Weglot som processor på grundlag af en kontraktbehandlingsaftale i henhold til art. 28 DSGVO i Den Europæiske Union.

Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i DSGVO. Vores legitime interesse er at stille vores hjemmeside til rådighed på flere sprog, herunder en tilsvarende valgmulighed for besøgende på hjemmesiden.

6.1.3 Videoer (YouTube)

YouTube-videoer er indlejret på vores hjemmeside. Disse leveres af Google Ireland Ltd. i Irland ("YouTube") via et plugin.

Vi bruger de "udvidede privatlivsindstillinger" til indlejrede YouTube-videoer, dvs. at YouTube ikke sætter cookies.

Men når du besøger en hjemmeside med YouTube-plugin, etableres der uundgåeligt en forbindelse til YouTube, og din IP-adresse overføres til YouTube i processen.

Når du bruger YouTube, kan personoplysninger blive overført til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for tredjelandet i henhold til artikel 45 i GDPR, sikrer vi, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende garantier til enhver tid efter anmodning.

For mere information om YouTubes privatlivspolitik, besøg YouTubes Privacy and Security Center: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=de&ref_topic=6151248

Retsgrundlaget for denne databehandling ved brug af YouTube er art. 6, stk. 1, litra f) i DSGVO. Vores altoverskyggende legitime interesse er integrationen af videoer og den dermed forbundne optimering af interaktiviteten på vores hjemmeside og vores kundeinteraktioner.

6.1.4 Kort (Google Maps)

Vi bruger Google Maps (API)-tjenesten fra Google Ireland Limited i Irland på vores hjemmeside. Google Maps gør det muligt at vise interaktive kort. Når du åbner undersider på webstedet, hvor Google Maps bruges, overføres oplysninger om din brug af vores websted (f.eks. din IP-adresse) til Googles servere i USA og gemmes der.

Yderligere oplysninger om databehandling og databeskyttelse hos Google kan findes i Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Personoplysninger kan blive overført til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for tredjelandet i henhold til artikel 45 i GDPR, sikrer vi, at der gives passende garantier for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de relevante garantier til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i DSGVO. Vores overordnede legitime interesser er drift og levering af vores hjemmeside.

6.1.5 Google reCAPTACHA

På vores hjemmeside bruger vi tjenesten reCAPTCHA, som leveres af Google Ireland Limited i Irland. Med reCAPTCHA afgør vi, om en person eller en computer foretager en bestemt indtastning i en formular. Google bruger følgende data til at kontrollere, om en person eller computer foretager en indtastning: IP-adressen på den anvendte terminalenhed, det websted, der besøges på vores websted, og hvor captchaen er integreret, datoen og varigheden af besøget på webstedet, oplysninger om den anvendte browsertype og operativsystem, Google-kontoen, hvis brugeren er logget ind på Google, musebevægelser på reCAPTCHA-områderne og opgaver, hvor billeder skal identificeres.

Yderligere oplysninger om databehandling og databeskyttelse hos Google kan findes i Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Når du bruger Google reCAPTCHA, kan personoplysninger blive overført til et tredjeland. Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for tredjelandet i henhold til artikel 45 i GDPR, sørger vi for, at der gives passende garantier for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende garantier til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for den ovenfor beskrevne databehandling er vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f) DSGVO. Vores overordnede legitime interesser er driften, tilrådighedsstillelsen og sikkerheden af vores hjemmeside, især beskyttelsen mod automatiserede indtastninger og angreb.

6.1.6 Google Tag Manager

Vi bruger værktøjet Google Tag Manager på vores hjemmeside. Google Tag Manager leveres af Google Ireland Limited i Irland. Værktøjet gør det muligt at administrere hjemmesidetags via en grænseflade. Google Tag Manager implementerer kun tags, men der bruges ingen cookies, og der indsamles ingen personlige data. Google Tag Manager udløser andre tags, som igen kan indsamle data, men Google Tag Manager har ikke adgang til disse data.

6.2 Valgfrie, ikke-væsentlige cookies

6.2.1 Geolokalisering (Geo Targetly)

På vores hjemmeside bruger vi geolokaliseringstjenesten Geo Targetly, der leveres af V&T Technologies Pty. Ltd. i Australien. Geo Targetly giver os mulighed for at bestemme den omtrentlige placering af en besøgende på webstedet og vise placeringsspecifikke oplysninger i overensstemmelse hermed. Geo Targetly behandler IP-adressen på besøgende på hjemmesiden og bruger også en cookie.

De data, der behandles i forbindelse med brugen af Weglot, behandles af V&T Technologies Pty, Ltd. som processor på grundlag af en kontraktbehandlingsaftale i henhold til art. 28 DSGVO.

Ved brug af Geo Targetly kan persondata blive overført til et tredjeland. Hvis tredjelandet ikke har en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR, sikrer vi, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR for denne overførsel. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende garantier til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i DSGVO.

6.2.2 Webanalyse (Google Analytics)

Vi bruger webanalysetjenesten Google Analytics med IP-anonymisering. Google Analytics er en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited i Irland ("Google").

JavaScript-tags giver os mulighed for at indsamle oplysninger om din brug af hjemmesiden og platformen. Google Analytics bruger også regelmæssigt cookies til at indsamle oplysninger om en brugers interaktion med hjemmesiden eller platformen.

Inden for rammerne af brugen af Google Analytics overføres din IP-adresse og oplysninger om brugen af webstedet eller platformen, browsertype og -version, anvendt operativsystem, den tidligere besøgte side og tidspunktet for serveranmodningen til Googles servere og behandles der.

Inden for rammerne af IP-anonymisering forkortes de indsamlede IP-adresser for brugere inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før de overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde, i tilfælde af tekniske fejl i Europa, overføres den uforkortede IP-adresse til Google i USA og forkortes der. De overførte IP-adresser bliver ikke slået sammen med andre data fra Google.

Google fungerer for os som databehandler på grundlag af en bestilt behandlingsaftale i henhold til art. 28 DSGVO.

Personoplysninger kan blive overført til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for tredjelandet i henhold til artikel 45 i GDPR, sikrer vi, at der gives passende garantier for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de relevante garantier til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i DSGVO.

6.2.3 Varmekort (Hotjar)

Vi bruger webanalysetjenesten Hotjar fra Hotjar Ltd. på Malta. Hotjar muliggør en analyse af brugen af hjemmesiden og platformen ved at indsamle og behandle data om brugen af hjemmesiden eller platformen og om brugernes adfærd og om de anvendte slutenheder via cookies og et script (især slutenhedens IP-adresse (i anonymiseret form), skærmstørrelse, enhedstype (UniqueDevice Identifiers), oplysninger om den anvendte browser, placering (kun land), foretrukket sprog). Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Oplysningerne bruges hverken af Hotjar eller af os til at identificere individuelle brugere, og de slås heller ikke sammen med andre data om individuelle brugere. De indsamlede data kan bruges til at analysere brugerens interaktion med hjemmesiden eller platformen, for eksempel ved at oprette heat maps.

Detaljer om databehandling af Hotjar kan findes her: https://www.hotjar.com/privacy/

Hotjar fungerer som databehandler for os på grundlag af en aftale om bestilt behandling i henhold til art. 28 DSGVO.

Personoplysninger kan blive overført til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for tredjelandet i henhold til artikel 45 i GDPR, sikrer vi, at der gives passende garantier for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de relevante garantier til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i DSGVO.

6.2.4 Sporing af pixel

På vores hjemmeside bruges sporingspixels fra forskellige udbydere til at spore brugen af hjemmesiden og de besøgendes handlinger med henblik på konverteringssporing. Der kan anvendes sporingspixels fra følgende udbydere: LinkedIn, Bing, Meta, Google Ads, Outbrain, Pinterest, Snapchat, Taboola, TikTok, Twitter, Yahoo Native (Gemini).

Sporingspixlen er en kodestump, der giver os mulighed for at spore de besøgendes handlinger, hvilket igen giver os mulighed for at personliggøre og forbedre vores reklamer og måle deres succes. Det giver os mulighed for at analysere vores hjemmeside til statistiske formål og markedsundersøgelser og for at optimere reklamekampagner.

De data, der indsamles via sporingspixels, kan bruges af udbyderne af de respektive pixels til deres egne sporings- og reklameformål. For yderligere oplysninger henvises til databeskyttelseserklæringerne fra udbyderne af de respektive pixels.

Hvis du er medlem af en social medieplatform hos en af udbyderne af sporingspixelerne og har givet den respektive udbyder tilladelse til dette via indstillingerne for din brugerkonto hos det sociale medienetværk, kan udbyderen af det sociale medienetværk eller sporingspixlen forbinde de indsamlede oplysninger om dit besøg på vores websted med din brugerkonto hos det respektive sociale medienetværk og bruge dem til målrettet placering af reklamer.

Vi kan også måle effektiviteten af reklamer i de respektive sociale medier og se, om en bruger blev omdirigeret til vores hjemmeside via sådanne reklamer (konverteringsmåling).

Integrationen af sådanne sporingspixels kan resultere i overførsel af personlige data til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for tredjelandet i henhold til artikel 45 i GDPR, sikrer vi, at der gives passende garantier for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i DSGVO.

7. Sociale medier

7.1 Knapper til sociale medier

Knapper til sociale medier fra forskellige sociale netværk (f.eks. Linkedin, Instagram, Twitter og Facebook) er integreret på vores hjemmeside.

Hvis du klikker på en af disse sociale medieknapper, vil du blive omdirigeret til vores sider på det respektive sociale medienetværk. I dette tilfælde modtager udbyderen af det pågældende sociale medie information om, at din browser har tilgået den tilsvarende side på vores hjemmeside, også selvom du ikke har en profil på det pågældende sociale medie eller ikke er logget ind der. Disse oplysninger (inklusive din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en server hos den respektive udbyder. Hvis du klikker på en knap til et socialt medie og enten er logget ind på det pågældende sociale medienetværk eller derefter logger ind på siden for det pågældende sociale medienetværk, kan de overførte oplysninger tildeles din konto hos det sociale medienetværk.

For oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling og -behandling fra udbyderne af de respektive sociale medienetværk, udbyderens identifikation, en kontaktmulighed og dine rettigheder og indstillingsmuligheder for databeskyttelse henvises til de respektive databeskyttelsesoplysninger fra udbyderne af de sociale medienetværk.

7.2 Sociale medier-Sider

Vi har en offentligt tilgængelig profil på forskellige sociale medier (f.eks. Linkedin, Instagram, Twitter og Facebook).

Hvis du besøger vores sider på sociale medier og er logget ind på det pågældende sociale medienetværk, kan udbyderen af det pågældende sociale medienetværk analysere din brugeradfærd og tildele de indsamlede oplysninger til din konto på det sociale medienetværk og berige dem der. Selv hvis du ikke er logget ind, eller hvis du ikke har en konto hos det pågældende sociale medie, kan personoplysninger indsamles af udbyderen af det pågældende sociale medie, f.eks. din IP-adresse eller data indsamlet via en cookie.

Operatørerne af de sociale medienetværk kan bruge disse data til at oprette brugerprofiler. Baseret på din brugerprofil kan du derefter få vist interessebaserede reklamer både på det sociale medienetværks hjemmesider og på andre hjemmesider.

Hvis du besøger en af vores sider på sociale medier, er vi sammen med udbyderen af det sociale medienetværk ansvarlige for indsamlingen og behandlingen af dine personlige data, der finder sted der. For oplysninger om indsamling og behandling af dine personlige data, der finder sted der, henviser vi dig til databeskyttelsesoplysningerne for det respektive sociale medienetværk.

Du kan gøre dine rettigheder som registreret i henhold til kapitel III i GDPR (ret til information, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet osv.) gældende både over for os og over for udbyderen af det pågældende sociale medie. I denne sammenhæng vil vi gerne påpege, at vi kun kan påvirke behandlingen af personoplysninger og implementeringen af registreredes rettigheder inden for rammerne af vores sociale mediesider inden for rammerne af de muligheder, som den respektive udbyder stiller til rådighed for os.

Retsgrundlaget for vores brug af sider på sociale medier er artikel 6, stk. 1, litra f) i DSGVO. Vores altoverskyggende legitime interesse er tilstedeværelsen og markedsføringen af vores produkter og tjenester på internettet.

8. applikationer

8.1 Aktiv sourcing

Vi gennemfører såkaldte active sourcing-tiltag for at identificere lovende potentielle medarbejdere på det eksterne arbejdsmarked og for aktivt at kontakte potentielle ansøgere og medarbejdere. Formålet med databehandlingen er rekruttering, f.eks. ved individuelt at informere lovende kandidater om jobtilbud i vores virksomhed.

I forbindelse med aktiv sourcing indsamler vi følgende kategorier af data: Efternavn, fornavn, køn, kontaktoplysninger, uddannelse, erhvervserfaring, kvalifikationer, løndata, ansøgningsdata, erfaring og interesser uden for jobbet og andre oplysninger fra offentlige profiler på sociale netværk, især LinkedIn og Xing, og/eller fra andre offentligt tilgængelige kilder på internettet.

Alle personlige data, der behandles i forbindelse med Active Sourcing, indsamles fra generelt/offentligt tilgængelige kilder på internettet, især fra sociale netværk som LinkedIn og Xing.

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af offentligt tilgængelige data i forbindelse med active sourcing er vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i DSGVO. Vores altoverskyggende legitime interesse er at identificere, tiltrække og rekruttere de bedst mulige medarbejdere til vores virksomhed.

8.2 Ansøgningsproces

Vi indsamler og behandler personoplysninger fra ansøgere med det formål at gennemføre ansøgningsproceduren.

Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de oplyste data blive behandlet med henblik på at gennemføre ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt, slettes ansøgningsdokumenterne umiddelbart efter afslutningen af ansøgningsproceduren, medmindre der er en overordnet legitim interesse, såsom forsvar mod krav eller en funktion til bevarelse af beviser i overensstemmelse med den generelle lov om ligebehandling (AGG), der udelukker sletning.

Retsgrundlaget for denne opbevaring og behandling er opfyldelsen af kontrakten eller gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b) i DSGVO, i Tyskland § 26 i BDSG.

8.3 Talentpulje

Hvis en ansøger har givet samtykke til en længere opbevaring af data i vores Talent Pool, vil vi opbevare de data, der er indsendt som en del af ansøgningen, i vores Talent Pool i yderligere 2 år efter afslutningen af ansøgningsprocessen for at identificere fremtidige stillinger af potentiel interesse for ansøgeren og for at kontakte ansøgeren i denne henseende, hvis det er nødvendigt. Efter denne periode vil dataene blive slettet.

Et sådant samtykke til opbevaring af ansøgningsdata i vores ansøgerpool kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden. For at gøre dette bedes du sende os en e-mail til de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

Retsgrundlaget for opbevaring af ansøgningsdokumenterne i vores Talent Pool er, hvis det er relevant, ansøgerens samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i DSGVO.

8.4 Screening af overensstemmelses-/sanktionsliste

Ansøgere, der udvælges i løbet af ansøgningsprocessen, kan blive underkastet en indledende overensstemmelseskontrol. Overensstemmelseskontrollen indebærer en sammenligning af ansøgerens navn og adresse med relevante sanktionslister, især på grundlag af EU's antiterrorforordninger.

Til gennemførelsen af compliance-/sanktionslistescreeningen bruger vi en ekstern tjenesteudbyder som databehandler på grundlag af en aftale om bestilt behandling i henhold til art. 28 DSGVO.

Retsgrundlaget for denne opbevaring og behandling er, hvis der er en retlig forpligtelse til at udføre en screening af overensstemmelses-/sanktionslisten, art. 6, stk. 1, litra c) i DSGVO. I individuelle tilfælde, afhængigt af en interesseafvejning, kan en screening af compliance/sanktionslisten også finde sted, hvis der ikke er nogen obligatorisk juridisk forpligtelse. I dette tilfælde er retsgrundlaget vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f) DSGVO i at undgå potentielle sanktioner fra udenlandske myndigheder.

9. Videokonferencer og webinarer

Hvis du deltager i en videokonference, et webinar eller et onlinemøde etc. (herefter "videokonferencer") arrangeret af os, vil vi behandle dine personoplysninger som en del af din deltagelse.

Når du deltager i en videokonference, behandles forskellige kategorier af data. Omfanget af data afhænger også af de data, du giver før eller under deltagelse i en videokonference.

Hvis du deltager i en videokonference arrangeret af os, skal du normalt opgive mindst ét navn, når du tilmelder dig. Du kan dog også bruge et pseudonym. Din IP-adresse behandles også for at muliggøre din deltagelse, og loginoplysninger og oplysninger om enhed/hardware gemmes. Din e-mailadresse og dit profilbillede vil også blive behandlet, hvis du har angivet dem. Hvis du ringer ind via telefon, vil dit telefonnummer og IP-adresse (hvis relevant) blive behandlet.

For at du kan deltage i videokonferencen, behandles data fra din terminals mikrofon og et eventuelt videokamera på terminalen og, hvis du deler din skærm, oplysninger fra denne "screenshare". Du kan til enhver tid selv slukke eller dæmpe kameraet eller mikrofonen. Du bestemmer altid selv, om og hvilke dele af din skærm, der skal deles.

Der kan laves lyd- og videooptagelser af videokonferencen. I dette tilfælde behandles MP4-filer af alle video-, lyd- og præsentationsoptagelser. Der vil altid være en angivelse af optagelsen, hvis der er nogen, og deltagernes udtrykkelige samtykke til optagelsen vil altid blive indhentet, hvis det er nødvendigt.

Du kan have mulighed for at bruge chat-, spørgsmåls- eller undersøgelsesfunktionerne i en videokonference. I den forbindelse behandles de tekstindtastninger, du foretager, med henblik på at vise dem i videokonferencen og om nødvendigt logge dem.

For så vidt som vores medarbejderes personlige data behandles, er § 26 i den tyske føderale databeskyttelseslov (BDSG) retsgrundlaget for databehandlingen, for så vidt som tysk lov finder anvendelse på behandlingen af medarbejderdata.

Hvis tysk lovgivning ikke finder anvendelse på behandlingen af medarbejderdata, eller hvis behandlingen af personoplysninger i forbindelse med deltagelse i videokonferencer ikke er nødvendig for at etablere, gennemføre eller afslutte ansættelsesforholdet, men ikke desto mindre er en elementær del af deltagelsen i en videokonference, er vores overordnede legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO retsgrundlaget for databehandlingen. I disse tilfælde er vores legitime interesse den effektive gennemførelse af videokonferencer.

Retsgrundlaget for databehandling ved afholdelse af videokonferencer er desuden art. 6, stk. 1, litra b) i DSGVO, for så vidt som møderne afholdes i forbindelse med kontraktforhold eller med henblik på at indlede et kontraktforhold (f.eks. i tilfælde af videokonferencer med vores kunder i forbindelse med gennemførelsen af et projekt eller deltagelse i et webinar).

Desuden er retsgrundlaget for databehandling i forbindelse med din deltagelse i en videokonference arrangeret af os vores overordnede legitime interesse i henhold til art. 6 (1) lit. f) DSGVO. Vores legitime interesse i disse tilfælde er den effektive gennemførelse af videokonferencer.

Vi bruger en eller flere tjenesteudbydere som databehandlere til gennemførelsen af videokonferencer på grundlag af en kommissionsaftale i henhold til art. 28 DSGVO.

Personoplysninger kan blive overført til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for tredjelandet i henhold til artikel 45 i GDPR, sikrer vi, at der gives passende garantier for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de relevante garantier til enhver tid efter anmodning.

10. Fusioner og opkøb (M&A)

Hvis vi er involveret i en omstrukturering, opkøb, afhændelse af aktiver, fusion, finansiering, overførsel af tjenester til en anden udbyder, due diligence, insolvens eller konkursbehandling, kan dine personoplysninger overføres til tredjeparter i det omfang, det er lovligt tilladt i forbindelse med og som en del af den relevante juridiske proces, forudsat at de grundlæggende principper i databeskyttelseslovgivningen overholdes."

11. Aldersbegrænsning

Denne hjemmeside er ikke beregnet eller designet til at blive brugt af børn under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra eller om nogen under 16 år.

12. Modtagere af data

Inden for vores virksomhed modtager de interne afdelinger eller organisatoriske enheder dine data, der har brug for dem til at udføre deres opgaver, hvis det er nødvendigt for at opfylde kontrakter med dig, for at behandle data med dit samtykke eller for at beskytte vores overordnede legitime interesser.

Data videregives kun til tredjeparter inden for rammerne af lovkrav. Vi videregiver kun dine data til tredjeparter, hvis det er nødvendigt, f.eks. på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b) i DSGVO til kontraktmæssige formål eller for at beskytte vores overordnede legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f) i DSGVO i den effektive udførelse af vores forretningsaktiviteter.

Hvis vi bruger tjenesteudbydere eller tredjeparter til at levere hjemmesiden og/eller platformen eller andre tjenester, tager vi passende juridiske forholdsregler samt tilsvarende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af dine personlige data.

13. Dine rettigheder

Du har de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, i forhold til de personoplysninger, vi behandler om dig:

13.1 Ret til information

Du kan anmode om oplysninger i overensstemmelse med art. 15 DSGVO om dine personlige data, som vi behandler.

13.2 Ret til berigtigelse

Hvis oplysningerne om dig ikke er (eller ikke længere er) korrekte, kan du anmode om en rettelse i overensstemmelse med artikel 16 i DSGVO. Hvis dine data er ufuldstændige, kan du anmode om, at de bliver suppleret.

13.3 Ret til sletning

Du kan anmode om sletning af dine personlige data i overensstemmelse med artikel 17 i DSGVO.

13.4 Ret til at begrænse behandling

Du har ret til at anmode om en begrænsning af behandlingen af dine personlige data i overensstemmelse med artikel 18 i DSGVO.

13.5 Ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som udføres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra e) eller f) i DSGVO i overensstemmelse med art. 21, stk. 1 i DSGVO. I dette tilfælde vil vi ikke behandle dine data yderligere, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav (art. 21 (1) DSGVO).

Derudover har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i DSGVO; dette gælder også for enhver profilering, for så vidt som den er forbundet med sådan direkte markedsføring.

13.6 Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis du har givet dit samtykke til behandling, har du ret til at tilbagekalde det i henhold til art. 7 (3) DSGVO.

13.7 Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format ("dataportabilitet") samt ret til at få disse oplysninger overført til en anden dataansvarlig, hvis forudsætningerne i art. 20, stk. 1, litra a) og b) i DSGVO er opfyldt.

13.8 Udøvelse af rettigheder

Du kan udøve dine rettigheder ved at underrette den dataansvarlige eller databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor.

13.9 Ret til at klage til tilsynsmyndighederne for databeskyttelse

Hvis du mener, at vores behandling af dine personlige data overtræder databeskyttelsesloven, har du også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed efter eget valg i overensstemmelse med artikel 77 i DSGVO.

14 Obligatoriske oplysninger og profilering

Det er hverken juridisk eller kontraktmæssigt påkrævet at give personoplysninger, og du er heller ikke forpligtet til at give personoplysninger, men det er nødvendigt at give personoplysninger for at kunne indgå en kontrakt, da visse oplysninger er obligatoriske for at kunne indgå (og udføre) en kontrakt.

Vi udfører ikke automatiseret beslutningstagning, herunder profilering.

15. lagring/opbevaring og sletning

Vi overholder principperne om dataundgåelse og dataøkonomi og gemmer kun dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at opnå det respektive formål med databehandlingsformålene, eller som fastsat i de opbevaringsperioder, der er fastsat af lovgiveren. Hvis formålet med opbevaringen ikke længere er relevant, eller hvis en lovbestemt opbevaringsperiode udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive anonymiseret eller slettet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

16. Informationssikkerhed

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau for at sikre et beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler, som er passende i forhold til risikoen ved den pågældende behandling, og for at beskytte de data, vi behandler, mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller mod uautoriserede personers adgang.

Vores hjemmeside bruger SSL-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer, forespørgsler eller betalingsdata, som du sender til os.

Vores medarbejdere modtager regelmæssig undervisning i databeskyttelse og informationssikkerhed og er forpligtet til fortrolighed og databeskyttelse.

Et restriktivt rettigheds- og rollekoncept på "need to know"-basis sikrer, at medarbejderne kun har adgang til de persondata, de absolut skal bruge for at udføre deres opgaver.

17 Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden, så den altid er i overensstemmelse med de gældende lovkrav og/eller for at implementere ændringer i vores tjenester i databeskyttelseserklæringen, f.eks. ved introduktion af nye tjenester. Den aktuelle databeskyttelseserklæring gælder altid, når du besøger hjemmesiden eller bruger vores tjenester.

Indholdsfortegnelse

Genstand og anvendelsesområde

Controller og databeskyttelsesansvarlig

3 Besøg på vores hjemmeside

4 Interessenter, kunder og serviceudbydere (CRM)

5 Planlægning af møder

6 Cookies og tredjepartsværktøjer/-funktioner

7. Sociale medier

8. jobansøgninger

9. Videokonferencer og webinarer

10 Fusioner og opkøb (M&A)

11 AlderBegrænsning

Modtagere af data

13 Dine rettigheder

14 Tvangsdata og profilering

15 Opbevaring og sletning

16 Informationssikkerhed

17. ændring af denne privatlivspolitik

Fra den 20. september 2023

1. GENSTAND OG ANVENDELSESOMRÅDE

Vi tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Med denne privatlivspolitik informerer vi dig om, hvilke personlige data vi indsamler, og hvordan og til hvilke formål de behandles. Vi behandler altid dine personlige data i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne privatlivspolitik.

2. DATAANSVARLIG OG DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Controller er ParkDepot GmbH, St. Martin-Straße 72, 81541 München, Tyskland, e-mail: info@park-depot.de, telefon: +49 (0) 89 356477 60 (herefter "Parkdepot").

Vores databeskyttelsesansvarlige er Christian Schmoll, e-mail: schmoll@lucid-compliance.com. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

3. BESØG VORES HJEMMESIDE

3.1 Logfiler

Hver gang du besøger vores hjemmeside, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet på den opkaldende computer. Følgende data bliver logget:

- IP-adresse på den kaldende computer

- Operativsystem på den kaldende computer

- Browserversion på den kaldende computer

- Navn på den hentede fil/webside

- Dato og tidspunkt for hentning

- Overført mængde af data

- Henvisende URL

Disse data behandles for at kunne præsentere hjemmesiden, for at sikre hjemmesidens sikkerhed, tilgængelighed og integritet (f.eks. detektering og forsvar mod DoS-angreb eller adgang fra bots), for at forbedre kvaliteten og præsentationen af hjemmesiden, for at kunne identificere og rette fejl og til statistiske formål. Disse data slettes regelmæssigt efter senest 7 dage. Vores hjemmeside hostes af en tjenesteudbyder i EU på grundlag af en databehandlingsaftale i henhold til artikel 28 i GDPR. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er ovenstående formål.

3.2 Indholdsleveringsnetværk til hjemmesiden

Vi bruger et Content Delivery Network (CDN) til at øge sikkerheden og leveringshastigheden på hjemmesiden. Et CDN er et netværk af servere fordelt over hele verden, der er i stand til at levere optimeret indhold til brugerne. Til dette formål kan personoplysninger blive behandlet i serverlogfiler af udbyderen af CDN.

Udbyderen af CDN fungerer som databehandler for os på grundlag af en databehandleraftale i henhold til artikel 28 i GDPR.

Da et CDN er et netværk af globalt distribuerede servere, kan brugen af et CDN resultere i en overførsel af personlige data til et tredjeland (uden for EU/EØS). Hvis der ikke findes en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR for denne overførsel. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er at øge sikkerheden og leveringshastigheden på hjemmesiden.

4. POTENTIELLE KUNDER, KUNDER OG SERVICEUDBYDERE (CRM)

Hvis du kontakter os, f.eks. pr. e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de oplysninger, du giver, med det formål at behandle anmodningen.

Vi har brug for de oplysninger, der anmodes om i en kontaktformular, for at behandle din anmodning, for at adressere dig korrekt og for at sende dig et svar. Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er kommunikationen med potentielle kunder, besøgende og kunder. Hvis kommunikationen finder sted inden for rammerne af et kontraktforhold, eller hvis den har til formål at indgå en kontrakt, er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Vi behandler data fra vores kunder, tjenesteudbydere og leverandører som en del af leveringen af vores kontraktlige tjenester. I denne sammenhæng behandles, hvis det er relevant, lagerdata (f.eks. efternavn og fornavn på kontaktperson(er), adresse), kontaktdata (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer), kontraktdata (f.eks. kontraktens genstand, løbetid), betalingsdata og data indsamlet i forbindelse med levering af tjenester og/eller påkrævet for levering af tjenester.

Forespørgsler og kunderelationer gemmes og behandles regelmæssigt i vores CRM-system. De data, der behandles i denne sammenhæng (efternavn, fornavn, titel, postadresse, fødselsdato, hvis relevant, din specifikke interesse med hensyn til vores produkter og tjenester og din interaktion med os), kan også bruges af os til direkte markedsføringsformål, især til postreklame, i overensstemmelse med de juridiske krav.

Retsgrundlaget for denne opbevaring og behandling er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er markedsføring af vores produkter og tjenester og vedligeholdelse af vores relationer til potentielle kunder, kunder og tjenesteudbydere.

5. PLANLÆGNING AF MØDER

Vi bruger værktøjet Calendly til nem, hurtig og ukompliceret planlægning af møder. Calendly leveres af Calendly LLC i USA (herefter "Calendly").

Når du planlægger et møde med Calendly-værktøjet, behandles de oplysninger, du giver, med det formål at planlægge et møde med os.

Calendly fungerer som databehandler på grundlag af en databehandleraftale i henhold til artikel 28 i GDPR.

Når du bruger mødeplanlægningsfunktionen i Calendly, kan personoplysninger blive overført til et tredjeland (uden for EU/EØS). Medmindre der foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR for denne overførsel. Vi vil til enhver tid give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er kommunikation med potentielle kunder og kunder. Hvis mødet er rettet mod indgåelse af en kontrakt eller finder sted inden for rammerne af et eksisterende kontraktforhold, er retsgrundlaget for behandlingen art. 6 (1) lit. b) GDPR.

6. COOKIES OG TREDJEPARTSVÆRKTØJER/-FUNKTIONER

Vores hjemmeside bruger cookies og lokale lagringsteknologier og implementerer tredjepartsværktøjer og -funktioner.

Cookies er informationer, der overføres fra vores webserver eller tredjeparts webservere til din browser og gemmes der, så de kan hentes senere. Cookies kan være små filer eller andre former for informationslagring. Der gemmes oplysninger i cookies, som er relateret til den specifikke slutenhed, der bruges. Cookies indeholder en karakteristisk streng af tegn, der gør det muligt at identificere browseren entydigt, når hjemmesiden kaldes op igen. En cookie indeholder også oplysninger om dens oprindelse og opbevaringsperiode. Det betyder dog ikke, at vi umiddelbart får kendskab til din identitet.

Vi bruger også tredjepartsværktøjer og -funktioner, f.eks. til at udvide hjemmesidens funktionelle omfang, til at analysere brugen af hjemmesiden og til at optimere indholdet i overensstemmelse hermed.

Ved integration af værktøjer og funktioner fra tredjepartsudbydere kan personoplysninger blive overført til udbyderne af de integrerede værktøjer og funktioner for at kunne levere værktøjerne og funktionerne.

Cookies, lokale lagringsteknologier og tredjepartsværktøjer og -funktioner benævnes for nemheds skyld samlet "cookies" nedenfor.

Når du besøger vores hjemmeside, sættes der essentielle cookies, som er absolut nødvendige for driften af hjemmesiden. Disse essentielle cookies kan f.eks. være cookies, der er nødvendige for at vise hjemmesiden med et indholdsstyringssystem, som bruges til at genkende sprogindstillinger, eller som bruges til at dokumentere, om du har givet samtykke til indstillingen af yderligere (ikke-essentielle) cookies, eller om du har afvist dem.

De teknisk nødvendige cookies, herunder deres formål og opbevaringsperiode eller sletningsperiode, forklares for dig i vores cookiebanner, som vises, når du går ind på hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hjælp af essentielle cookies er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er drift og levering af vores hjemmeside.

Vi bruger også valgfrie ikke-væsentlige cookies, for eksempel til at indsamle yderligere oplysninger om de besøgendes interesser på vores hjemmesider eller om deres brugsadfærd, for at analysere og optimere vores hjemmeside og generelt vores kundeinteraktioner på dette grundlag.

Ikke-væsentlige cookies, herunder deres formål og opbevaringsperiode eller sletningsperiode, forklares også for dig i vores cookiebanner, som vises, når du går ind på hjemmesiden.

Ikke-væsentlige cookies indstilles kun, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til indstillingen af ikke-væsentlige cookies. Du kan også vælge forskellige kategorier af ikke-væsentlige cookies, som du ønsker at tillade i cookie-banneret.

Ved brug af ikke-essentielle cookies er retsgrundlaget for lagring og læsning af oplysninger § 25 (1) TTDSG (eller i Østrig § 96 (3) TKG) og, med hensyn til behandling af personoplysninger, art. 6 (1) lit. a) GDPR.

6.1 Vigtige cookies

6.1.1 Administration af samtykke ("CMP")

På vores hjemmeside bruger vi tjenesten Usercenrics fra Usercentrics A/S i Danmark. Vi bruger Usercentrics til at informere dig om de cookies, der bruges på vores hjemmeside, og til at indhente dit samtykke til at bruge ikke-væsentlige cookies. For at gemme samtykket gemmes en permanent cookie i din browser.

I denne proces logges følgende data automatisk: IP-adresse i anonymiseret form (de sidste tre cifre er sat til "0"), dato og klokkeslæt for samtykke, brugeragent (information om terminalenheden), URL, hvor samtykket blev indsamlet, status for samtykke (hvilke cookies der blev givet samtykke til).

De data, der indsamles og behandles i forbindelse med brugen af Usercentrics, behandles af Usercentrics A/S som databehandler på grundlag af en databehandleraftale i henhold til artikel 28 i GDPR i Den Europæiske Union.

Retsgrundlaget for denne databehandling er i første omgang artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, levering af vores hjemmeside og sikring af muligheden for at indhente samtykke til ikke-væsentlige cookies. Hvis du giver dit samtykke, er retsgrundlaget for behandlingen af de data, der vedrører dit samtykke, artikel 7, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.

6.1.2 Oversættelser (Weglot)

På vores hjemmeside bruger vi oversættelsestjenesten Weglot fra Weglot SAS i Frankrig. Weglot indlæses, når du besøger hjemmesiden, og giver dig mulighed for at indstille sproget på hjemmesiden. Ved at integrere oversættelsestjenesten Weglot oprettes der en forbindelse mellem din browser og Weglots servere, når du besøger vores websted, og din IP-adresse og enhedsoplysninger overføres til Weglot. De overførte data er nødvendige for, at Weglot kan fungere.

De data, der behandles i forbindelse med brug af Weglot, behandles af Weglot som databehandler på grundlag af en databehandlingsaftale i henhold til art. 28 GDPR i Den Europæiske Union.

Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores legitime interesse er at stille vores hjemmeside til rådighed på flere sprog, herunder en tilsvarende valgmulighed for besøgende på hjemmesiden.

6.1.3 Videoer (YouTube)

YouTube-videoer er indlejret på vores hjemmeside. Disse leveres, via et plugin, af Google Ireland Ltd. i Irland ("YouTube").

Vi bruger de "udvidede databeskyttelsesindstillinger" til indlejrede YouTube-videoer, hvilket betyder, at YouTube ikke sætter nogen cookies.

Men når du besøger en hjemmeside med YouTube-plugin, etableres der uundgåeligt en forbindelse til YouTube, og din IP-adresse overføres til YouTube i processen.

Når du bruger YouTube, kan personoplysninger blive overført til et tredjeland (uden for EU/EØS). Medmindre der foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR for denne overførsel. Vi vil til enhver tid give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger efter anmodning.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse på YouTube kan findes i YouTubes databeskyttelses- og sikkerhedscenter: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=de&ref_topic=6151248

Retsgrundlaget for denne databehandling ved brug af YouTube er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er integrationen af videoer og den dermed forbundne optimering af interaktiviteten på vores hjemmeside og vores kundeinteraktioner.

6.1.4 Kort (Google Maps)

Vi bruger Google Maps (API) leveret af Google Ireland Limited i Irland på vores hjemmeside. Google Maps gør det muligt at vise interaktive kort. Når du åbner undersider på webstedet, hvor Google Maps bruges, overføres oplysninger om din brug af vores websted (såsom din IP-adresse) til Googles servere i USA og gemmes der.

Yderligere oplysninger om databehandling og databeskyttelse hos Google kan findes i Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Personoplysninger kan blive overført til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er driften og udbuddet af vores hjemmeside.

6.1.5 Google reCAPTACHA

På vores hjemmeside bruger vi reCAPTCHA-tjenesten fra Google Ireland Limited i Irland. Med reCAPTCHA afgør vi, om en person eller en computer foretager en bestemt indtastning i en formular. Google bruger følgende data til at kontrollere, om en person eller computer foretager en indtastning: IP-adressen på den anvendte slutenhed, det websted, der besøges på vores websted, og hvor captchaen er indlejret, datoen og varigheden af besøget på webstedet, oplysninger om den anvendte browser og operativsystemtype, Google-kontoen, hvis brugeren er logget ind på Google, musebevægelser på reCAPTCHA-områderne og opgaver, hvor billeder skal identificeres.

Yderligere oplysninger om databehandling og databeskyttelse hos Google kan findes i Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Når du bruger Google reCAPTCHA, kan personoplysninger blive overført til et tredjeland. Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores overordnede legitime interesser er drift, levering og sikkerhed af vores hjemmeside, især beskyttelsen mod automatiserede indtastninger og angreb.

6.1.6 Google Tag Manager

På vores hjemmeside bruger vi værktøjet Google Tag Manager. Google Tag Manager leveres af Google Ireland Limited i Irland. Via dette værktøj kan hjemmesidens tags administreres via en grænseflade. Google Tag Manager implementerer kun tags, men der bruges ingen cookies, og der indsamles ingen personlige data. Google Tag Manager udløser andre tags, som igen kan indsamle data, men Google Tag Manager har ikke adgang til disse data.

6.2 Valgfri, ikke-essentielle cookies

6.2.1 Geo-lokalisering (Geo Targetly)

På vores hjemmeside bruger vi geolokaliseringstjenesten Geo Targetly, som leveres af V&T Technologies Pty. Ltd. i Australien. Geo Targetly giver os mulighed for at bestemme den omtrentlige placering af en besøgende på webstedet og vise placeringsspecifikke oplysninger i overensstemmelse hermed. Geo Targetly behandler IP-adressen på besøgende på hjemmesiden og bruger også en cookie.

De data, der behandles som en del af brugen af Weglot, behandles af V&T Technologies Pty, Ltd. som databehandler på grundlag af en databehandlingsaftale i henhold til artikel 28 i GDPR.

Når du bruger Geo Targetly, kan der ske en overførsel af personoplysninger til et tredjeland. Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR for denne overførsel. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

6.2.2 Webanalyse (Google Analytics)

Vi bruger webanalysetjenesten Google Analytics med IP-anonymisering. Google Analytics er en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited ("Google").

JavaScript-tags giver os mulighed for at indsamle oplysninger om din brug af hjemmesiden og platformen. Google Analytics bruger også regelmæssigt cookies til at indsamle oplysninger om en brugers interaktion med webstedet eller platformen.

Inden for rammerne af brugen af Google Analytics overføres din IP-adresse og oplysninger om brugen af webstedet eller platformen, browsertype og -version, anvendt operativsystem, den tidligere besøgte side og tidspunktet for serveranmodningen til Googles servere og behandles der.

Inden for rammerne af IP-anonymisering forkortes de indsamlede IP-adresser for brugere inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før de overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde, i tilfælde af tekniske fejl i Europa, vil den uforkortede IP-adresse blive overført til Google i USA og forkortet der. De overførte IP-adresser bliver ikke slået sammen med andre data fra Google.

Google fungerer for os som databehandler på grundlag af en databehandlingsaftale i henhold til artikel 28 i GDPR.

Dette kan indebære overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Medmindre der foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR for denne overførsel. Vi vil til enhver tid give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

6.2.3 Varmekort (Hotjar)

Vi bruger webanalysetjenesten Hotjar, der leveres af Hotjar Ltd. på Malta. Hotjar muliggør en analyse af brugen af webstedet og platformen ved at indsamle og behandle data om brugen af webstedet eller platformen og om brugernes adfærd og om de anvendte slutenheder via cookies og et script (især slutenhedens IP-adresse (i anonymiseret form), skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), oplysninger om den anvendte browser, placering (kun land), foretrukket sprog). Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Oplysningerne bruges hverken af Hotjar eller af os til at identificere individuelle brugere, og de slås heller ikke sammen med yderligere data om individuelle brugere. De indsamlede data kan bruges til at analysere brugernes interaktion med hjemmesiden eller platformen, for eksempel ved at oprette heat maps.

Detaljer om databehandling af Hotjar kan findes her: https://www.hotjar.com/privacy/

Hotjar fungerer for os som databehandler på grundlag af en databehandleraftale i henhold til artikel 28 i GDPR.

Dette kan indebære overførsel af personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS). Medmindre der foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR for denne overførsel. Vi vil til enhver tid give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

6.2.4 Sporingspixel

Sporingspixels fra forskellige udbydere bruges på vores websted til at spore brugen af webstedet og de besøgendes handlinger med henblik på konverteringssporing. Sporingspixels fra følgende udbydere kan blive brugt: LinkedIn, Bing, Meta, Google Ads, Outbrain, Pinterest, Snapchat, Taboola, TikTok, Twitter, Yahoo Native (Gemini).

Sporingspixels er en kodestump, der giver os mulighed for at spore de besøgendes handlinger, hvilket yderligere giver os mulighed for at personliggøre og forbedre vores reklamer og måle deres succes. Dette giver os mulighed for at evaluere vores hjemmeside til statistiske og markedsundersøgelsesformål og optimere reklamekampagner.

De data, der indsamles via sporingspixels, kan bruges af udbyderne af de respektive pixels til deres egne sporings- og reklameformål. For yderligere oplysninger henvises til databeskyttelseserklæringerne fra udbyderne af de respektive pixels.

Hvis du er medlem af en social medieplatform hos en af udbyderne af sporingspixelerne og har givet den respektive udbyder tilladelse til dette via indstillingerne for din brugerkonto hos det sociale medienetværk, kan udbyderen af det sociale medienetværk eller sporingspixelen linke de indsamlede oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto hos det respektive sociale medienetværk og bruge dem til målrettet placering af reklamer.

Vi kan også måle effektiviteten af reklamer på de respektive sociale medier og se, om en bruger blev omdirigeret til vores hjemmeside via sådanne reklamer (konverteringsmåling).

Integrationen af sådanne sporingspixels kan resultere i overførsel af personlige data til et tredjeland (uden for EU/EØS). Medmindre der foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til art. 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til art. 46 i GDPR for denne overførsel. Vi vil til enhver tid give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger efter anmodning.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit udtrykkelige samtykke i henhold til art. 6 (1) a) DSGVO.

7. SOCIALE MEDIER

7.1 Knapper til sociale medier

Knapper til sociale medier fra forskellige sociale netværk (f.eks. Linkedin, Instagram, Twitter og Facebook) er integreret på vores hjemmeside.

Hvis du klikker på en af disse sociale medieknapper, vil du blive omdirigeret til vores sider på det respektive sociale medienetværk. I dette tilfælde modtager udbyderen af det pågældende sociale medie information om, at din browser har tilgået den tilsvarende side på vores hjemmeside, også selvom du ikke har en profil på det pågældende sociale medie eller ikke er logget ind der. Disse oplysninger (inklusive din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en server hos den respektive udbyder. Hvis du klikker på en knap til et socialt medie og enten er logget ind på det pågældende sociale medienetværk eller derefter logger ind på siden for det pågældende sociale medienetværk, kan de overførte oplysninger tildeles din konto hos det sociale medienetværk.

For oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling og -behandling fra udbyderne af de respektive sociale medienetværk, udbyderens identifikation, en kontaktmulighed og dine rettigheder og indstillingsmuligheder for databeskyttelse henvises til den respektive privatlivspolitik for udbyderne af de sociale medienetværk. Retsgrundlaget for integrationen og brugen af knapper til sociale medier er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er markedsføringen af vores tilbud og vores hjemmeside.

7.2 Sider på sociale medier

Vi har en offentligt tilgængelig profil på forskellige sociale medier (f.eks. Linkedin, Instagram, Twitter og Facebook).

Hvis du besøger vores sider på sociale medier og er logget ind på det pågældende sociale medienetværk, kan udbyderen af det pågældende sociale medienetværk analysere din brugeradfærd og tildele de indsamlede oplysninger til din konto hos det sociale medienetværk og berige dem der. Selv hvis du ikke er logget ind, eller hvis du ikke har en konto hos det pågældende sociale medie, kan personoplysninger indsamles af udbyderen af det pågældende sociale medie, f.eks. din IP-adresse eller data indsamlet via en cookie.

Operatørerne af de sociale medienetværk kan bruge disse data til at oprette brugerprofiler. Baseret på din brugerprofil kan du derefter få vist interessebaserede reklamer både på det sociale medienetværks hjemmesider og på andre hjemmesider.

Hvis du besøger en af vores sider på sociale medier, er vi sammen med udbyderen af det sociale medienetværk ansvarlige for den indsamling og behandling af dine personlige data, der finder sted der. For information om indsamling og behandling af dine personlige data, der finder sted der, henviser vi dig til privatlivspolitikken for det respektive sociale medienetværk.

Du kan gøre dine rettigheder som registreret i henhold til kapitel III i GDPR (ret til information, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet osv.) gældende både over for os og over for udbyderen af det pågældende sociale medienetværk. I denne sammenhæng vil vi gerne påpege, at vi kun kan påvirke behandlingen af personoplysninger og implementeringen af registreredes rettigheder inden for rammerne af vores sociale mediesider inden for rammerne af de muligheder, som den respektive udbyder stiller til rådighed for os.

Retsgrundlaget for vores brug af sider på sociale medier er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er tilstedeværelsen og markedsføringen af vores produkter og tjenester på internettet.

8. JOBANSØGNINGER

8.1 Aktiv sourcing

Vi udfører såkaldte active sourcing-tiltag for at identificere lovende potentielle medarbejdere på det eksterne arbejdsmarked og kontakter aktivt potentielle ansøgere og medarbejdere. Formålet med databehandlingen er rekruttering, f.eks. ved individuelt at henvise lovende kandidater til jobtilbud i vores virksomhed.

I forbindelse med active sourcing indsamler vi følgende kategorier af data: Efternavn, fornavn, køn, kontaktdata, uddannelse, erhvervserfaring, kvalifikationer, løndata, ansøgningsdata, erfaring og interesser uden for jobbet og andre oplysninger, der stammer fra offentlige profiler på sociale netværk, især LinkedIn og Xing, og/eller fra andre offentligt tilgængelige kilder på internettet.

Alle persondata, der behandles i forbindelse med active sourcing, indsamles fra offentligt tilgængelige kilder på internettet, især fra sociale netværk som LinkedIn og Xing.

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af offentligt tilgængelige data i forbindelse med active sourcing er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores altoverskyggende legitime interesse er at identificere, kontakte og ansætte de bedst mulige medarbejdere til vores virksomhed.

8.2 Ansøgningsproces

Vi indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere med det formål at gennemføre ansøgningsprocessen.

Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de overførte data blive behandlet med henblik på at gennemføre ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt med ansøgeren, vil ansøgningsdokumenterne blive slettet umiddelbart efter afslutningen af ansøgningsproceduren, forudsat at sletningen ikke strider mod nogen overordnet legitim interesse, såsom forsvar af krav eller en bevarelse af bevisfunktionen i henhold til den generelle ligebehandlingslov (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG).

Retsgrundlaget for denne opbevaring og behandling er opfyldelsen af kontrakten eller gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontrakten i henhold til art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR, i Tyskland § 26 i BDSG.

8.3 Talentpulje

Hvis ansøgeren har givet samtykke til en længere opbevaring af sine data, gemmer vi de data, der er indsendt som en del af ansøgningen, i vores talentpulje i yderligere 2 år efter afslutningen af ansøgningsprocessen for at identificere fremtidige stillinger af potentiel interesse for ansøgeren og om nødvendigt kontakte ansøgeren i denne forbindelse. Efter denne periode vil dataene blive slettet.

Et sådant samtykke til opbevaring af ansøgningsdata i vores talentpool kan til enhver tid trækkes tilbage for fremtiden. For at gøre dette bedes du sende os en e-mail til de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

Retsgrundlaget for opbevaring af ansøgningsdokumenter i vores talentpool er, hvis det er relevant, ansøgerens samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

8.4 Screening af overholdelse/sanktioner

Ansøgere, der udvælges i løbet af ansøgningsprocessen, kan blive udsat for et indledende compliance-tjek. Compliance-tjekket indebærer en sammenligning af ansøgerens navn og adresse med relevante sanktionslister, især baseret på EU's antiterrorbestemmelser.

Til at udføre screeningen af compliance-/sanktionslisten bruger vi en ekstern tjenesteudbyder som databehandler baseret på en databehandleraftale i henhold til artikel 28 i GDPR.

Retsgrundlaget for denne opbevaring og behandling, hvis der er en juridisk forpligtelse til at udføre screening af compliance/sanktionslisten, er art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR. I individuelle tilfælde, afhængigt af en interesseafvejning, kan en screening af compliance/sanktionslisten også finde sted, hvis der ikke er nogen obligatorisk juridisk forpligtelse. I dette tilfælde er retsgrundlaget vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR i at undgå potentielle sanktioner fra udenlandske myndigheder.

9. VIDEOKONFERENCER OG WEBINARER

Hvis du deltager i en videokonference, et webinar eller et onlinemøde mv. arrangeret af os. (herefter "videokonferencer") arrangeret af os, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse.

Når du deltager i en videokonference, behandles forskellige kategorier af data. Omfanget af data afhænger også af de data, du giver før eller under deltagelse i en videokonference.

Hvis du deltager i en videokonference arrangeret af os, skal du normalt som minimum angive et navn, når du tilmelder dig. Du kan dog også bruge et pseudonym. Din IP-adresse vil også blive behandlet for at muliggøre din deltagelse, og loginoplysninger og oplysninger om enhed/hardware vil blive gemt. Din e-mailadresse og dit profilbillede vil også blive behandlet, hvis du har angivet dem. Hvis du ringer ind via telefon, vil dit telefonnummer og IP-adresse, hvis nogen, blive behandlet.

For at du kan deltage i videokonferencen, behandles data fra din terminals mikrofon og eventuelle videokamera, og hvis du deler din skærm, oplysninger fra denne "skærmdeling". Du kan til enhver tid selv slukke eller dæmpe kameraet eller mikrofonen. Du bestemmer altid selv, om og hvilke dele af din skærm, der skal deles.

Der kan laves lyd- og videooptagelser af videokonferencen. I dette tilfælde behandles MP4-filer af alle video-, lyd- og præsentationsoptagelser. Der vil altid være en angivelse af optagelsen, hvis der foretages en, og om nødvendigt vil deltagernes udtrykkelige samtykke til optagelsen altid blive indhentet.

Du kan have mulighed for at bruge chat-, spørgsmåls- eller undersøgelsesfunktionerne i en videokonference. I den forbindelse behandles de tekstindtastninger, du foretager, for at vise dem i videokonferencen og om nødvendigt for at optage dem.

For så vidt som vores medarbejderes personlige data behandles, er § 26 BDSG (den tyske føderale databeskyttelseslov) retsgrundlaget for databehandling, for så vidt som tysk lov finder anvendelse på behandling af medarbejderdata.

Hvis tysk lov ikke finder anvendelse på behandlingen af medarbejderdata, eller hvis behandlingen af personoplysninger i forbindelse med deltagelse i videokonferencer ikke er nødvendig for at etablere, gennemføre eller afslutte ansættelsesforholdet, men ikke desto mindre er en elementær del af deltagelsen i en videokonference, er vores overordnede legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR retsgrundlaget for databehandlingen. I disse tilfælde er vores altoverskyggende legitime interesse i en effektiv gennemførelse af videokonferencer.

Retsgrundlaget for databehandling ved afholdelse af videokonferencer er desuden artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, for så vidt som møderne afholdes i forbindelse med kontraktforhold eller med henblik på at indlede et kontraktforhold (f.eks. i tilfælde af videokonferencer med vores kunder i forbindelse med gennemførelsen af et projekt eller deltagelse i et webinar).

Desuden er retsgrundlaget for databehandling i forbindelse med din deltagelse i en videokonference arrangeret af os vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vi bruger en eller flere tjenesteudbydere som databehandlere til gennemførelsen af videokonferencer på grundlag af en databehandlingsaftale i henhold til art. 28 i GDPR.

Personoplysninger kan blive overført til et tredjeland (uden for EU eller EØS). Hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i GDPR for tredjelandet, sikrer vi, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for denne overførsel i henhold til artikel 46 i GDPR. Vi vil med glæde give dig bevis for de passende sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid efter anmodning.

10. FUSIONER OG OPKØB (M&A)

Hvis vi er involveret i en omstrukturering, opkøb, salg af aktiver, fusion, finansiering, overførsel af tjenester til en anden udbyder, due diligence, insolvens eller konkursbehandling, kan dine personoplysninger overføres til tredjeparter i det omfang, det er lovligt tilladt i forbindelse med og som en del af den relevante juridiske proces, underlagt de grundlæggende principper i databeskyttelseslovgivningen.

11. ALDERSBEGRÆNSNING

Denne hjemmeside er ikke beregnet eller designet til brug af børn under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra eller om nogen under 16 år.

12. MODTAGERE AF DATA

Inden for vores virksomhed modtager disse interne afdelinger eller organisatoriske enheder dine data, som de har brug for til at udføre deres opgaver, til at opfylde kontrakter med dig, hvis det er nødvendigt, til databehandling med dit samtykke eller til at beskytte vores overordnede legitime interesser.

Data vil kun blive videregivet til tredjepart inden for rammerne af lovkrav. Vi videregiver kun dine data til tredjeparter, hvis det f.eks. er nødvendigt til kontraktmæssige formål på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR eller for at beskytte vores overordnede legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR i den effektive udførelse af vores forretning operations.

I det omfang vi bruger tjenesteudbydere inden for rammerne af levering af hjemmesiden og/eller platformen eller andre tjenester, tager vi passende juridiske forholdsregler samt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af dine personlige data.

13. DINE RETTIGHEDER

Du har de rettigheder, der er forklaret nedenfor, med hensyn til de personoplysninger, vi behandler om dig:

13.1 Ret til adgang

Du kan anmode om oplysninger i overensstemmelse med artikel 15 i GDPR om dine personlige data, som vi behandler.

13.2 Ret til berigtigelse

Hvis oplysningerne om dig ikke (eller ikke længere) er korrekte, kan du anmode om en rettelse i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR. Hvis dine data er ufuldstændige, kan du anmode om, at de bliver suppleret.

13.3 Ret til sletning

Du kan anmode om sletning af dine personlige data i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR.

13.4 Ret til begrænsning af behandling

I overensstemmelse med artikel 18 i GDPR har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

13.5 Ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller litra f), i GDPR i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i GDPR. I dette tilfælde vil vi ikke behandle dine data yderligere, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at hævde og udøve eller forsvare sig mod juridiske krav (art. 21 (1) GDPR).

Derudover har du i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig med henblik på direkte markedsføring; dette gælder også for enhver profilering, for så vidt den er relateret til sådan direkte markedsføring.

13.6 Ret til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har givet dit samtykke til behandling, har du ret til at trække dit samtykke tilbage i henhold til art. 7, stk. 3 i GDPR.

13.7 Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format ("dataportabilitet") samt ret til at få disse oplysninger overført til en anden dataansvarlig, hvis betingelserne i artikel 20, stk. 1, litra a) og b) i GDPR er opfyldt.

13.8 Udøvelse af rettigheder

Du kan udøve dine rettigheder ved at give besked til ovenstående kontaktoplysninger for den dataansvarlige eller den databeskyttelsesansvarlige.

13.9 Ret til at klage til databeskyttelsesmyndighederne

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder databeskyttelsesloven, har du også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed efter eget valg i henhold til artikel 77 i GDPR.

14. OBLIGATORISKE DATA OG PROFILERING

Levering af personoplysninger er hverken påkrævet ved lov eller ved kontrakt, og du er ikke forpligtet til at levere personoplysninger, selvom levering af personoplysninger er påkrævet for indgåelse af en kontrakt i det omfang, at visse detaljer er nødvendige for at indgå (og udføre) en kontrakt.

Vi udfører ikke automatiseret beslutningstagning, herunder profilering.

15. OPBEVARING OG SLETNING

Vi overholder principperne om dataundgåelse og dataøkonomi og gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå det respektive formål med databehandlingsformålene, eller som fastsat i de lovbestemte opbevaringsperioder. Hvis formålet med opbevaring ikke længere gælder, eller hvis en lovbestemt opbevaringsperiode udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive anonymiseret eller slettet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

16. INFORMATIONSSIKKERHED

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau for at sikre et beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler, som er passende i forhold til risikoen ved den respektive behandling, og for at beskytte de data, vi behandler, mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller mod adgang fra uautoriserede personer.

Vores hjemmeside bruger SSL-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer, forespørgsler eller betalingsdata, som du sender til os.

Vores medarbejdere modtager regelmæssig undervisning i databeskyttelse og informationssikkerhed og er forpligtet til fortrolighed og databeskyttelse.

Et restriktivt rettigheds- og rollekoncept på "need to know"-basis sikrer, at medarbejderne kun har adgang til de persondata, de absolut har brug for til at udføre deres opgaver.

17. ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden, så den altid er i overensstemmelse med gældende lovkrav og/eller for at implementere ændringer i vores tjenester i privatlivspolitikken, f.eks. ved introduktion af nye tjenester. Når du besøger hjemmesiden eller bruger vores tjenester, gælder den aktuelle privatlivspolitik altid.

Indholdsfortegnelse

I. Navn og adresse på den ansvarlige person

II. Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige

III. Generelle oplysninger om databehandling

IV. Den registreredes rettigheder

V. Tilrådighedsstillelse af webstedet og oprettelse af logfiler

VI. Brug af cookies

VII. e-mailkontakt

VIII Kontaktformular

IX. Ansøgning pr. e-mail

X. Brug af virksomheders tilstedeværelse i joborienterede netværk

XI. Hosting

XII. Geotargeting

XIII Content Delivery Networks

I. Navn og adresse på den ansvarlige person

Den ansvarlige person i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og andre databeskyttelsesregler er:

      ParkDepot GmbH

      Siezenheimerstrasse 35

      5020 Salzburg

      Østrig

      Tlf.: +43 72 088 12 64

      info@park-depot.at

      https://www.park-depot.com/at-de

II. Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige

Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver er:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 München

      Tyskland

      schmoll@lucid-compliance.com

III. Generelle oplysninger om databehandling

1. omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi behandler principielt kun personoplysninger om vores brugere i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere et funktionelt websted samt vores indhold og tjenester. Behandlingen af vores brugeres personoplysninger sker regelmæssigt kun efter brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor det af konkrete årsager ikke er muligt at indhente forudgående samtykke, og hvor behandlingen af dataene er påkrævet i henhold til lovbestemmelser.

2. retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

I det omfang vi indhenter den registreredes samtykke til behandling af personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) retsgrundlaget.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b, i DSGVO det juridiske grundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra c, i DSGVO som retsgrundlag.

I tilfælde af at vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra d, i DSGVO det juridiske grundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere end den førstnævnte interesse, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i DSGVO det juridiske grundlag for behandlingen.

3. sletning af data og opbevaringsperiode

Den registreredes personoplysninger slettes eller blokeres, så snart formålet med opbevaringen ophører. Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den registeransvarlige er underlagt. Oplysningerne vil også blive blokeret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i ovennævnte standarder, udløber, medmindre det er nødvendigt at fortsætte opbevaringen af oplysningerne for at indgå eller opfylde en kontrakt.

IV. Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du en registreret person i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1. ret til information

Du kan anmode den registeransvarlige om en bekræftelse på, om han behandler personoplysninger om dig.

Hvis der er tale om en sådan behandling, kan du anmode den dataansvarlige om oplysninger om følgende:

1. de formål, hvortil personoplysningerne behandles;

2. de kategorier af personoplysninger, der behandles;

3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;

4. den planlagte varighed af opbevaringen af de personoplysninger, der vedrører dig, eller, hvis det ikke er muligt at give specifikke oplysninger herom, kriterierne for fastlæggelse af opbevaringsvarigheden;

5. eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dig, en ret til begrænsning af den dataansvarliges behandling af personoplysninger eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

6. eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;

7. alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede;

8. eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om dig overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du anmode om at blive informeret om de passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

2. ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller supplering over for den dataansvarlige, hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal berigtige oplysningerne uden unødig forsinkelse.

3. ret til begrænsning af behandlingen

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig under følgende betingelser:

hvis du anfægter nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der giver den dataansvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;

behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne;

den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, eller

hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, og det endnu ikke er blevet afgjort, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end dine grunde.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begrænset, må disse oplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats væsentlige samfundsinteresser.

Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive informeret af den dataansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

4. ret til sletning

a) Forpligtelse til at slette

Du kan anmode den dataansvarlige om at slette de personoplysninger, der vedrører dig, uden forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse oplysninger uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

1. de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

2. du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a, eller art. 9, stk. 2, litra a, i DSGVO, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen.

3. du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.

4. de personoplysninger, der vedrører dig, er blevet behandlet ulovligt.

5. sletning af personoplysningerne om dig er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.

6. de personlige oplysninger om dig er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i DSGVO.

b) Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om dig og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet om, at de sletter alle links til eller kopier eller kopier af disse personoplysninger.

c) Undtagelser

Retten til sletning eksisterer ikke, hvis behandlingen er nødvendig

1. at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;

2. til opfyldelse af en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, eller til udførelse af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige;

3. af hensyn til almene interesser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i DSGVO;

4. til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, for så vidt som den i litra a) omhandlede rettighed sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt skade opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller

5. for at gøre gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.

5. ret til information

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.Du har ret til over for den dataansvarlige at blive informeret om disse modtagere.

6. ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, forudsat at

1. behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a), i DSGVO eller artikel 9, stk. 2, litra a), i DSGVO eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b), i DSGVO, og

2. behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver denne ret, har du også ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt. Dette må ikke berøre andre personers frihedsrettigheder og rettigheder.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelsen af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den registeransvarlige har fået overdraget.

7. ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra e eller f, i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre den kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Hvis personoplysninger om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

Du har mulighed for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, at udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.

8. ret til at tilbagekalde erklæringen om samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

9. automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige person,

2. er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og at denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser, eller

3. sker med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller b), i GDPR finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser.

Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i 1 og 3, skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser, herunder som minimum retten til at få en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

10. ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har bopæl, hvor du arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om status og resultatet af klagen, herunder muligheden for at indgive klage i henhold til artikel 78 i GDPR.

V. Tilrådighedsstillelse af webstedet og oprettelse af logfiler

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang vores websted tilgås, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra den tilgåede computers computers computersystem.

Der indsamles følgende data:

Oplysninger om den anvendte browsertype og -version

Brugerens styresystem

Brugerens internetudbyder

Dato og klokkeslæt for adgang

Websteder, hvorfra brugerens system får adgang til vores websted

Websteder, som brugeren har adgang til via vores websted via brugerens system

2. formålet med databehandlingen

Lagringen i logfiler sker for at sikre, at webstedet fungerer. Desuden bruger vi dataene til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne forbindelse.

Disse formål er også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af oplysningerne er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. I tilfælde af indsamling af data med henblik på levering af webstedet er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamlingen af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendig for driften af hjemmesiden. Der er derfor ingen mulighed for brugeren for at gøre indsigelse.

VI. Brug af cookies

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger kalder et websted op, kan en cookie blive gemt på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, som gør det muligt at identificere browseren entydigt, når hjemmesiden kaldes op igen.

Vi bruger cookies for at gøre vores websted mere brugervenligt. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den browser, der kalder, kan identificeres, selv efter et sideskift.Følgende data gemmes og overføres i cookies:

Sprogindstillinger

Oplysninger om log-in

Indtastede søgeord

Hyppighed af sidevisninger

Brug af webstedets funktioner

De brugerdata, der indsamles på denne måde, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske forholdsregler. Det er derfor ikke længere muligt at henføre oplysningerne til den kaldende bruger. Oplysningerne gemmes ikke sammen med andre af brugernes personoplysninger.

2. formålet med databehandlingen

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af websteder for brugerne. Nogle funktioner på vores websted kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren genkendes, også efter et sideskift.

Vi har brug for cookies til følgende applikationer:

Vedtagelse af sprogindstillinger

Huske søgeordLog-in oplysninger

De brugerdata, der indsamles via teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

4. opbevaringsvarighed, mulighed for indsigelse og udslettelse

Cookies gemmes på brugerens computer og sendes til vores websted af brugeren. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle funktioner på webstedet i fuldt omfang.

Overførslen af Flash-cookies kan ikke forhindres via indstillingerne i browseren, men ved at ændre indstillingerne i Flash Player.

Hvis du bruger en Safari-browser fra version 12.1, slettes cookies automatisk efter syv dage. Dette gælder også for opt-out-cookies, som er indstillet til at forhindre sporingsforanstaltninger.

VII. e-mailkontakt

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores websted er det muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil brugerens personlige data, der overføres med e-mailen, blive gemt.

Oplysningerne bruges udelukkende til at behandle samtalen.

2. formålet med databehandlingen

I tilfælde af kontakt via e-mail udgør dette også den nødvendige legitime interesse i at behandle oplysningerne.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis e-mailkontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. For personoplysninger, der sendes pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret.

De yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med afsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os pr. e-mail, kan han eller hun til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes.

Det er muligt at tilbagekalde og gøre indsigelse via telefon eller e-mail.

Alle personlige oplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakt med os, slettes i dette tilfælde.

VIII Kontaktformular

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted indeholder en kontaktformular, som kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis en bruger benytter denne mulighed, overføres de data, der er indtastet i indtastningsmasken, til os og gemmes.

Følgende data gemmes på det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes:

E-mailadresse

Navn

Fornavn

Adresse

Telefon / mobiltelefonnummer

IP-adresse på den kaldende computer

Dato og tidspunkt for kontakt

I forbindelse med behandlingen af oplysningerne indhentes dit samtykke under indsendelsesprocessen, og der henvises til denne privatlivspolitik.

Alternativt er det muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil brugerens personlige data, der er overført med e-mailen, blive gemt. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af samtalen.

2. formålet med databehandlingen

Behandlingen af de personlige data fra indtastningsmasken tjener udelukkende til at behandle kontakten. I tilfælde af kontakt via e-mail udgør dette også den nødvendige legitime interesse i behandlingen af dataene. De øvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af data er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke. Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Hvis e-mailkontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, p. 1, litra b, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. For personoplysninger fra indtastningsmasken i kontaktformularen og de oplysninger, der sendes pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når omstændighederne tyder på, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret. De yderligere personoplysninger, der er indsamlet under afsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os pr. e-mail, kan han eller hun til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes.

Det er muligt at tilbagekalde og gøre indsigelse via telefon eller e-mail.

Alle personlige oplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakt med os, slettes i dette tilfælde.

IX. Ansøgning pr. e-mail

1. omfanget af behandlingen af personoplysninger

Du kan sende os din ansøgning pr. e-mail. Vi indsamler din e-mailadresse og de oplysninger, du angiver i e-mailen:

Hilsen

Fornavn

Navn

Telefon / mobiltelefonnummer

E-mailadresse

Forventet løn

Curriculum vitae

Vidnesbyrd

Følgeskrivelse

2. formålet med databehandlingen

Behandlingen af personoplysninger fra din ansøgningsmail sker udelukkende med henblik på at behandle din ansøgning.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er indgåelse af en kontrakt på anmodning af den registrerede, art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b, Alt. 1 DSGVO og § 26 stk. 1 p. 1 BDSG.

4. oplagringens varighed

Når ansøgningsprocessen er afsluttet, opbevares oplysningerne i op til fire måneder. Dine oplysninger slettes senest efter de fire måneder. I tilfælde af en retlig forpligtelse vil oplysningerne blive opbevaret inden for rammerne af de gældende bestemmelser.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Ansøgeren har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger. I så fald kan ansøgningen ikke længere komme i betragtning.

Oplysningerne kan slettes efter anmodning.

Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med elektroniske ansøgninger, slettes i dette tilfælde.

X. Brug af virksomheders tilstedeværelse i joborienterede netværk

1. omfanget af databehandlingen

Vi benytter os af muligheden for virksomhedens tilstedeværelse på professionelle netværk. Vi har en virksomhedstilstedeværelse på følgende professionelle netværk:

‍LinkedIn:

‍LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

På vores websted giver vi oplysninger og giver brugerne mulighed for at kommunikere.

Virksomhedens websted bruges til ansøgninger, information/PR og aktiv sourcing.

Vi har ingen oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i de virksomheder, der er medansvarlige for virksomhedens tilstedeværelse. Du kan finde flere oplysninger om dette i privatlivspolitikken for:

‍LinkedIn:

‍https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Hvis du udfører en handling på vores virksomheds hjemmeside (f.eks. kommentarer, indlæg, likes osv.), kan du offentliggøre personlige data (f.eks. navn eller billede i din brugerprofil).

2. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data i forbindelse med brugen af vores virksomheds hjemmeside er art.6 stk.1 p.1 lit.f DSGVO.

3. formålet med databehandlingen

Vores virksomhedswebsted tjener til at informere brugerne om vores tjenester. I den forbindelse kan hver bruger frit offentliggøre personlige data gennem aktiviteter.

4. oplagringens varighed

Vi gemmer dine aktiviteter og personlige data, der er offentliggjort via vores virksomhedswebsted, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Desuden overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler i forbindelse med din brug af vores virksomheds hjemmeside, og gøre dine rettigheder som anført under IV. i denne databeskyttelseserklæring gældende. Du kan gøre dette ved at sende os en uformel e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring.

Du kan finde flere oplysninger om indsigelse og muligheder for fjernelse her:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

Hjemmesiden er hostet på servere hos en tjenesteudbyder, som vi har bestilt.

Vores tjenesteudbyder er: Webflow

Serverne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører, når du besøger hjemmesiden. De lagrede oplysninger er:

Browser type og version

Anvendt operativsystem

Referrer URL

Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren

Dato og klokkeslæt for serveranmodningen

IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder. Indsamlingen af disse data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Webstedets server er geografisk placeret i USA.

XII. Geotargeting

Vi bruger IP-adressen og andre oplysninger fra brugeren (især postnummer i forbindelse med registrering eller bestilling) til regional målretning (såkaldt "geotargeting").

Regional målretning bruges f.eks. til automatisk at vise dig regionale tilbud eller reklamer, som ofte er mere relevante for brugerne. Retsgrundlaget for brugen af IP-adressen og eventuelt andre oplysninger fra brugeren (især postnummer) er art. 6, stk. 1, litra f DSGVO, baseret på vores interesse i at sikre en mere præcis målretning og dermed give tilbud og reklamer med større relevans for brugerne.

I denne proces læses en del af IP-adressen og de yderligere oplysninger, som brugeren har givet (især postnummer), blot ud og gemmes ikke separat.

Du kan forhindre geotargeting ved f.eks. at bruge en VPN- eller proxyserver, der forhindrer præcis lokalisering. Derudover kan du afhængigt af den anvendte browser også deaktivere lokalisering af lokalitet i de tilsvarende browserindstillinger (i det omfang dette understøttes af den pågældende browser).

Vi bruger geotargeting på vores websted til følgende formål: Reklameformål

XIII Content Delivery Networks

Vi bruger også følgende indholdsleveringsnetværk:

Webflow

Denne fortrolighedspolitik blev udarbejdet med støtte fra DataGuard.

Indholdsfortegnelse

I. Navn og adresse på den ansvarlige person

II. Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige

III. Generelle oplysninger om databehandling

IV. Den registreredes rettigheder

V. Tilrådighedsstillelse af webstedet og oprettelse af logfiler

VI. Brug af cookies

VII. e-mailkontakt

VIII Kontaktformular

IX. Ansøgning pr. e-mail

X. Brug af virksomheders tilstedeværelse i joborienterede netværk

XI. Hosting

XII. Geotargeting

XIII Content Delivery Networks

I. Navn og adresse på den ansvarlige person

Den ansvarlige person i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og andre databeskyttelsesregler er:

      ParkDepot GmbH

      Richtistrasse 7

      8304 Wallisellen

      Schweiz

      Tlf.: +41 43 508 01 81

      info@park-depot.ch

      https://www.park-depot.com/ch-de

II. Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige

Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver er:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 München

      Tyskland

      schmoll@lucid-compliance.com

III. Generelle oplysninger om databehandling

1. omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi behandler principielt kun personoplysninger om vores brugere i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere et funktionelt websted samt vores indhold og tjenester. Behandlingen af vores brugeres personoplysninger sker regelmæssigt kun efter brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor det af konkrete årsager ikke er muligt at indhente forudgående samtykke, og hvor behandlingen af dataene er påkrævet i henhold til lovbestemmelser.

2. retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

I det omfang vi indhenter den registreredes samtykke til behandling af personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) retsgrundlaget.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b, i DSGVO det juridiske grundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra c, i DSGVO som retsgrundlag.

I tilfælde af at vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra d, i DSGVO det juridiske grundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere end den førstnævnte interesse, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i DSGVO det juridiske grundlag for behandlingen.

3. sletning af data og opbevaringsperiode

Den registreredes personoplysninger slettes eller blokeres, så snart formålet med opbevaringen ophører. Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den registeransvarlige er underlagt. Oplysningerne vil også blive blokeret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i ovennævnte standarder, udløber, medmindre det er nødvendigt at fortsætte opbevaringen af oplysningerne for at indgå eller opfylde en kontrakt.

IV. Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du en registreret person i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1. ret til information

Du kan anmode den registeransvarlige om en bekræftelse på, om han behandler personoplysninger om dig.

Hvis der er tale om en sådan behandling, kan du anmode den dataansvarlige om oplysninger om følgende:

1. de formål, hvortil personoplysningerne behandles;

2. de kategorier af personoplysninger, der behandles;

3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;

4. den planlagte varighed af opbevaringen af de personoplysninger, der vedrører dig, eller, hvis det ikke er muligt at give specifikke oplysninger herom, kriterierne for fastlæggelse af opbevaringsvarigheden;

5. eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dig, en ret til begrænsning af den dataansvarliges behandling af personoplysninger eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

6. eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;

7. alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede;

8. eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om dig overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du anmode om at blive informeret om de passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

2. ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller supplering over for den dataansvarlige, hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal berigtige oplysningerne uden unødig forsinkelse.

3. ret til begrænsning af behandlingen

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig under følgende betingelser:

hvis du anfægter nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der giver den dataansvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;

behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne;

den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, eller

hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, og det endnu ikke er blevet afgjort, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end dine grunde.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begrænset, må disse oplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats væsentlige samfundsinteresser.

Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive informeret af den dataansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

4. ret til sletning

a) Forpligtelse til at slette

Du kan anmode den dataansvarlige om at slette de personoplysninger, der vedrører dig, uden forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse oplysninger uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

1. de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

2. du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a, eller art. 9, stk. 2, litra a, i DSGVO, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen.

3. du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.

4. de personoplysninger, der vedrører dig, er blevet behandlet ulovligt.

5. sletning af personoplysningerne om dig er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.

6. de personlige oplysninger om dig er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i DSGVO.

b) Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om dig og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet om, at de sletter alle links til eller kopier eller kopier af disse personoplysninger.

c) Undtagelser

Retten til sletning eksisterer ikke, hvis behandlingen er nødvendig

1. at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;

2. til opfyldelse af en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, eller til udførelse af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige;

3. af hensyn til almene interesser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i DSGVO;

4. til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, for så vidt som den i litra a) omhandlede rettighed sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt skade opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller

5. for at gøre gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.

5. ret til information

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.Du har ret til over for den dataansvarlige at blive informeret om disse modtagere.

6. ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, forudsat at

1. behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a), i DSGVO eller artikel 9, stk. 2, litra a), i DSGVO eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b), i DSGVO, og

2. behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver denne ret, har du også ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt. Dette må ikke berøre andre personers frihedsrettigheder og rettigheder.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelsen af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den registeransvarlige har fået overdraget.

7. ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra e eller f, i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre den kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Hvis personoplysninger om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

Du har mulighed for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, at udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.

8. ret til at tilbagekalde erklæringen om samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

9. automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige person,

2. er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og at denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser, eller

3. sker med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller b), i GDPR finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser.

Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i 1 og 3, skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser, herunder som minimum retten til at få en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

10. ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har bopæl, hvor du arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om status og resultatet af klagen, herunder muligheden for at indgive klage i henhold til artikel 78 i GDPR.

V. Tilrådighedsstillelse af webstedet og oprettelse af logfiler

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang vores websted tilgås, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra den tilgåede computers computers computersystem.

Der indsamles følgende data:

Oplysninger om den anvendte browsertype og -version

Brugerens styresystem

Brugerens internetudbyder

Dato og klokkeslæt for adgang

Websteder, hvorfra brugerens system får adgang til vores websted

Websteder, som brugeren har adgang til via vores websted via brugerens system

2. formålet med databehandlingen

Lagringen i logfiler sker for at sikre, at webstedet fungerer. Desuden bruger vi dataene til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne forbindelse.

Disse formål er også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af oplysningerne er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. I tilfælde af indsamling af data med henblik på levering af webstedet er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamlingen af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendig for driften af hjemmesiden. Der er derfor ingen mulighed for brugeren for at gøre indsigelse.

VI. Brug af cookies

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger kalder et websted op, kan en cookie blive gemt på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, som gør det muligt at identificere browseren entydigt, når hjemmesiden kaldes op igen.

Vi bruger cookies for at gøre vores websted mere brugervenligt. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den browser, der kalder, kan identificeres, selv efter et sideskift.Følgende data gemmes og overføres i cookies:

Sprogindstillinger

Oplysninger om log-in

Indtastede søgeord

Hyppighed af sidevisninger

Brug af webstedets funktioner

De brugerdata, der indsamles på denne måde, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske forholdsregler. Det er derfor ikke længere muligt at henføre oplysningerne til den kaldende bruger. Oplysningerne gemmes ikke sammen med andre af brugernes personoplysninger.

2. formålet med databehandlingen

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af websteder for brugerne. Nogle funktioner på vores websted kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren genkendes, også efter et sideskift.

Vi har brug for cookies til følgende applikationer:

Vedtagelse af sprogindstillinger

Huske søgeordLog-in oplysninger

De brugerdata, der indsamles via teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

4. opbevaringsvarighed, mulighed for indsigelse og udslettelse

Cookies gemmes på brugerens computer og sendes til vores websted af brugeren. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle funktioner på webstedet i fuldt omfang.

Overførslen af Flash-cookies kan ikke forhindres via indstillingerne i browseren, men ved at ændre indstillingerne i Flash Player.

Hvis du bruger en Safari-browser fra version 12.1, slettes cookies automatisk efter syv dage. Dette gælder også for opt-out-cookies, som er indstillet til at forhindre sporingsforanstaltninger.

VII. e-mailkontakt

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores websted er det muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil brugerens personlige data, der overføres med e-mailen, blive gemt.

Oplysningerne bruges udelukkende til at behandle samtalen.

2. formålet med databehandlingen

I tilfælde af kontakt via e-mail udgør dette også den nødvendige legitime interesse i at behandle oplysningerne.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis e-mailkontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. For personoplysninger, der sendes pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret.

De yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med afsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os pr. e-mail, kan han eller hun til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes.

Det er muligt at tilbagekalde og gøre indsigelse via telefon eller e-mail.

Alle personlige oplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakt med os, slettes i dette tilfælde.

VIII Kontaktformular

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted indeholder en kontaktformular, som kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis en bruger benytter denne mulighed, overføres de data, der er indtastet i indtastningsmasken, til os og gemmes.

Følgende data gemmes på det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes:

E-mailadresse

Navn

Fornavn

Adresse

Telefon / mobiltelefonnummer

IP-adresse på den kaldende computer

Dato og tidspunkt for kontakt

I forbindelse med behandlingen af oplysningerne indhentes dit samtykke under indsendelsesprocessen, og der henvises til denne privatlivspolitik.

Alternativt er det muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil brugerens personlige data, der er overført med e-mailen, blive gemt. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af samtalen.

2. formålet med databehandlingen

Behandlingen af de personlige data fra indtastningsmasken tjener udelukkende til at behandle kontakten. I tilfælde af kontakt via e-mail udgør dette også den nødvendige legitime interesse i behandlingen af dataene. De øvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af data er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke. Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Hvis e-mailkontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, p. 1, litra b, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. For personoplysninger fra indtastningsmasken i kontaktformularen og de oplysninger, der sendes pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når omstændighederne tyder på, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret. De yderligere personoplysninger, der er indsamlet under afsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os pr. e-mail, kan han eller hun til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes.

Det er muligt at tilbagekalde og gøre indsigelse via telefon eller e-mail.

Alle personlige oplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakt med os, slettes i dette tilfælde.

IX. Ansøgning pr. e-mail

1. omfanget af behandlingen af personoplysninger

Du kan sende os din ansøgning pr. e-mail. Vi indsamler din e-mailadresse og de oplysninger, du angiver i e-mailen:

Hilsen

Fornavn

Navn

Telefon / mobiltelefonnummer

E-mailadresse

Forventet løn

Curriculum vitae

Vidnesbyrd

Følgeskrivelse

2. formålet med databehandlingen

Behandlingen af personoplysninger fra din ansøgningsmail sker udelukkende med henblik på at behandle din ansøgning.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er indgåelse af en kontrakt på anmodning af den registrerede, art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b, Alt. 1 DSGVO og § 26 stk. 1 p. 1 BDSG.

4. oplagringens varighed

Når ansøgningsprocessen er afsluttet, opbevares oplysningerne i op til fire måneder. Dine oplysninger slettes senest efter de fire måneder. I tilfælde af en retlig forpligtelse vil oplysningerne blive opbevaret inden for rammerne af de gældende bestemmelser.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Ansøgeren har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger. I så fald kan ansøgningen ikke længere komme i betragtning.

Oplysningerne kan slettes efter anmodning.

Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med elektroniske ansøgninger, slettes i dette tilfælde.

X. Brug af virksomheders tilstedeværelse i joborienterede netværk

1. omfanget af databehandlingen

Vi benytter os af muligheden for virksomhedens tilstedeværelse på professionelle netværk. Vi har en virksomhedstilstedeværelse på følgende professionelle netværk:

‍LinkedIn:

‍LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

På vores websted giver vi oplysninger og giver brugerne mulighed for at kommunikere.

Virksomhedens websted bruges til ansøgninger, information/PR og aktiv sourcing.

Vi har ingen oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i de virksomheder, der er medansvarlige for virksomhedens tilstedeværelse. Du kan finde flere oplysninger om dette i privatlivspolitikken for:

‍LinkedIn:

‍https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Hvis du udfører en handling på vores virksomheds hjemmeside (f.eks. kommentarer, indlæg, likes osv.), kan du offentliggøre personlige data (f.eks. navn eller billede i din brugerprofil).

2. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data i forbindelse med brugen af vores virksomheds hjemmeside er art.6 stk.1 p.1 lit.f DSGVO.

3. formålet med databehandlingen

Vores virksomhedswebsted tjener til at informere brugerne om vores tjenester. I den forbindelse kan hver bruger frit offentliggøre personlige data gennem aktiviteter.

4. oplagringens varighed

Vi gemmer dine aktiviteter og personlige data, der er offentliggjort via vores virksomhedswebsted, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Desuden overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler i forbindelse med din brug af vores virksomheds hjemmeside, og gøre dine rettigheder som anført under IV. i denne databeskyttelseserklæring gældende. Du kan gøre dette ved at sende os en uformel e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring.

Du kan finde flere oplysninger om indsigelse og muligheder for fjernelse her:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

Hjemmesiden er hostet på servere hos en tjenesteudbyder, som vi har bestilt.

Vores tjenesteudbyder er: Webflow

Serverne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører, når du besøger hjemmesiden. De lagrede oplysninger er:

Browser type og version

Anvendt operativsystem

Referrer URL

Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren

Dato og klokkeslæt for serveranmodningen

IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder. Indsamlingen af disse data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Webstedets server er geografisk placeret i USA.

XII. Geotargeting

Vi bruger IP-adressen og andre oplysninger fra brugeren (især postnummer i forbindelse med registrering eller bestilling) til regional målretning (såkaldt "geotargeting").

Regional målretning bruges f.eks. til automatisk at vise dig regionale tilbud eller reklamer, som ofte er mere relevante for brugerne. Retsgrundlaget for brugen af IP-adressen og eventuelt andre oplysninger fra brugeren (især postnummer) er art. 6, stk. 1, litra f DSGVO, baseret på vores interesse i at sikre en mere præcis målretning og dermed give tilbud og reklamer med større relevans for brugerne.

I denne proces læses en del af IP-adressen og de yderligere oplysninger, som brugeren har givet (især postnummer), blot ud og gemmes ikke separat.

Du kan forhindre geotargeting ved f.eks. at bruge en VPN- eller proxyserver, der forhindrer præcis lokalisering. Derudover kan du afhængigt af den anvendte browser også deaktivere lokalisering af lokalitet i de tilsvarende browserindstillinger (i det omfang dette understøttes af den pågældende browser).

Vi bruger geotargeting på vores websted til følgende formål: Reklameformål

XIII Content Delivery Networks

Vi bruger også følgende indholdsleveringsnetværk:

Webflow

Denne fortrolighedspolitik blev udarbejdet med støtte fra DataGuard.

Indholdsfortegnelse

I. Navn og adresse på den ansvarlige person

II. personoplysninger

III. Håndtering af personoplysninger

IV. Brug af vores websteder og e-mails

V. Anvendelse af personoplysninger

VI. Videregivelse af dine personoplysninger til tredjemand

VII. dataplaceringer og lande, som vi overfører dine personoplysninger til

VIII. Opbevaring af personoplysninger

IX. Beskyttelse af personoplysninger

X. Rettigheder

I. Navn og adresse på den ansvarlige person

Ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger er

     ParkDepot GmbH

     Richtistrasse 2/6

     8304 Wallisellen

     Schweiz

     Tlf.: +41 43 508 01 81

     info@park-depot.ch

     https://www.park-depot.com/ch-de

Henvisninger i denne databeskyttelsesmeddelelse til "PD", "vi" eller "os" er henvisninger til ParkDepot GmbH.

Vi har udpeget følgende databeskyttelsesansvarlige:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 München

      Tyskland 

      schmoll@lucid-compliance.com

II. personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler om dig, omfatter:

- Dit navn og dine kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse), oplysninger om den virksomhed, du arbejder for, din stilling eller titel og dit forhold til en person samt andre grundlæggende oplysninger;

- Identifikations- og baggrundsoplysninger, som du giver os, eller som vi indsamler som en del af vores onboarding-proces;

- Finansielle oplysninger, f.eks. betalingsrelaterede oplysninger;

- Oplysninger, som vi modtager fra eller på vegne af vores kunder eller som vi genererer i forbindelse med levering af tjenester til kunder;

- Oplysninger, som du giver os i forbindelse med deltagelse i møder, seminarer og arrangementer; oplysninger vedrørende materialer og kommunikation, som vi sender dig elektronisk, f.eks. din brug af markedsføringsmails;

- Oplysninger, som vi har brug for til at overvåge overholdelsen af kontraktvilkårene, f.eks. køretøjets registreringsnummer;

- Oplysninger, der er nødvendige for at analysere og optimere parkeringssituationen;

- Oplysninger i forbindelse med opkaldet til vores hjemmeside, f.eks. brugerens operativsystem eller IP-adresser;

- Oplysninger, som du giver os som en del af en jobansøgning;

- Alle andre oplysninger om dig, som du kan give os.

Vi indsamler disse data, når du interagerer med os, f.eks. når du kommunikerer med vores personale, ansøger om et job hos os, kører på en af vores parkeringspladser, registrerer dig for at modtage oplysninger pr. e-mail eller deltager i et møde, seminar eller andet arrangement. I forbindelse med levering af vores tjenester indsamler eller genererer vi også personoplysninger fra den relevante vejmyndighed, og vi kan indsamle personoplysninger fra andre kilder, f.eks. for at holde dine oplysninger ajour ved hjælp af offentligt tilgængelige kilder.

III. Håndtering af personoplysninger

Vi bruger dine personlige oplysninger:

- til at kommunikere med dig;

- at levere og forbedre vores tjenester til dig og vores kunder, herunder personoplysninger om andre personer, som vi modtager eller indsamler på vegne af vores kunder, f.eks. for at behandle identifikations- og baggrundsoplysninger som led i vores onboarding-, finansielle, administrative og markedsføringsprocesser;

- for at administrere vores forhold til dig og vores kunder;

- til at levere og forbedre vores websteder, herunder overvågning og evaluering af deres brug (se "Brug af vores websteder og e-mails" nedenfor for at få flere oplysninger);

- for at behandle din ansøgning, hvis det er relevant;

- for at informere dig om vores tjenester;

- til reklameformål (f.eks. for at sende dig passende reklamer);

- for at forhindre, at langtidsparkerende personer misbruger parkeringspladsen;

- at holde tilstrækkelig parkeringsplads fri til kunderne;

- at håndhæve husreglerne;

- at analysere og optimere parkeringssituationen;

- for at overholde vores juridiske, lovgivningsmæssige og risikoforpligtelser, herunder etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

IV. Brug af vores websteder og e-mails

Vores websted bruger Google Analytics, en tjeneste, der leveres af Google Inc., som sporer og rapporterer om brugen af vores websteder. Google Analytics gør dette ved at placere små tekstfiler kaldet "cookies" på din computer eller anden enhed. Cookies indsamler oplysninger om antallet af besøgende på hjemmesiderne, de besøgte sider og den tid, der bruges på hjemmesiderne. Disse oplysninger er aggregerede og kan ikke identificeres personligt. 

Vi bruger også cookies fra tredjeparter - det er cookies fra et andet domæne end domænet for det websted, du besøger - til vores reklame- og markedsføringsindsats.

Du kan afvise brugen af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Bemærk dog, at dette kan påvirke din oplevelse af vores websteder.

Du kan få mere at vide om cookies, herunder hvordan du administrerer, afviser og sletter dem, på www.allaboutcookies.org.

Vores websted bruger Facebook Pixel, en tjeneste, der leveres af Meta Platforms, Inc., som hjælper os med at spore besøgendes handlinger og måle effektiviteten af vores Facebook-annoncer. Facebook Pixel gør dette ved at placere usynlige billeder kaldet "pixels" på vores websted. Pixels indsamler ligesom cookies oplysninger om antallet af besøgende på hjemmesiderne, de besøgte sider og den tid, der bruges på hjemmesiderne. Disse oplysninger er aggregerede og kan ikke identificeres personligt.

Vores websted bruger Google Tag Manager, en tjeneste, der leveres af Google Inc., som sporer og rapporterer om brugen af vores websteder. Google Tag Manager bruger små kodestykker kaldet "website tags" til at gøre dette. Website tags indsamler oplysninger om affyring af tags. Disse oplysninger er aggregerede og kan ikke identificeres personligt.

Vores websted bruger reCAPTCHA, en tjeneste leveret af Google Inc., der kontrollerer, om data er blevet indtastet af et menneske eller et automatiseret program. reCAPTCHA gør dette ved hjælp af kode, der definerer, hvordan webstedet opfører sig som svar på visse klikforespørgsler, der sendes af brugeren, kendt som "scripts". Skripterne indsamler oplysninger om musebevægelser på vores websteder, den tid, der bruges, og klikvejen på webstedet. 

Vores websted bruger Instagram-indhold, en tjeneste, der leveres af Meta Platforms, Inc., som sporer og rapporterer om besøgendes interaktion med Instagram-indhold, der er placeret på vores websteder. Der anvendes cookies til dette formål. 

V. Anvendelse af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger af følgende grunde: for at opfylde en kontrakt, f.eks. for at stille en parkeringsplads til rådighed for en person i en begrænset periode og opkræve betaling, når den tildelte tid er overskredet; for at etablere, udøve eller forsvare retskrav eller retssager; for at overholde juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser; og for legitime interesser. For yderligere oplysninger, se venligst "Hvordan vi behandler dine personoplysninger" ovenfor.

VI. Videregivelse af dine personoplysninger til tredjemand

Vi kan dele dine personlige oplysninger med betroede tredjeparter, herunder:

- IT-serviceudbyder;

- vores revisorer;

- til de kompetente færdselsmyndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen.

Til de formål, der er beskrevet i denne politik, og hvor det er nødvendigt, kan vi videregive personoplysninger til domstole, tilsynsmyndigheder, regeringsorganer og retshåndhævende myndigheder. Selv om det er usandsynligt, kan vi være nødt til at dele dine oplysninger for at overholde lovmæssige eller lovgivningsmæssige krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig, før vi gør det, medmindre vi er forhindret i at gøre det ved lov.

VII. dataplaceringer og lande, som vi overfører dine personoplysninger til

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i EU. Vi kan overføre dine personoplysninger til modtagere i udlandet, herunder til lande, der ikke tilbyder samme beskyttelsesniveau som den schweiziske databeskyttelseslovgivning. Inden vi gør det, træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, f.eks. ved at kræve, at modtageren accepterer databehandleraftaler (hvis du ønsker en kopi af disse aftaler, bedes du kontakte os på ovenstående adresse). Disse aftaler er normalt baseret på EU's standardklausuler, som du kan se her). Vi kan også overføre personoplysninger med dit udtrykkelige samtykke og i visse andre situationer, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

VIII. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, som oplysningerne blev indsamlet til, og så længe vi har en legitim interesse i at opbevare personoplysninger, f.eks. for at håndhæve eller forsvare os mod krav eller til arkivformål og it-sikkerhed. Vi opbevarer også dine personoplysninger, så længe de er underlagt en lovbestemt opbevaringsforpligtelse.

Data, der er nødvendige for at levere webstedet, slettes efter afslutningen af den pågældende session.

Personoplysninger, der sendes pr. e-mail eller via en kontaktformular, slettes, når den pågældende kommunikation med brugeren er afsluttet. Dette er tilfældet, når det fremgår af omstændighederne, at det pågældende spørgsmål er endeligt afklaret. De yderligere personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med afsendelsen, slettes senest efter syv dage.

Oplysninger, der indsamles som led i en ansøgning, kan opbevares i højst fire måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen.

IX. Beskyttelse af personoplysninger

Vi anvender forskellige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, brug, videregivelse, ændring eller ødelæggelse.

X. Rettigheder

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvilke data vi har gemt om dig, og hvordan vi behandler dem, samt til at få en kopi af dine personoplysninger. Du kan også få dine data rettet eller slettet, begrænse behandlingen af disse data og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du har også mulighed for at tilbagekalde dit samtykke. Bemærk venligst, at selv efter tilbagekaldelse af dit samtykke kan vi muligvis fortsætte med at behandle dine personoplysninger i det omfang, det er påkrævet eller tilladt i henhold til loven. Du har også ret til at indgive en klage til en lokal tilsynsmyndighed om vores behandling af dine personoplysninger.

Vi skal sikre, at dine personlige oplysninger er korrekte og opdaterede. Derfor bedes du give os besked om eventuelle ændringer af dine data ved at kontakte os på ovenstående adresse.

Indice dei contenuti

I. Nome e indirizzo della persona responsabile

II. dati personali trattati

III. Come utilizziamo i vostri dati personali

IV. Anvendelse af vores websteder og vores e-mail

V. Su quali basi utilizziamo i vostri dati personali

VI. Con chi condividiamo i vostri dati personali

VII. Sedi e paesi in cui trasferiamo i vostri dati personali

VIII Sådan bevarer vi dine personlige data

IX. Hvordan vi beskytter dine personlige data

X. I vostri diritti

I. Nome e indirizzo della persona responsabile

Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è

     ParkDepot GmbH

     Richtistrasse 2/6

     8304 Wallisellen

     Svizzera

     Tlf.: +41 43 508 01 81

     info@park-depot.ch

     https://www.park-depot.com/ch-de

I riferimenti a "PD", "noi" o "ci" in questa informativa sulla privacy ("l'Informativa") sono riferimenti a ParkDepot GmbH.

Abbiamo nominato il seguente responsabile della protezione dei dati:

     Christian Schmoll

     Kaiserplatz 2

     80803 Monaco

     Germania 

schmoll@lucid-compliance.com

II. dati personali trattati

De personlige data, som vi behandler om dig, omfatter

- il vostro nome e i dati di contatto (ad esempio nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail), informazioni sull'azienda per cui lavorate, sulla vostra posizione o titolo e sul vostro rapporto con una persona, e altre informazioni di base;

- informazioni di identificazione e di contesto fornite dall'utente o raccolte nell'ambito del nostro processo di on-boarding;

- informazioni finanziarie, ad esempio informazioni relative ai pagamenti;

- informazioni fornite da o per conto dei nostri clienti o generate da noi corso della fornitura di servizi ai clienti;

- oplysninger, der er givet for at deltage i møder, seminarer og arrangementer; oplysninger om materiale og meddelelser, som vi modtager via elektronisk kommunikation, f.eks. via e-mail til markedsføring;

- informazioni necessarie per monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali, come i numeri di targa delle auto;

- informazioni necessarie per analizzare e ottimizzare la situazione dei parcheggi;

- informazioni relative alla chiamata del nostro sito web, ad esempio il sistema operativo dell'utente o gli indirizzi IP;

- informazioni fornite dall'utente nell'ambito di una domanda di lavoro;

- qualsiasi altra informazione relativa relativa all'utente che questi possa fornirci.

Raccogliamo queste informazioni quando l'utente interagisce con noi, ad esempio quando comunica con il nostro personale, si candida per un lavoro presso da noi, guida in uno dei nostri parcheggi, si iscrive per ricevere informazioni via e-mail o partecipa a una riunione, un seminario o un un altro evento. Raccogliamo o generiamo dati personali anche dall'autorità stradale competente, nel corso della fornitura dei nostri servizi, e possiamo raccogliere dati personali da altre fonti, ad esempio per mantenere aggiornate le vostre informazioni utilizzando fonti pubblicamente disponibili.

III. Come utilizziamo i vostri dati personali

Utilizziamo i vostri dati personali

- per comunicare con voi;

- for at kunne levere og forbedre vores tjenester til os og vores kunder, herunder personlige data om andre personer, som vi har fået udleveret eller som vi har registreret for at få kendskab til vores kunder, f.eks. for at udarbejde oplysninger om identifikation og indhold i forbindelse med vores processer for on-boarding, finansielle, administrative og markedsføringsmæssige processer;

- per amministrare il nostro rapporto con voi e con i nostri clienti;

- fornire e migliorare i nostri siti web, compreso il monitoraggio e la valutazione del loro utilizzo (for yderligere oplysninger, se "Utilizzo dei nostri siti web e delle nostre e-mail");

- udarbejde din arbejdsopgave, hvis det er relevant;

- per informarla sui nostri servizi;

- per scopi pubblicitari (ad esempio, per inviarvi pubblicità adeguata);

- for at forebygge uhensigtsmæssig brug af parkeringsautomaten fra den person, der parkerer langvarigt;

- per mantenere un numero sufficiente di posti auto liberi per i clienti;

- per far valere i diritti di domicilio;

- at analysere og optimere situationen for parkeringsautomaterne;

- per adempiere ai nostri obblighi legali, normativi e di gestione del rischio, compresa l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

IV. Anvendelse af vores websteder og vores e-mail

Vores websted anvender Google Analytics, en tjeneste fra Google, Inc. som registrerer og rapporterer om de måder, hvorpå vores websteder anvendes. Google Analytics gør dette ved at deponere på din computer eller på et andet apparat de små testfiler, der kaldes "cookies". I cookie raccolgono informazioni sul numero di visitatori dei siti web, sulle pagine visitate e sul tempo trascorso sui siti web. Disse oplysninger er samlede og ikke identificerbare personlige oplysninger. 

Utilizziamo anche cookie di terze parti, ovvero cookie provenienti da un dominio diverso da quello del sito web che state visitando, per le nostre attività pubblicitarie e di marketing.

Du kan ændre brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Tuttavia, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza sui nostri siti web.

For at få mere at vide om cookies, herunder hvordan du kan styre, ændre eller annullere dem, skal du besøge vores hjemmeside www.allaboutcookies.org.

Vores websted anvender Facebook Pixel, en tjeneste fra Meta Platforms, Inc., som hjælper os med at spore besøgendes aktiviteter og med at vurdere effektiviteten af vores indsatser på Facebook. Il Pixel di Facebook agisce posizionando sul nostro sito web immagini invisibili chiamate "Pixel". I pixel, come i cookie, raccolgono informazioni sul numero di visitatori dei siti web, sulle pagine visitate e sul tempo trascorso sui siti web. Disse oplysninger er samlede og ikke identificerbare personlige oplysninger.

Vores websted anvender Google Tag Manager, en tjeneste fra Google Inc. som registrerer og registrerer de nærmere anvendelsesmåder for vores websteder. Google Tag Manager svolge questa funzione utilizzando piccole sezioni di codice chiamate "tag del sito web". I tag del sito web raccolgono informazioni sull'utilizzo del tag. Disse oplysninger er samlede og ikke personligt identificerbare.

Il nostro sito web utilizza reCAPTCHA, un servizio fornito da Google Inc. che verifica se i dati sono stati inseriti da un essere umano o da un programma automatico. reCAPTCHA svolge questa funzione utilizzando un codice che definisce il comportamento del sito web in risposta a determinate richieste di clic inviate dall'utente chiamate "script". Gli script raccolgono informazioni sui movimenti del mouse sui nostri siti web, sul tempo trascorso e sul percorso dei clic sul sito web. 

Vores websted anvender Instagram Content, en tjeneste fra Meta Platforms, Inc. som registrerer og rapporterer den måde, hvorpå besøgende interagerer med indhold fra Instagram, der er indsat på vores websteder. A tal fine utilizza i cookie. 

V. Su quali basi utilizziamo i vostri dati personali

Vi behandler personlige data på de følgende grunde: per eseguire un contratto, come ad esempio impegnarsi con un individuo per fornirgli un parcheggio per un periodo di tempo limitato e riscuotere le tariffe in caso di superamento del tempo assegnato; per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni o procedimenti legali; per adempiere a obblighi legali e normativi; per interessi legittimi. For yderligere oplysninger, se afsnittet "Come trattiamo i vostri dati personali".

VI. Con chi condividiamo i vostri dati personali

Possiamo condividere i vostri dati personali con terze parti fidate, tra cui:

- fornitori di servizi informatici

- i nostri revisori dei conti;

- se richiesto dalla legge, le autorità stradali competenti.

Per gli scopi indicati nella presente Informativa e ove necessario, possiamo condividere i dati personali con tribunali, autorità di regolamentazione, agenzie governative e forze dell'ordine. Anche se è improbabile, potremmo essere obligati a divulgare i vostri dati per ottemperare a requisiti legali o normativi. Faremo tutto il possibile per informarvi prima di farlo, a meno che non siamo obligati per legge a farlo.

VII. Sedi e paesi in cui trasferiamo i vostri dati personali

Vi opbevarer dine personlige data kun i EU. Potremmo trasferire i vostri dati personali a destinatari all'estero, anche in paesi che non offrono lo stesso livello di protezione della legge svizzera sulla protezione dei dati. Prima di procedere in tal senso, adotteremo misure adeguate per proteggere i vostri dati personali, ad esempio richiediediedendo al destinatario di accettare accordi sul trattamento dei dati (se desiderate ricevere una copia di tali accordi, contattateci all'indirizzo indicato sopra. Questi accordi sono solitamente basati sulle clausole standard dell'UE, che potete consultare qui). Possiamo inoltre trasferire i dati personali con il vostro esplicito consenso e in determinate altre situazioni, come consentito dalla legge applicabile.

VIII.. Hvordan vi bevarer dine personlige data

Vi opbevarer brugerens personlige data i al den tid, der er nødvendig for at opnå de formål, som de er indsamlet til, og i al den tid, hvor vi har en legitim interesse i at opbevare personlige data, f.eks. for at kunne vurdere eller ændre troværdigheden eller for at kunne foretage arkivopgaver og sikre informatik. Vi opbevarer også dine personlige data i hele det tidsrum, hvor du er omfattet af et lovpligtigt opbevaringsforpligtelse.

I dati necessari a fornire il sito web saranno cancellati al termine della relativa sessione.

Personlige data, der er sendt via e-mail eller via et kontaktmodul, kan annulleres efter udløbet af den relevante kommunikation med brugeren. Ciò avviene se dalle circostanze risulta evidente che la questione in questione è stata definitivamente chiarita. Gli ulteriori dati personali raccolti durante il processo di invio saranno cancellati al più tardi dopo sette giorni.

Le informazioni raccolte nel contesto di una domanda di lavoro, se del caso, saranno conservate per un massimo di quattro mesi dopo il completamento del processo di candidatura.

IX. Hvordan vi beskytter dine personlige data

Utilizziamo diverse misure tecniche e organizzative per proteggere i vostri dati personali da accesso, uso, divulgazione, divulgazione, alterazione o distruzione non autorizzati.

X. I vostri diritti

L'utente ha il diritto di richiedere informazioni detailtagliate sulle informazioni in nostro possesso e sulle modalità di trattamento delle stesse, nonché di ricevere una copia dei propri dati personali. Du kan også rettificere eller annullere dine data, begrænse behandlingen af disse oplysninger fra vores side og give dig mulighed for at behandle dine personlige data. Potete anche scegliere di revocare il vostro consenso. Si notiche che, anche dopo la revoca del consenso, potremo continuare a trattare i vostri dati personali nella misura richiesta o consentita dalla legge. Potete anche presentare un reclamo in relazione al trattamento dei vostri dati personali da parte nostra presso un'autorità di vigilanza locale.

Dobbiamo garantere che i vostri dati personali siano accurati e aggiornati. Pertanto, vi preghiamo di comunicarci qualsiasi modifica alle vostre informazioni contattandoci all'indirizzo sopra indicato.

Tabel over materialer

I. Navn og adresse på den ansvarlige

II. personlige oplysninger, som vi behandler

III.. Comment nous utilisons vos données personnelles

IV. Anvendelse af vores websteder og vores e-mails

V. På hvilket grundlag bruger vi dine personlige oplysninger?

VI.. Med hvem deler vi dine personlige data?

VII.. Placering af data og lande, til hvilke vi overfører Deres data til personalekarakter

VIII.. Comment nous conservons vos données à caractère personnel

IX. Comment nous protegeons vos informations personnelles

X. Dine rettigheder

I. Navn og adresse på den ansvarlige

Den ansvarlige for behandlingen af dine personlige data er

     ParkDepot GmbH

     Richtistrasse 2/6

     8304 Wallisellen

     Suisse

     Tlf.: +41 43 508 01 81

     info@park-depot.ch

I denne fortrolighedserklæring er henvisningerne til "PD", "nous" eller "notre" henvisninger til ParkDepot GmbH.

Vi har udnævnt den ansvarlige for beskyttelsen af følgende data :

     Christian Schmoll

     Kaiserplatz 2

     80803 München

     Allemagne 

     schmoll@lucid-compliance.com

II. personlige oplysninger, som vi behandler

De personlige oplysninger, som vi behandler til dit emne, omfatter

- dit navn og dine koordinater (f.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din elektroniske adresse), oplysninger om den virksomhed, hvor du arbejder, din stilling eller din titel og din relation til en person samt andre grundlæggende oplysninger;

- de identifikationsoplysninger og generelle oplysninger, som De har givet os eller som er blevet indsamlet i forbindelse med vores integrationsproces;

- de finansielle oplysninger, f.eks. oplysninger om betalinger

- de oplysninger, som vores kunder giver os eller i deres navn, eller som vi genererer i forbindelse med levering af tjenester til kunderne;

- de oplysninger, som vi modtager for at deltage i møder, seminarer og arrangementer; oplysninger vedrørende de dokumenter og meddelelser, som vi sender dig elektronisk, f.eks. den brug, du gør af markedsføringsforsendelser;

- de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, at kontraktbetingelserne overholdes, f.eks. køretøjernes registreringsnummer;

- de oplysninger, der er nødvendige for at analysere og optimere situationen med hensyn til parkering;

- de oplysninger, der vedrører brugen af vores websted, f.eks. brugerens udnyttelsessystem eller IP-adresser ;

- les informations que vous nous fournissez dans le cadre d'une demande d'emploi;

- enhver anden oplysning, som De kan give os.

Vi indsamler disse oplysninger, når du interagerer med os, f.eks. når du kommunikerer med vores personale, når du søger job hos os, hvis du kører gennem en af vores parkeringspladser, hvis du tilmelder dig for at modtage oplysninger via elektronisk post, eller hvis du deltager i et møde, et seminar eller et andet arrangement. Vi indsamler eller deler også personoplysninger efter anmodning fra den kompetente myndighed for vejtrafikspørgsmål som led i leveringen af vores tjenester, og vi kan indsamle personoplysninger fra andre kilder, f.eks. for at gøre dine oplysninger tilgængelige for offentligheden via tilgængelige kilder.

III.. Comment nous utilisons vos données personnelles

Vi bruger dine personlige data

- for at kommunikere med dig ;

- at levere og forbedre vores tjenester til dig og vores kunder, herunder personoplysninger om andre personer, der stilles til rådighed for os, eller som vi indsamler for vores kunders regning, f.eks. for at behandle identifikationsoplysninger og generelle oplysninger inden for rammerne af vores integrations-, finansielle, administrative og markedsføringsprocesser;

- for at bevare vores relation med dig og vores kunder;

- at levere og forbedre vores websteder, herunder kontrollere og vurdere deres anvendelse (se "Anvendelse af vores websteder og vores elektroniske kurerer" nedenfor for mere fyldestgørende oplysninger);

- pour traiter votre demande d'emploi, le cas échéant

- pour vous informer sur nos services

- med henblik på reklameformål (f.eks. for at sende dig passende reklamer);

- for at forhindre misbrug af parkeringsarealet af personer, der står på langtidsstationer;

- for at opretholde et tilstrækkeligt antal frie parkeringspladser for kunderne

- for at respektere de rettigheder, der tilkommer personer med bopæl i hjemlandet;

- analysere og optimere situationen for parkering

- for at overholde vores juridiske, lovgivningsmæssige og risikostyringsmæssige forpligtelser, herunder etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

IV. Anvendelse af vores websteder og vores e-mails

Vores websted anvender Google Analytics, en tjeneste leveret af Google, Inc., som gør det muligt at følge brugen af vores websteder og at gøre status over dem. For at gøre dette placerer Google Analytics små tekstfiler kaldet "cookies" på din computer eller andet apparat. Disse cookies indsamler oplysninger om antallet af besøgende på webstedet, de besøgte sider og den tid, der bruges på webstedet. Disse informationer er godkendte og giver ikke mulighed for at identificere Dem personligt. 

Vi anvender ligeledes cookies - som er cookies, der stammer fra et andet område end det websted, du besøger - i forbindelse med vores reklame- og markedsføringsaktiviteter.

Vous pouvez refuser brugen af cookies ved at vælge de relevante parametre for din browser. Bemærk dog, at dette kan påvirke din oplevelse af vores websteder.

Hvis du vil vide mere om cookies, herunder om hvordan du kan administrere, afvise og fjerne dem, kan du læse mere om dem på webstedet www.allaboutcookies.org.

Vores websted anvender Facebook Pixel, en tjeneste leveret af Meta Platforms, Inc. som hjælper os med at følge besøgendes handlinger og måle effektiviteten af vores Facebook-publiciteter. Pour ce faire, Facebook Pixel place des images invisibles appelées "pixels" sur notre site web. Pixels, ligesom cookies, indsamler oplysninger om antallet af besøgende på websteder, de besøgte sider og den tid, der er gået på webstederne. Disse informationer er godkendte og kan ikke identificeres personligt.

Vores websted anvender Google Tag Manager, en tjeneste leveret af Google Inc., som passer til og tager højde for den måde, hvorpå vores websteder anvendes. For at gøre dette anvender Google Tag Manager små kodeafsnit kaldet "balises de site web". Disse balises de site web indsamler oplysninger om balisernes anvendelse. Disse oplysninger er godkendte og kan ikke personligt identificeres.

Vores websted anvender reCAPTCHA, en tjeneste leveret af Google Inc., som kontrollerer, om oplysningerne er afgivet af et menneske eller af et automatisk program. reCAPTCHA anvender en kode, som definerer webstedets adfærd som svar på visse anmodninger om klik sendt af brugeren, kaldet "scripts". Skripterne indsamler oplysninger om bevægelser af surismen på vores websteder, den tid, der er gået, og den måde, hvorpå brugerne klikker på webstedet. 

Vores websted anvender Instagram Content, en tjeneste leveret af Meta Platforms, Inc., som passer til og tager højde for den måde, hvorpå besøgende interagerer med det indhold, der er placeret på vores websteder på Instagram. Pour ce faire, il utilise des cookies. 

V. På hvilket grundlag bruger vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler personoplysninger til følgende formål: at udføre en kontrakt, f.eks. ved at vi på vegne af en bestemt person engagerer os til at stille et tilbageholdelsessted til rådighed for ham i en begrænset periode og til at inddrive omkostningerne, hvis den bevilgede periode er overskredet; for at erklære, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller retssager; for at overholde retlige og lovgivningsmæssige forpligtelser; og af legitime interessehensyn. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Comment nous traitons vos données à caractère personnel" ovenfor.

VI.. Med hvem deler vi dine personlige data?

Vi kan dele dine personlige oplysninger med en række tillidsmænd, bl.a. :

- de leverandører af informationstjenester

- vores auditører

- if la loi l'exige, les autorités kompetente på området for vejtransport.

Til de formål, der er beskrevet i denne politik, og hvor det er nødvendigt, kan vi dele personoplysninger med domstole, tilsynsmyndigheder, regeringsorganer og organer, der er ansvarlige for anvendelsen af loven. Bien que cela soit peu probable, nous pouvons être amenés à divulguer vos informations pour nous conformer à des exigences légales ou réglementaires. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at informere dig på forhånd, medmindre loven forhindrer os i at gøre det.

VII.. Placering af data og lande, til hvilke vi overfører Deres data til personalekarakter

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i EU. Vi kan overføre dine personoplysninger til destinationer i udlandet, herunder lande, der ikke tilbyder samme beskyttelsesniveau som den schweiziske databeskyttelseslov. Tidligere har vi truffet passende foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, f.eks. ved at anmode modtageren om at acceptere databehandleraftalerne (hvis du ønsker at modtage en kopi af disse aftaler, bedes du kontakte os på nedenstående adresse). Disse aftaler er generelt baseret på EU-klausulerne (som du kan se her). Vi kan også overføre personoplysninger med dit udtrykkelige samtykke og i visse andre situationer, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

VIII.. Comment nous conservons vos données à caractère personnel

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for de formål, som de blev indsamlet til, og så længe vi har en legitim interesse i at opbevare personoplysningerne, f.eks. for at beskytte eller forsvare rettigheder eller til arkivering og IT-sikkerhedsformål. Vi opbevarer også dine personoplysninger, da de er underlagt en juridisk forpligtelse til opbevaring.

De nødvendige data til at stille webstedet til rådighed på webstedet er udleveret ved afslutningen af den pågældende session.

Personoplysninger, der sendes pr. e-mail eller via en kontaktformular, slettes, når kommunikationen med brugeren er afsluttet. Dette er tilfældet, hvis det i lyset af omstændighederne står klart, at det pågældende problem er blevet løst på en endelig måde. De yderligere personoplysninger, der indsamles under indsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

De oplysninger, der indsamles i forbindelse med en ansøgning om ansættelse, opbevares i højst fire måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen.

IX. Comment nous protegeons vos informations personnelles

Vi anvender forskellige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug, videregivelse, ændring eller ødelæggelse.

X. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om oplysninger om de oplysninger, vi har om dig, og om den måde, vi behandler dem på, samt til at få en kopi af dine personoplysninger. Du kan også berigtige eller supplere dine oplysninger, begrænse vores behandling af disse oplysninger og modsætte dig behandlingen af dine personlige oplysninger. Vous pouvez également choisir de retirer votre samtykke. Bemærk venligst, at selv om du har valgt at trække dit samtykke tilbage, kan vi fortsætte med at behandle dine personoplysninger i det omfang, det kræves eller er tilladt i henhold til loven. Du kan også indgive en klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til en lokal tilsynsmyndighed.

Vi skal sikre, at dine personlige oplysninger er korrekte og ajourførte. Derfor bedes du informere os om enhver ændring af dine oplysninger ved at kontakte os på den adresse, der er angivet ovenfor.

Indholdsfortegnelse

I. Navn og adresse på den ansvarlige person

II. Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige

III. Generelle oplysninger om databehandling

IV. Den registreredes rettigheder

V. Tilrådighedsstillelse af webstedet og oprettelse af logfiler

VI. Brug af cookies

VII. e-mailkontakt

VIII Kontaktformular

IX. Ansøgning pr. e-mail

X. Brug af virksomheders tilstedeværelse i joborienterede netværk

XI. Hosting

XII. Geotargeting

XIII Content Delivery Networks

I. Navn og adresse på den dataansvarlige
Den dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og andre databeskyttelsesbestemmelser er:
PARKDEPOT SRL
Via Dr. Josef Streiter 32
39100 Bolzano
Italien
+39 011 1962 0373
info@park-depot.it
https://www.park-depot.com/it-it

II. Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige

Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver er:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 München

      Tyskland

      schmoll@lucid-compliance.com

III. Generelle oplysninger om databehandling

1. omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi behandler principielt kun personoplysninger om vores brugere i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere et funktionelt websted samt vores indhold og tjenester. Behandlingen af vores brugeres personoplysninger sker regelmæssigt kun efter brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor det af konkrete årsager ikke er muligt at indhente forudgående samtykke, og hvor behandlingen af dataene er påkrævet i henhold til lovbestemmelser.

2. retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

I det omfang vi indhenter den registreredes samtykke til behandling af personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) retsgrundlaget.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b, i DSGVO det juridiske grundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra c, i DSGVO som retsgrundlag.

I tilfælde af at vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra d, i DSGVO det juridiske grundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere end den førstnævnte interesse, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i DSGVO det juridiske grundlag for behandlingen.

3. sletning af data og opbevaringsperiode

Den registreredes personoplysninger slettes eller blokeres, så snart formålet med opbevaringen ophører. Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den registeransvarlige er underlagt. Oplysningerne vil også blive blokeret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i ovennævnte standarder, udløber, medmindre det er nødvendigt at fortsætte opbevaringen af oplysningerne for at indgå eller opfylde en kontrakt.

IV. Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du en registreret person i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1. ret til information

Du kan anmode den registeransvarlige om en bekræftelse på, om han behandler personoplysninger om dig.

Hvis der er tale om en sådan behandling, kan du anmode den dataansvarlige om oplysninger om følgende:

1. de formål, hvortil personoplysningerne behandles;

2. de kategorier af personoplysninger, der behandles;

3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;

4. den planlagte varighed af opbevaringen af de personoplysninger, der vedrører dig, eller, hvis det ikke er muligt at give specifikke oplysninger herom, kriterierne for fastlæggelse af opbevaringsvarigheden;

5. eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dig, en ret til begrænsning af den dataansvarliges behandling af personoplysninger eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

6. eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;

7. alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede;

8. eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om dig overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du anmode om at blive informeret om de passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

2. ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller supplering over for den dataansvarlige, hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal berigtige oplysningerne uden unødig forsinkelse.

3. ret til begrænsning af behandlingen

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig under følgende betingelser:

hvis du anfægter nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der giver den dataansvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;

behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne;

den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, eller

hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, og det endnu ikke er blevet afgjort, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end dine grunde.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begrænset, må disse oplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats væsentlige samfundsinteresser.

Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive informeret af den dataansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

4. ret til sletning

a) Forpligtelse til at slette

Du kan anmode den dataansvarlige om at slette de personoplysninger, der vedrører dig, uden forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse oplysninger uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

1. de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

2. du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a, eller art. 9, stk. 2, litra a, i DSGVO, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen.

3. du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.

4. de personoplysninger, der vedrører dig, er blevet behandlet ulovligt.

5. sletning af personoplysningerne om dig er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.

6. de personlige oplysninger om dig er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i DSGVO.

b) Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om dig og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet om, at de sletter alle links til eller kopier eller kopier af disse personoplysninger.

c) Undtagelser

Retten til sletning eksisterer ikke, hvis behandlingen er nødvendig

1. at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;

2. til opfyldelse af en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, eller til udførelse af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige;

3. af hensyn til almene interesser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i DSGVO;

4. til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, for så vidt som den i litra a) omhandlede rettighed sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt skade opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller

5. for at gøre gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.

5. ret til information

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.Du har ret til over for den dataansvarlige at blive informeret om disse modtagere.

6. ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, forudsat at

1. behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a), i DSGVO eller artikel 9, stk. 2, litra a), i DSGVO eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b), i DSGVO, og

2. behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver denne ret, har du også ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt. Dette må ikke berøre andre personers frihedsrettigheder og rettigheder.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelsen af en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den registeransvarlige har fået overdraget.

7. ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra e eller f, i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre den kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Hvis personoplysninger om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

Du har mulighed for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, at udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.

8. ret til at tilbagekalde erklæringen om samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

9. automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige person,

2. er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og at denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser, eller

3. sker med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller b), i GDPR finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser.

Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i 1 og 3, skal den dataansvarlige træffe rimelige foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser, herunder som minimum retten til at få en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

10. ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har bopæl, hvor du arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om status og resultatet af klagen, herunder muligheden for at indgive klage i henhold til artikel 78 i GDPR.

V. Tilrådighedsstillelse af webstedet og oprettelse af logfiler

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang vores websted tilgås, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra den tilgåede computers computers computersystem.

Der indsamles følgende data:

Oplysninger om den anvendte browsertype og -version

Brugerens styresystem

Brugerens internetudbyder

Dato og klokkeslæt for adgang

Websteder, hvorfra brugerens system får adgang til vores websted

Websteder, som brugeren har adgang til via vores websted via brugerens system

2. formålet med databehandlingen

Lagringen i logfiler sker for at sikre, at webstedet fungerer. Desuden bruger vi dataene til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne forbindelse.

Disse formål er også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af oplysningerne er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. I tilfælde af indsamling af data med henblik på levering af webstedet er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamlingen af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendig for driften af hjemmesiden. Der er derfor ingen mulighed for brugeren for at gøre indsigelse.

VI. Brug af cookies

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger kalder et websted op, kan en cookie blive gemt på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, som gør det muligt at identificere browseren entydigt, når hjemmesiden kaldes op igen.

Vi bruger cookies for at gøre vores websted mere brugervenligt. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den browser, der kalder, kan identificeres, selv efter et sideskift.Følgende data gemmes og overføres i cookies:

Sprogindstillinger

Oplysninger om log-in

Indtastede søgeord

Hyppighed af sidevisninger

Brug af webstedets funktioner

De brugerdata, der indsamles på denne måde, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske forholdsregler. Det er derfor ikke længere muligt at henføre oplysningerne til den kaldende bruger. Oplysningerne gemmes ikke sammen med andre af brugernes personoplysninger.

2. formålet med databehandlingen

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af websteder for brugerne. Nogle funktioner på vores websted kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren genkendes, også efter et sideskift.

Vi har brug for cookies til følgende applikationer:

Vedtagelse af sprogindstillinger

Huske søgeordLog-in oplysninger

De brugerdata, der indsamles via teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

4. opbevaringsvarighed, mulighed for indsigelse og udslettelse

Cookies gemmes på brugerens computer og sendes til vores websted af brugeren. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle funktioner på webstedet i fuldt omfang.

Overførslen af Flash-cookies kan ikke forhindres via indstillingerne i browseren, men ved at ændre indstillingerne i Flash Player.

Hvis du bruger en Safari-browser fra version 12.1, slettes cookies automatisk efter syv dage. Dette gælder også for opt-out-cookies, som er indstillet til at forhindre sporingsforanstaltninger.

VII. e-mailkontakt

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores websted er det muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil brugerens personlige data, der overføres med e-mailen, blive gemt.

Oplysningerne bruges udelukkende til at behandle samtalen.

2. formålet med databehandlingen

I tilfælde af kontakt via e-mail udgør dette også den nødvendige legitime interesse i at behandle oplysningerne.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis e-mailkontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. For personoplysninger, der sendes pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret.

De yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med afsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os pr. e-mail, kan han eller hun til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes.

Det er muligt at tilbagekalde og gøre indsigelse via telefon eller e-mail.

Alle personlige oplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakt med os, slettes i dette tilfælde.

VIII Kontaktformular

1. beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted indeholder en kontaktformular, som kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis en bruger benytter denne mulighed, overføres de data, der er indtastet i indtastningsmasken, til os og gemmes.

Følgende data gemmes på det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes:

E-mailadresse

Navn

Fornavn

Adresse

Telefon / mobiltelefonnummer

IP-adresse på den kaldende computer

Dato og tidspunkt for kontakt

I forbindelse med behandlingen af oplysningerne indhentes dit samtykke under indsendelsesprocessen, og der henvises til denne privatlivspolitik.

Alternativt er det muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil brugerens personlige data, der er overført med e-mailen, blive gemt. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af samtalen.

2. formålet med databehandlingen

Behandlingen af de personlige data fra indtastningsmasken tjener udelukkende til at behandle kontakten. I tilfælde af kontakt via e-mail udgør dette også den nødvendige legitime interesse i behandlingen af dataene. De øvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af data er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke. Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Hvis e-mailkontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, p. 1, litra b, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. For personoplysninger fra indtastningsmasken i kontaktformularen og de oplysninger, der sendes pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når omstændighederne tyder på, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret. De yderligere personoplysninger, der er indsamlet under afsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os pr. e-mail, kan han eller hun til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes.

Det er muligt at tilbagekalde og gøre indsigelse via telefon eller e-mail.

Alle personlige oplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakt med os, slettes i dette tilfælde.

IX. Ansøgning pr. e-mail

1. omfanget af behandlingen af personoplysninger

Du kan sende os din ansøgning pr. e-mail. Vi indsamler din e-mailadresse og de oplysninger, du angiver i e-mailen:

Hilsen

Fornavn

Navn

Telefon / mobiltelefonnummer

E-mailadresse

Forventet løn

Curriculum vitae

Vidnesbyrd

Følgeskrivelse

2. formålet med databehandlingen

Behandlingen af personoplysninger fra din ansøgningsmail sker udelukkende med henblik på at behandle din ansøgning.

3. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er indgåelse af en kontrakt på anmodning af den registrerede, art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b, Alt. 1 DSGVO og § 26 stk. 1 p. 1 BDSG.

4. oplagringens varighed

Når ansøgningsprocessen er afsluttet, opbevares oplysningerne i op til fire måneder. Dine oplysninger slettes senest efter de fire måneder. I tilfælde af en retlig forpligtelse vil oplysningerne blive opbevaret inden for rammerne af de gældende bestemmelser.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Ansøgeren har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger. I så fald kan ansøgningen ikke længere komme i betragtning.

Oplysningerne kan slettes efter anmodning.

Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med elektroniske ansøgninger, slettes i dette tilfælde.

X. Brug af virksomheders tilstedeværelse i joborienterede netværk

1. omfanget af databehandlingen

Vi benytter os af muligheden for virksomhedens tilstedeværelse på professionelle netværk. Vi har en virksomhedstilstedeværelse på følgende professionelle netværk:

‍LinkedIn:

‍LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

På vores websted giver vi oplysninger og giver brugerne mulighed for at kommunikere.

Virksomhedens websted bruges til ansøgninger, information/PR og aktiv sourcing.

Vi har ingen oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i de virksomheder, der er medansvarlige for virksomhedens tilstedeværelse. Du kan finde flere oplysninger om dette i privatlivspolitikken for:

‍LinkedIn:

‍https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Hvis du udfører en handling på vores virksomheds hjemmeside (f.eks. kommentarer, indlæg, likes osv.), kan du offentliggøre personlige data (f.eks. navn eller billede i din brugerprofil).

2. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data i forbindelse med brugen af vores virksomheds hjemmeside er art.6 stk.1 p.1 lit.f DSGVO.

3. formålet med databehandlingen

Vores virksomhedswebsted tjener til at informere brugerne om vores tjenester. I den forbindelse kan hver bruger frit offentliggøre personlige data gennem aktiviteter.

4. oplagringens varighed

Vi gemmer dine aktiviteter og personlige data, der er offentliggjort via vores virksomhedswebsted, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Desuden overholder vi de lovbestemte opbevaringsperioder.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, som vi indsamler i forbindelse med din brug af vores virksomheds hjemmeside, og gøre dine rettigheder som anført under IV. i denne databeskyttelseserklæring gældende. Du kan gøre dette ved at sende os en uformel e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring.

Du kan finde flere oplysninger om indsigelse og muligheder for fjernelse her:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

Hjemmesiden er hostet på servere hos en tjenesteudbyder, som vi har bestilt.

Vores tjenesteudbyder er: Webflow

Serverne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører, når du besøger hjemmesiden. De lagrede oplysninger er:

Browser type og version

Anvendt operativsystem

Referrer URL

Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren

Dato og klokkeslæt for serveranmodningen

IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder. Indsamlingen af disse data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Webstedets server er geografisk placeret i USA.

XII. Geotargeting

Vi bruger IP-adressen og andre oplysninger fra brugeren (især postnummer i forbindelse med registrering eller bestilling) til regional målretning (såkaldt "geotargeting").

Regional målretning bruges f.eks. til automatisk at vise dig regionale tilbud eller reklamer, som ofte er mere relevante for brugerne. Retsgrundlaget for brugen af IP-adressen og eventuelt andre oplysninger fra brugeren (især postnummer) er art. 6, stk. 1, litra f DSGVO, baseret på vores interesse i at sikre en mere præcis målretning og dermed give tilbud og reklamer med større relevans for brugerne.

I denne proces læses en del af IP-adressen og de yderligere oplysninger, som brugeren har givet (især postnummer), blot ud og gemmes ikke separat.

Du kan forhindre geotargeting ved f.eks. at bruge en VPN- eller proxyserver, der forhindrer præcis lokalisering. Derudover kan du afhængigt af den anvendte browser også deaktivere lokalisering af lokalitet i de tilsvarende browserindstillinger (i det omfang dette understøttes af den pågældende browser).

Vi bruger geotargeting på vores websted til følgende formål: Reklameformål

XIII Content Delivery Networks

Vi bruger også følgende indholdsleveringsnetværk:

Webflow

Denne fortrolighedspolitik blev udarbejdet med støtte fra DataGuard.

Spis treści

I. Nazwa i adres administratora

II. dane kontaktowe inspektora ogrony danych osobowych

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

VI. polityka-cookies

VII. Adresse poczty elektronicznej

VIII. Formularz kontaktowy

IX. Zgłoszenie drogą elektroniczną

X. Wykorzystanie wizerunku firmy w serwisach zawodowo-biznesowych

XI. Hosting

XII. Geolokalizacja

XIII Sieć dostarczania zawartości

I. Nazwa i adres administratora

Administratoremw rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) iinnych przepisów o ochronie danych jest:

      ParkDepot Sp.zo.o

      Rynek 35

      50-102 Wrocław

      Polen

      +48 22 307 12 98

      zapytanie@park-depot.pl

      https://www.park-depot.com/pl-pl

II. dane kontaktowe inspektora ogrony danych osobowych

Inspektorem ochrony danych wspierającym administratora jest:

      Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 München

      Tyskland

      schmoll@lucid-compliance.com

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych
 
1.     Zakres przetwarzania danych osobowych
Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się za zgodą użytkownika. Wyjątkiem są przypadki, w których nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 Zd. 1  lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą stanowi art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również przetwarzania niezbędnego do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. c RODO.
 
W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymaga ochrona żywotnych interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. d RODO.
 
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub stronę trzecią, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru wobec pierwszych interesów, art. 6 ust. 1 Zd.1 lit. f RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania.
 
3. Usuwanie danych i czas przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko ustaje cel ich przechowywania. Przechowywanie może mieć również miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w unijnych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony we wspomnianych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.
 
 
IV. Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do administratora:
 
1. Prawo do informacji
Przysługuje Państwu uprawnienie do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 
Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do nich oraz następujących informacji:
1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;
2) kategorie odnośnych danych osobowych;
3) dane o odbiorcach lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
4) planowany okres przechowywania danych osobowych, które Państwa dotyczą lub, jeśli podanie konkretnych informacji nie jest możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczącego Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) wszelkie dostępne informacje o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 
Mają Państwo prawo do uzyskania  informacji, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo wnosić o poinformowanie o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z Art. 46 RODO w związku z przekazaniem.
 
2. Prawo do sprostowania
Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania korekty.
 
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

1) kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebują ich Państwo do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń prawnych, lub
4) wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym Państwo.

4.Prawo do usunięcia
a) Obowiązek usunięcia
Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2. cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
3. wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 5. Państwa dane osobowe Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
6. Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki
Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:
1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w pkt a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.Prawo do informacji
Jeżeli korzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

6.Prawo do przenoszenia danych
Mają Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, które Państwo dostarczyli administratorowi, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, pod warunkiem, że:

1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. b) RODO; oraz
2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Wykonując prawo do przenoszenia danych mają Państwo również prawo żądania, by dotyczące Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych ludzi.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest wymagane do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. e lub lit. f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno odtąd przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonywać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikafikacje techniczne.

8Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli decyzja:

1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państem a administratorem
2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
3) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z artykułem 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma artykuł 9 ust. 2 litera a lub b RODO i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów.
W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 3) administrator wdraża właściwe środki ogrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczące narusza RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1.Opis i zakres przetwarzania danych
Przy każdym uruchomieniu naszej strony internetowej, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu informatycznego komputera, który uzyskuje dostęp do strony.

Gromadzone są następujące dane:

Rodzaj i wersja używanej przeglądarki internetowej

System operacyjnym użytkownika

Dostawca usług internetowych użytkownika

Data i godzina uruchomienia

Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej.

Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

2. Cel przetwarzania danych
Pliki dziennika są zapisywane w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto, wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych.

Wymienione cele stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest Art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku pobrania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona.

5Możliwość sprzeciwu i możliwość usunięcia.
Pobranie danych jest bezwzględnie konieczne do przygotowania strony internetowej a zapisywanie danych w plikach dziennika - do jej obsługi. W konsekwencji nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.


VI. Polityka Cookies

1.Opis i zakres przetwarzania danych

Vi bruger cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym uruchomieniu strony.

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca je przeglądarka mogła zostać zidentifikowana także po zmianie strony. W plikach cookie są zapisywane i przesyłane następujące dane:

Ustawienia językowe

Informacje o logowaniu

Wprowadzone hasła wyszukiwania

Częstotliwość odsłon stron

Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków zaradczych. Dlatego nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika wywołującego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi osobowymi użytkowników.

2. Cel przetwarzania danych.
Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Konieczne jest dla nich, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.
Pliki cookie są nam potrzebne do następujących zastosowań:

Przyjęcie ustawień językowych

Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł, Informacji o zalogowaniu

Dane użytkowników gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

3Podstawa prawna przetwarzania danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia.
Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane z niego do naszej witryny. Dlatego mają Państwo jako użytkownik pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Pliki cookies, które zostały już zapisane, mogą w każdej chwili zostać usunięte. Może to następować również automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies dla naszej strony internetowej korzystanie w pełnym zakresie ze ze wszystystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

Przesyłaniu plików cookie typu Flash nie można zapobiec za pomocą ustawień przeglądarki, ale można temu zapobiec zmieniając ustawienia Flash Playera.

Jeśli używają Państwo przeglądarki Safari od wersji 12.1, pliki cookies są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookies opt-out, które są ustawiane w celu uniemożliwienia śledzenia.
 


VII. Kontakt e-mail

1.Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej jest do dyspozycji adres e-mail, za pomocą którego można się się z nami skontaktować. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail.

Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. cel przetwarzania danych.
W przypadku podjęcia kontaktu przez e-mail ma miejsce konieczny, uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

3Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku istnienia stosownej zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych e-mailem ma to miejsce, jeśli dana konwersacja z użytkownikiem zostanie zakończona. Konwersację uznaje się za zakończoną, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowo zebrane podczas procesu wysyłania dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuktuje się z nami za pomocą e-maila, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Odwołanie i sprzeciw może nastąpić za pośrednictwem telefonu lub e-maila.

Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu, zostaną w takim przypadku usunięte.
 


VIII. Formularz kontaktowy

1.Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w formularzu zostaną do nas przesłane i zapisane.

W momencie wysyłania wiadomości przechowywane są następujące dane:

Adres e-mail

Nazwisko

Imię

Adres

Telefon / numer telefonu komórkowego

Adres IP komputera, z którego wysyłane jest zapytanie

Data i godzina kontaktu

W celu przetwarzania danych w ramach procesu wysyłki danych uzyskiwana jest Państwa zgoda, z uwzględnieniem niniejszej polityki prywatności.
Można też skontaktować się z nami, korzystając z podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.

2. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania nawiązanego kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem e-maila ma miejsce niezbędny prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą temu, aby zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewniać bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

3Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt za pośrednictwem e-maila ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. b RODO.

4. Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych wysyłanych e-mailem ma to miejsce, gdy dana konwersacja z użytkownikiem zostanie zakończona. Konwersacja jest uznawana za zakończoną, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że dany stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony. Dodatkowo zebrane dane osobowe podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami z nami za pomocą e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować konwersacji.

Odwołanie i sprzeciw można zgłosić telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.
 


IX. Podania o pracę  poprzez e-mail
 
1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Mogą Państwo przesłać nam swoją aplikację o pracę e-mailem. Zapisujemy Państwa adres e-mail oraz dane, które podali Państwo w e-mailu:
 
Formę zwrotu
 
Imię
 
Nazwisko
 
Telefon / numer telefonu komórkowego
 
Adres e-mail
 
Życiorys
 
Świadectwa
 
List motywacyjny
 
2. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Państwa e-mailu z aplikacją służy nam wyłącznie do rozpatrzenia Państwa podania o pracę w ramach rekrutacji.
 
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:
Przetwarzanie danych  jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1  lit. b Alt. 2 RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wypelnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c i art. 22(1) §1 Kodeksu pracy.
 
4. Czas przechowywania 
Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie.
 
W przypadku obowiązku prawnego dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia
Aplikujący ma możliwość w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku aplikacja nie może być dalej rozpatrywana.
 
Dane mogą zostać usunięte na żądanie.
Wszystkie dane osobowe zachowane w trakcie składania zgłoszeń elektronicznych zostaną w takim przypadku usunięte.
 
 
X. Wykorzystanie wizerunku firmy w sieci na stronach ukierunkowanych zawodowo
 
1. Zakres przetwarzania danych
Wykorzystujemy możliwość prezentacji firmy w sieciach ukierunkowanych zawodowo. Firma jest obecna w następujących sieciach branżowych:
 
LinkedIn:
 
‍LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
 
XING:
XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland
 
Na naszej stronie udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.
 
Wystąpienie firmy w sieciach używane jest do aplikacji, informacji/PR i aktywnego pozyskiwania kandydatów.
 
Nie posiadamy informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez podmioty współodpowiedzialne za prezentację naszej firmy.
 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności:
 
‍LinkedIn:
‍https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 
XING:
‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 
Podejmowanie działań na stronach internetowych, na których nasza firma jest prezentowana (np. komentarze, posty, polubienia itp.), może prowadzić do upublicznienia Państwa danych osobowych (np. wyraźnego imienia i nazwisko lub zdjęcie w profilu użytkownika).
 
2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej, na której występuje nasza firma jest art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit. f RODO.
 
3. Cel przetwarzania danych

Wystąpienie naszej firmy w sieci służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Każdy użytkownik może swobodnie decydować o ujawnieniu swoich danych osobowych poprzez aktywność.
 
4. Czas przechowywania
Dane dotyczące Państwa aktywności na stronie prezentującej naszą firmę i opublikowane tam dane osobowe zapisujemy do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Ponadto, przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania.
 
5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia
W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej z prezentacją firmy, oraz dochodzić swoich praw, o których mowa w punkcie IV. polityki prywatności. W tym celu należy wysłać do nas wiadomość e-mail, bez konieczności zachowania warunków formalnych, na adres podany w niniejszej polityce prywatności.
 
Więcej informacji na temat prawa do wniesienia sprzeciwu i prawa do usunięcia danych, można znaleźć tutaj:
 
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 
XING:
‍https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 

XI. Hosting
Witryna korzysta z hostingu na serwerach obsługiwanych przez usługodawcę na nasze zlecenie
Naszym dostawcą usług jest: Webflow

Serwery automatycznie zbierają i zapisują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to:

Typ i wersja przeglądarki

Używany system operacyjny

Adres URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera uzyskującego
dostęp

Data i godzina żądania serwera

Adres IP

Dane te nie zostają powiązane z innymi źródłami danych. Dane te są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Serwer strony internetowej znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


XII.Geolokalizacja
Wykorzystujemy adres IP i inne informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy podczas rejestracji lub składania zamówienia) w celu dotarcia do regionalnej grupy docelowej (tzw. "geotargeting").

Regionalny targeting jest wykorzystywany na przykład do automatycznego wyświetlania ofert lub reklam regionalnych, które często są bardziej odpowiednie dla użytkowników. Podstawą prawną wykorzystania adresu IP oraz, w stosownych przypadkach, innych informacji podanych przez użytkownika (w szczególności kodu pocztowego) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, bazujący na naszym interesie w zapewnieniu bardziej precyzyjnego targetingu, a tym samym dostarczania ofert i reklam o większym znaczeniu dla użytkowników.

Część adresu IP oraz dodatkowe informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy) są jedynie odczytywane i nie są są oddzielnie zapisywane.

Geotargetowaniu można zapobiec, korzystając na przykład z sieci VPN lub serwera proxy, który uniemożliwia dokładną lokalizację. Ponadto, w zależności od używanej przeglądarki, można również wyłączyć funkccję lokalizacji w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki (o ile dana przeglądarka obsługuje tę funkcję).
W naszej witrynie internetowej stosujemy geotargetowanie w następujących celach:

Cele reklamowe
 

XIII. Sieć dostarczania treści
Korzystamy również z następujących sieci dostarczania treści:

Webflow
Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu DataGuard.

Databeskyttelse

I. Generelt

II. Den dataansvarliges navn og adresse

III. kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige

IV. Vores behandling af data

V. Modtagere af personoplysninger

VI. Overførsel til tredjelande

VII. opbevaring af dine personoplysninger

VIII. Automatiske afgørelser, herunder profilering

IX. Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

X. Retten til at trække samtykke tilbage

XI. Dine rettigheder

XII Klage til Datatilsynet

XIII. Ændring af persondatapolitikken

I. Generelt
Denne politik beskriver, hvordan ParkDepot ApS, CVR-nr. 42920894, [Kalvebod Brygge 39 - 41, 1560 København, Denmark] ("Parkdepot", "vi", "vores", "os") indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig via vores hjemmeside [https://www.park-depot.com/dk-dk].

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores absolut højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig.

Det er vigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger og for at opfylde gældende lovgivning.

II. Den datansvarliges navn og adresse

ParkDepot ApS er datansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at få rådgivning fra en eller flere af dine repræsentanter (som angivet nedenfor), kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

ParkDepot ApS
CVR-nr.42920894
Vandtårnsvej 77
2860 Søborg
Danmark
+45 89 88 55 23
info@park-depot.dk
https://www.park-depot.com/dk-dk

("Parkdepot", "vi", "os", "os", eller "vores")

III. Kontaktdata for den databeskyttelsesansvarlige
Den ansvarlige databeskyttelsesansvarlige er:
Christian Schmoll

      Kaiserplatz 2

      80803 München

      Tyskland

      schmoll@lucid-compliance.com

 
IV. Vores forskellige behandlingsaktiviteter
Ved besøg på vores hjemmeside
Hvilke personoplysninger behandler vi?
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, dine browser-indstillinger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies. Læs mere i vores cookiepolitik, der er tilgængelig på vores hjemmeside [https://www.park-depot.com/dk-dk].
 
Formål med behandlingen:
Formålet med behandlingen er
 
·       at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger og færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion,
·       at forbedre sikkerheden på vores side samt sikre vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af vores hjemmeside.
 
Retsgrundlaget for behandlingen:
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 
Ved brug af kontaktformularen
Når du bruger vores kontaktformular, gemmer vi følgende oplysninger:
·       Navn
·       E-mailadresse
·       Adresse
·       Telefonnummer
·       IP-adresse
·       Tidspunkt for din kontakt
 
Formål med behandlingen:
Formålet med behandlingen er
 
·       at kunne behandle din henvendelse,
·       at forbedre sikkerheden på vores side samt sikre vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med anvendelsen af kontaktformularen.
 
Retsgrundlaget for behandlingen:
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
 
V. Modtagere af personoplysninger
Vi videregiver som dataansvarlige dine personoplysninger til en række aktører, herunder myndigheder og databehandlere. Dette gør vi for at kunne opfylde vores retlige forpligtelser overfor myndighederne, dig og som led i vores almindelige administration af ansættelsesforholdet.
 
Eksempler på myndigheder, der videregives oplysninger til, kan f.eks. være SKAT. Eksempler på leverandører, der videregives oplysninger til, kan f.eks. være udbyderen af det lønsystem, vi anvender. 
 
Når vi indgår et aftaleforhold med en leverandør, det databehandler på vores vegne, udarbejder vi en databehandleraftale med leverandøren (databehandleren). Databehandleraftalen lever op til GDPR’s krav til databehandleraftaler i artikel 28, stk. 3. Databehandleraftalen indeholder bl.a. oplysning om behandlingen af personoplysningerne, vores instruks til databehandleren, oplysning om behandlingens varighed, formål og karakter samt typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. ParkDepot fører løbende kontrol med databehandlerens efterlevelse af bestemmelserne i databehandleraftalen. 
 
Du kan altid få oplyst, hvilke databehandlere ParkDepot benytter sig af ved at kontakte os.
 
VI. Overførsel til tredjelande
ParkDepots behandling af dine personoplysninger finder som udgangspunkt sted inden for EU/EØS.
 
Hvis det er nødvendigt at overføre personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overførslen af personoplysninger, at overførslen sker til et sikkert tredjeland/organisation, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, eller at overførslen sker på et andet grundlag, der sikrer tilstrækkelig garanti for, at personoplysninger er beskyttet f.eks. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse.
 
VII. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger så snart behandlingen af dem ikke længere er påkrævet for at opfylde det formål, de er indsamlet til.
 
I tilfælde af registrering af data for udbydelse af websiden er dette tilfældet, når den pågældende session afsluttes.
 
For personoplysninger, der tilsendes via kontaktformularen og pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende korrespondance med brugeren er afsluttet. Korrespondancen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne, at det pågældende sagsforhold er endeligt afklaret. De under forsendelsen yderligere registrerede personoplysninger slettes senest efter syv dage.
 
VIII. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Hos ParkDepot gør vi ikke brug af automatiske afgørelser eller automatisk.
 
IX. Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Fysisk sikkerhed
Vi har etableret sikkerhedsprocedurer for den fysiske sikkerhed med henblik på at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til personoplysninger.
 
Adgang til personoplysninger
Der anvendes adgangskoder til at få adgang til PC’er og andet elektronisk udstyr med personoplysninger. Kun de personer, der skal have adgang, får en kode og da kun til de systemer, den pågældende har brug for at anvende.
 
Adgang til personoplysninger er begrænset til personer, der har et sagligt behov for adgang til personoplysninger. Vi sikrer, at medarbejdere underskriver individuelle fortroligheds- og tavshedserklæringer.
 
Informationssikkerhed
Vi har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
 
X. Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis vi helt eller delvist har baseret behandlingen af dine personoplysninger på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Du kan i denne forbindelse kontakte os herom. Se ovenfor for kontaktoplysninger.
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 
XI. Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.
 
Retten til indsigt
Du har i henhold til GDPR, artikel 15, ret til at få bekræftet, om ParkDepot behandler personoplysninger om dig og i givet fald til at få adgang til en kopi af disse personoplysninger.
 
Derudover har du ret til at modtage information om, hvordan disse personoplysninger behandles, herunder om disse er overdraget til tredjelande og hvilke garantier, der er stillet i denne forbindelse. 
 
Dataportabilitet
Du har efter GDPR, artikel 20, ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du selv har givet til ParkDepot.
 
Din adgang til dataportabilitet omfatter kun oplysninger, du selv har givet, og vil kun omfatte behandlinger, der foretages automatisk. Adgangen til dataportabilitet vil være begrænset i de tilfælde, hvor vi baserer vores behandlingshjemmel på andet grundlag end samtykke.
 
Ret til berigtigelse
I henhold til GDPR, artikel 16, har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du desuden ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 
Retten til berigtigelse angår alene objektive personoplysninger og ikke subjektive vurderinger.
 
Retten til sletning
Du har efter GDPR, artikel 17, ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse.
 
Retten til sletningen begrænses sådan, at der ikke kan kræves sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR, artikel 17, stk. 3, litra b og e.
 
Hvis vi er forpligtet til at slette personoplysninger efter GDPR, artikel 17, som har været overladt til andre dataansvarlige eller databehandlere, skal vi underrette sådanne dataansvarlige eller databehandlere om anmodningen om sletning. 
 
Ret til indsigelse – også mod automatiserede afgørelser
Det følger af GDPR, artikel 21, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen, herunder profilering er baseret på GDPR, artikel 6, stk. 1, litra e (udførelse af opgaver i samfundets interesser) eller litra f (legitime interesser).
 
Hvis der gøres indsigelse, må vi ikke længere behandle de pågældende personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Ret til begrænsning af behandlingen
Du har i nogle tilfælde i henhold til GDPR, artikel 18, ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 
Det følger af bestemmelsens stk. 2, at hvis en behandling er blevet begrænset, må personoplysningerne, bortset fra opbevaring, stadig behandles blandt andet, hvis du giver samtykke hertil, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Sagsbehandling
Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, bliver din anmodning behandlet inden for maksimalt 30 dage. Hvis din anmodning ikke kan efterkommes, giver vi med afslaget en begrundet redegørelse herfor.
 
XII. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
XIII. Ændring af persondatapolitikken
Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende for din brug af vores hjemmeside.
 
Den opdaterede persondatapolitik vil desuden være tilgængelig på vores hjemmeside.

 
Cookiepolitik

GENERELT
Denne politik ("Cookiepolitikken") beskriver, hvordan ParkDepot ApS, CVR-nr. 42920894, [Kalvebod Brygge 39 - 41, 1560 København, Denmark] ("ParkDepot", "vi", "vores", "os", "os") bruger cookies på vores hjemmeside [https://www.park-depot.com/dk-dk].

Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af vores hjemmeside. Vi indhenter oplysninger om dig på hjemmesiden og ved din brug af tjenesterne på hjemmesiden på to måder: Gennem såkaldte "cookies" og gennem registrering og brug af hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Cookie-politikken kan du kontakte os pr. e-mail på [info@park-depot.dk].

HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en fil, som sættes på den enhed (dvs. din computer, tablet, smartphone), som du anvender, når du besøger en hjemmeside. Dette giver dig mulighed for at kontrollere din computer og indsamle oplysninger om de funktioner og egenskaber, som den tilbyder i din browser.

cookies kan anvendes på mange måder, herunder første gang og kun første gang. Førstepartscookies er cookies, som ejeren af hjemmesiden selv placerer og bruger. Tredjepartscookies er cookies, som anderre end selve ejeren af hjemmesiden placerer og bruger.

Der er to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsfiler, der forbliver på din computer, når de slettes. Permanente cookies forbliver på din computer i et vist tidsrum, men du er ansvarlig for den måde, du bruger cookies på.

COOKIES PÅ VORES HJEMMESIDE
Vi bruger cookies på vores hjemmeside til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookies identificerer dig ikke som individuel bruger, men identificerer din computer. Vi bruger kun midlertidige og permanente cookies.

Vi bruger lignende teknologier, der lagrer og læser information i browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom HTML 5 cookies og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af dine browsere. I visse tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specielt værktøj. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som anvendes til at sikre kvaliteten af anmeldenelser og til at opfange uregelmæssigheder i brugen af vores Hjemmeside.

Når du besøger vores hjemmeside første gang, skal du tage stilling til om du vil tillade cookies. En cookie er en lille fil, der gemmes i din webbrowser, og som registrerer dig som en unik bruger. Cookien identificerer din webserver, når du besøger dens websted, og registrerer din brug af den.

Vi bruger cookies udelukkende med det formål at give dig adgang til og brug af vores tjenester i overensstemmelse med dine interesser og ønsker. Vi bruger også cookies til at indsamle demografiske og kønsrelaterede statistikker og ved derfor næsten altid, hvem der besøger vores websted. Vi registrerer udelukkende anonyme informationer såsom IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, internethost, tid brugt på vores hjemmeside, browsertype, -version, og -sprog, osv.

Hvilke typer af cookies bruger vi og til hvilke formål?
Vi bruger cookies til:
Vores websted bruger cookies. Cookies er filer, der gemmes i internetbrowsere eller på internetbrowsere på brugerens computersystem. Når en bruger åbner et websted, kan der blive gemt en cookie på brugerens operativsystem. Cookien indeholder en karakteristisk streng, der gør det muligt at identificere browseren, når websiden åbnes.

Vi bruger cookies for at gøre vores websted mere brugervenligt. Nogle elementer på vores websted kræver, at den browser, der kalder, kan identificeres, selv efter et sideskift. Følgende data gemmes og overføres i cookies:

Sprogindstilling

Oplysninger om log-in

Indtastede søgeord

Hyppighed af sidevisninger

Bridge af webstedets funktioner

De brugerdata, der indsamles på disse sider, pseudonymiseres af det tekniske supportsystem. Derfor er det ikke længere nødvendigt at give data til kalenderbrugeren. Oplysningerne gemmes ikke sammen med andre af brugerens personoplysninger.

Cookiedeklaration
Tredjeparts-cookies. Vores hjemmeside anvender cookies fra følgende tredjeparter:
- Usercentrics Consent Management Platform
- Google Analytics
- Google Tag Manager
- Google Analytics Event Tracking
- Google Analytics Advertising
- Instagram Content
- YouTube Video
- Vimeo
- Facebook Pixel | AU
- reCAPTCHA


SÅDANAFVISER DU BRUGEN AF COOKIES
De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre vores hjemmeside.

Du kan til enhver tid ændre dit cookie-tilsagn vha. linket i bunden af hjemmesiden.

SÅDANSLETTER DU COOKIES
Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies - gælder alle browsere

ADGANG FOR TREDJEPARTER
Vi giver adgang for vores tredjeparts leverandører til at få indsigt i indholdet af de cookies, som er sat på vores hjemmeside. Denne information må dog alene anvendes på vegne af os og må ikke anvendes til tredjepartens egne formål.

ÆNDRING AF COOKIEPOLITIKKEN
Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre Cookiepolitikken med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af vores brugere på hjemmesiden. Vores nye Cookiepolitik vil herefter være gældende for din brug af vores hjemmeside og tjenesterne, som vi stiller til rådighed for dig.